Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.3.1991)


 

Problém č. 2400A. Troickij

Chess Amateur 1916

Biely vyhrá


Problém č. 2401A. Troickij

I. cena

Zadači i eťudy 1928

Biely remizujeTroickij 125

Včera uplynulo práve 125 rokov, čo sa v Peterburgu narodil Alexej Troickij, veľký ruský šachový skladateľ, zakladateľ modernej umeleckej štúdie, ktorý r. 1928 dostal za svoju šachovoskladateľskú činnosť titul Zaslúžilý umelec RSFSR. Jeho tvorbu si pripomíname dvoma efektnými štúdiami. Na diagrame 2400 začne biely a jednoducho 1.Dd4+ Kg5! (nie 1...Kf5? pre 2.Dd3+ so ziskom dámy) 2.Df6+, vyvrcholenie príde v piatom ťahu, ale kus kombinácie nasleduje aj potom. Osobitne rafinovaná je druhá štúdia s úvodnou obeťou strelca 1.Sb4+! Kb3! (1...K:b4? 2.Jd3+ a 3.J:f2 remíza) 2.Jf3!! f1D+ – ako si biely poradí s čiernou dámou, ktorá by "normálne" mala stačiť na výhru? – Dokončenie riešení pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2400 b. Kg2 Da1 Sg7 (3), č. Kg4 Dh7 Sd7 Ph5 (4), biely začne a vynúti výhru, 2401 b. Kc1 Sa3 Je5 Pe2 h2 (5), č. Kc3 Pd6 f2 h3 (4), biely začne a vynúti remízu.)

* Knihy za riešenie problému č. 2386 vyhrávajú: Ladislav Hajas, Tehliarska 19, 031 01 Liptovský Mikuláš, Viktor Kačír, Vansovej 10, 080 01 Prešov a M. Zpěvák, ŠD VŠDS VD-D/608, Cesta mieru 18, 010 33 Žilina. – Ako uviedli takmer všetci riešitelia, problém mal dvojťahové vedľajšie riešenie 1.Dh1, kým zamýšľané 1.Dg8 neviedlo k cieľu pre 1...Da7!. Ku chybe, za ktorú sa ospravedlňujeme, došlo takto: Trojťažka pôvodne konkurovala na 4. svetovej súťaži, bola preskúšaná počítačom, do užšieho výberu sa však nedostala. Autor ju preto poslal do našej súťaže, neupozornil nás však, že v nej urobil "malé" úpravy, takže sme sa domnievali, že ide o pôvodnú pozíciu. Nám neostáva, než pozíciu opraviť do pôvodného stavu: b. Ka2 Dh7 Vd3 Sd4 Sg2 Jd7 Jf5 Pa4 c3 e2 e5 h5 (12), č. Kc4 Db8 Vc8 Vg4 Se8 Sg7 Ja5 Jf7 Pb6 b7 c7 e3 f4 f6 g3 (15), mat tretím ťahom. Riešenie platí tak, ako sme ho uverejnili 15.2.1991.

Riešenie problému č. 2394 (Janočko): a) zdanlivá hra 1...d1S 2.Sf4 mat, zvodnosť 1.Sf4? tempo 1...Kd1 2.Va1 mat, 1...b3!, riešenie 1.S:b4 tempo 1...Kd1, d1D, d1J 2.Va1, Sa3, Sd2 mat, b) zdanlivá hra 1...d1S 2.Sb4 mat, zvodnosť 1.Sb4? tempo 1...Kd1 2.Vg1 mat, 1...g3!, riešenie 1.S:f4 tempo 1...Kd1, d1D, d1J 2.Vg1, Sg3, Sd2 mat. "Zámeny hier a funkcií ťahov", mechanizmus otočenia pozície je tu však príliš schematický.

Riešenie problému č. 2395 (Kovalič): 1.Sf1 hrozí 2.Jc2+ Kd5 3.Dd6 mat, 1...b5 2.Dc5+ K:c5 3.Sf2 mat, 1...f5 2.De5+ K:e5 3.Sc3 mat, 1...f3 2.De3+ K:e3 3.Jc2 mat. Jednotné blokovania vzdialených polí a obete dámy pôsobia skutočne esteticky.

Riešenie problému č. 2396 (Kuchyňa): 1. riešenie 1.b1J Se1 2.Jc3 Sf2 mat, 2. riešenie 1.b1S Kd6 2.Sd3 e3 mat. Modelové maty s blokovaním polí premenenými figúrami.


Ešte z olympiády

Ako je známe, na minuloročnej olympiáde v Novom Sade sa zúčastnil rekordný počet 108 mužských a 65 ženských družstiev. Každý šachista taktiež vie o veľmi úspešnom vystúpení našich mužov (1. ZSSR 39; 2. USA 35,5; 2. Anglicko taktiež 35,5; 4. ČSFR 34,5; 5. Juhoslávia, 6. Čína, 7. Kuba po 33 atď.), ale dosiaľ u nás nebol publikovaný záver tabuľky: 104. Botswana, 105. Bahamy po 21,5; 106. Bermudy 21, 107. Mauricius 20, 108. Keňa 18.

K úspechu USA prispel aj Benjamin touto obeťou v partii proti Arnasonovi z Islandu: b. Kd2 Dc7 Vg7 Sd3 Je4 Pb3 c3 f3 (8), č. Kh6 Dh4 Vd8 Sg8 Pa7 c5 f4 g6 h5 (9) – 43.V:g6+!! K:g6 44.Jd6+ a čierny sa vzdal, lebo stratí buď vežu, alebo vidličkou dámu... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred