Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.1.1991)


Problém č. 2386 – originál

Alexander Pituk

Banská Štiavnica

Mat 3. ťahomZačína Pituk

Tohtoročnú skladateľskú súťaž začíname náročnou trojťažkou majstra FIDE A. Pituka, obsahujúcou zdanlivé hry 1...c6, f3 2.J:b6, Je3 mat a tematické pokusy 1.S:b6? c6!, 1.S:e3? f4! Riešenie pošlite do 13 dní na adresu Pravdy. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramu: b. Kg1 Dh7 Vd3 Sd4 Sg2 Jd7 Jf5 Pa4 c2 c3 e5 (11), č. Kc4 Db8 Vc8 Vg4 Se8 Sg7 Ja5 Jf7 Pb6 b7 c7 f4 f6 g3 (14), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2371 a 2372 vyhrávajú: Ladislav Červený, 023 02 Krásno nad Kysucou 922, Boris Onderčín, Pred poľom 11, 911 01 Trenčín a František Paluška, Komenského 18, 071 01 Michalovce.

Riešenie problému č. 2380 (Retter): 1.Va7 Sc1 2.Vb7 Va6 mat, 1.Ve3 Va6 2.b3 Sd6 mat, 1.Vg3 Sd6 2.Vg7 Vc3 mat, 1.Jd3 Vc3 2.Je1 Sc1 mat. Krásna súhra bielej veže so strelcom: v štyroch riešeniach vždy jedna z týchto figúr matuje a druhá viaže čiernu figúru, pričom biele ťahy vytvárajú cyklus AB-BC-CD-DA.

Riešenie problému č. 2381 (Skubák): 1.Ve6 hrozí 2.a8D mat, 1...Dc4, d3, Ťe2 2.Se2, Dc4, d3 mat. Pôsobivý čierno-biely cyklus obrán a matov s dobrým využitím tiav (navyše 1...Db5+ 2.Ťc6 mat). Sme zvedaví, či sa raz niekomu podarí pridať ešte fázu s matmi v poradí 2.d3, Ťe2, Dc4. Domnievame sa, že nie...

Riešenie problému č. 2382 (Sabol): 1.Kf5 f4 2.Ve6 g4 mat, 1.Kd5 c4+ 2.Kc5 b4 mat. Farebné echové maty. Je zaujímavé, že neekonomickí sú len krajní čierni pešiaci.

Riešenie problému č. 2383 (Kuchyňa): 1.Kc4 Jd5 2.c5 d3 mat, 1...a4 2.c5 Jc6 3.b4 Ja5 mat. Pointa je v zabránení "krátkeho" matu v dlhšom riešení – nestálo by za to, vypísať na takéto hybridy "tematickú" súťaž? (-kh)


Vzad <<  >> Vpred