Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(8.2.1991)


Problém č. 2387 – originál

Zoltán Vicén, Stará Bystrica

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2388 – originál

Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Mat 3. ťahom

a) diagram b) Pd4 na e3Dvojčatá

Dvojťažka obsahuje zdanlivé hry (keby začínal čierny) 1...Jb5, Jf3 2.Je5, c:d3 mat, ktoré sa v riešení zamenia. Autor druhého problému, čerstvý majster FIDE, použil formu dvojčiat. V trojťažke na diagrame patria do obsahu aj zvodnosti 1.Ve5? a 1.Ve6?, po premiestnení Pd4 na e3 vzniká nová trojťažka s jednou zvodnosťou 1.Vd5?. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2387 b. Ka1 Df2 Vb1 Sa3 Sa8 Jb4 Jg4 Pa4 c2 d2 (10), č. Kc4 Va5 Vh3 Se6 Jc3 Jh2 Pb6 d3 e2 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2388 a) b. Ka8 Vd3 Ve2 Sf1 Ja4 Pa7 b3 b6 c2 c5 d6 (11), č. Ka6 Vb5 Pa5 b4 d4 (5), b) Pd4 premiestniť na e3, v oboch pozíciách biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Knihy za riešenie problémov č. 2373-2375 vyhrávajú: Jaroslav Baláž, PS-13C/ A, 949 56 Nitra, Jozef Klimko, ul. 1. mája 308/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom a Pavol Matvija, Kurská 9, 040 01 Košice.

Riešenie problému č. 2384 (Beugelsdijk a Goldschmeding): 1. zvodnosť 1.Vgg3? hrozí 2.Ve4(A) mat, 1...e:d5, Jc5 2.Jc6(B), Se5(C) mat, 1...Jc3!, 2. zvodnosť 1.Vg5? hrozí 2.Jc6(B) mat, 1...Vc5, c:d3 2.Se5(C), Ve4(A) mat, 1...e5!, riešenie 1.Vc7 hrozí 2.Se5(C) mat, 1...J:d3, V:d5 2.Ve4(A), Jc6(B) mat. Cyklus hrozby a dvoch variantových matov je uskutočnený v troch fázach (ABC-BCA-CAB), ale s ohľadom na to, že všetky varianty sú pripravené v základnom postavení, úlohe akoby chýbala iskra. (Vedľajšie varianty 1...Vf3, Vf4, alebo Vf5 2.J:e6 mat.)

Riešenie problému č. 2385 (Umnov): 1.Kf7 hrozí 2.Jg6+ Kf5 3.Dg4 mat, 1...Sf4 2.e4! (hrozí 3.Jg6 mat) d:e4 3.d4 mat, 1...Jf4 2.Jd2! (blokované polia f4, e4) 1...Jf4 2.Jd2! (hrozí 3.Jf3 a d4 mat) d4 3.Jc4 mat (blokované f4,d4). Kladom sú tiché druhé ťahy bieleho, ale najmä okolnosť, že v oboch variantoch je jedno pole (f4) blokované "obyčajne", kým druhé (e4, resp. d4) "s prerušením" bielej dámy. Domnievame sa, že na 1. miesto v zápase s Lotyšskom budú potrebné tri tematické varianty (čo tak napr. 1...Se4 2.d4+ J:d4 3.Db8 mat?). Doplnkom v č. 2385 je 1...Jf6 2.Je3 a 3.Jg6 mat.

Problém č. 2377 (Packa) zo 14.12.1990 upravuje autor takto: b. Kg1 Db4 Vc3 Vc5 Sc4 Jd4 Pc2 c6 f7 h3 (10), č. Kh4 Vb2 Vb6 Sf1 Jf8 Pb3 b5 e2 g2 g6 (10), mat druhým ťahom, zvodnosti 1.Je6, Je2, Jb3, Jb5, Se6, Sb3, Sb5? g5!, riešenie 1.S:e2.


Skladateľská súťaž Pravdy

Všetky originálne šachové problémy uverejnené v našej rubrike počas roku 1991 budú zaradené do skladateľskej súťaže. O podrobnostiach budeme informovať po schválení propozícií redakciou.


Hlas ľudu

Medzinárodný turnaj v skladaní dvojťažiek za rok 1989 sa skončil týmto výsledkom: ceny získali v poradí P. Gvozdják, Š. Sovík, P. Gvozdják, A. Močalkin, čestné uznania V. Slesarenko, V. Jerochin, J. Gavrilov, G. Gamza a pochvalné zmienky U. Degener, V. Jerochin, S. Tkačenko, M. Borik. Rozhodcom bol J. Brabec.

V poradí už svoj 23. turnaj vypisuje Hlas ľudu na rok 1991. Skladby treba zasielať priebežne, najneskôr však do 30.11.1991 na adresu redakcie Hlasu ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava, s označením Šach pri adrese. Rozhodcom je P. Gvozdják, ceny v hodnotách 250, 150 a 100 Kčs vo forme kníh o kompozičnom šachu.


Oznam pre šachistov

Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude v piatok 15. februára t.r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 276. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred