Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.2.1991)


Problém č. 2391

N. Kondraťuk a V. Rudenko

II. cena

Čeľjabinsk 1990









Mat 3. ťahom


 

Problém č. 2392

Wolfgang Pauly

Deutsches Wochenschach 1918









Mat 8. ťahom



Problém č. 2393

Živko Janevski

Rokada 1980









Pomocný mat 2. ťahom

4 riešenia



Ešte tri príklady

Zápas Lotyšsko – Slovensko v kompozičnom šachu sa dostáva do poslednej fázy. Naši autori už vytvorili viacero pekných skladieb do všetkých oddelení, ale stále ešte majú príležitosť inšpirovať sa cudzími problémami, prípadne sa nimi poučiť v tom zmysle, aby neobjavovali objavené. Dnešná trojica diagramov na riešenie bude preto iste zaujímavá. V trojťažke vzniká po úvodníku hrozba 2.V:d4+, v troch obranách 1...Sc4, Se4, c5 si čierny blokuje jedno pole, ku ktorému pribudne v druhom ťahu ešte e5, ale ako? Diskutabilná je stará osemťažka slávneho rumunského majstra: cieľom je pokryť kráľom pole e5 a dostať strelca na a2, po čom nasleduje b3 – Kd5 – b4 mat. Ale poradie plánov by rozhodca asi nepokladal za zodpovedajúce téme. Pomocný mat obsahuje popri cykle ťahov bieleho ešte hviezdu čierneho kráľa a vždy iné blokovanie e4... Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2391 b. Kc7 Dg4 Va4 Sa7 Sf7 Jb7 Je5 (7), č. Kd5 Ve6 Vf5 Sd3 Sf2 Jb1 Jg8 Pc6 d4 d6 f3 f6 g6 (13), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom, 2392 b. Ke8 Sb3 Jc8 Pa4 b2 c3 f3 h2 (8), č. Kc5 Pa5 c6 c7 h5 (5), biely začne a dá mat najneskôr ôsmym ťahom, 2393 b. Ke1 Se8 Je2 Pb4 e3 f2 (6), č. Ke4 Dh7 Ve5 Sb7 Sh4 Jb1 Jg5 Pc3 d6 f6 (10), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú štyri prvé ťahy čierneho.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2378-2380 vyhrávajú: Bohuš Moravčík, tr. Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica, Peter Slávik, 013 14 Kamenná Poruba 411 a Peter Žilecký, 065 11 Nová Ľubovňa 42.

Riešenie problému č. 2387 (Vicén): Zdanlivé hry 1...Jb5, Jf3 2.Je5, c:d3 mat, riešenie 1.Jc6 hrozí 2.Dd4 mat, 1...Jb5, Jf3 2.Jce5, Je3 mat (1...Vd5, Kd5, Ve3 2.Vb4, Dd4, J:e3 mat). Zámena dvoch matov po veľmi dobrom úvodníku.

Riešenie problému č. 2388 (Mlynka): a) 1. zvodnosť 1.Ve5? tempo 1...V:c5 2.V:d4+ atď., 1...V:b6!, 2. zvodnosť 1.Ve6? tempo, 1...V:b6 2.V:d4+, 1...V:c5!, riešenie 1.V:d4 tempo 1...V:c5 2.Ve5+ Vb5/Vc4 3.S:b5/S:c4 mat, 1...V:b6 2.Ve6+ Vb5 3.d7 mat, b) zvodnosť 1.Vd5? tempo 1...V:c5 2.V:e3+, 1...V:b6!, riešenie 1.Ve:e3 tempo 1...V:c5 2.Vd5+ Vb5 3.S:b5 mat, 1...V:b6 2.c:b6 Kb5 3.Vc3 mat. Bohaté využitie vežovej polobatérie v rámci moderných zámen funkcií ťahov.

* Z výsledku skladateľskej súťaže Pravda 1989 bolo vylúčené 2. čestné uznanie (O. Mihalčo) pre predchodcu: F. Abdurahmanović a M. Mladenović, II. cena Arnhem 1981, b. Kf6 Va4 Sa2 Jc4 Jg7 (5), č. Kd4 Dg3 Sa1 (3), pomocný mat 2. ťahom, 2 riešenia: 1.Dd6+ Je6+, resp. 1.Df3+ Jf5+ atď.

* Dva šachové aforizmy: Šachová partia má tri fázy. Prvú, keď sa hráč domnieva, že stojí lepšie, druhú, keď verí, že získal výhodu a tretiu, keď mu je jasné, že prehrá (Tartakower). Ak vidíš dobré pokračovanie, počkaj. Nerob ho! Možno nájdeš lepšie (Lasker). (-kh)


Vzad <<  >> Vpred