Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.2.1991)


 

Problém č. 2389 – originál

Marián Krbúšik, Tábor

Mat 2. ťahom


Problém č. 2390 – originál

Peter Gvozdják

Bratislava

Mat 4. ťahomModerná štvorťažka

Miniatúrna dvojťažka obsahuje zvodnosť 1.Dc4? s dvoma variantmi, ale v riešení to vychádza ináč. Námetovo značne náročnejšia je štvorťažka so zvodnosťou 1.f4? Jf3 2.d4 J~ 3.e4+, 1...J:d3 2.Se1 J~ 3.e4+ (1...Jc2!), keď v riešení po 1.d4 sa zaujímavo zamenia poradia druhých a tretích ťahov bieleho... Riešenie dvojťažky a dokončenie riešenia štvorťažky pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2389 b. Kh8 Dc3 Vh5 Sf2 Jg5 (5), č. Kf5 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2390 b. Kb5 Vc3 Sf1 Sf2 Jf6 Pa6 b3 b4 d3 d5 e3 f3 f5 (13), č. Kh3 Vg2 Sh1 Je1 Pa7 b6 d6 f7 h2 h4 (10), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2376 a 2377 vyhrávajú: Ladislav Krump, Lipová 8, 934 01 Levice, Pavol Šuhaj, VVTŠ PS 761/F43, 031 19 Liptovský Mikuláš a Zoltán Vicén, 023 04 Stará Bystrica č. 676.

Riešenie problému č. 2386 (Pituk): Zdanlivé hry 1...c6 2.J:b6 mat, 1...f3 2.Je3 mat, pokusy 1.S:b6? (hrozí 2.Sd5 mat) 1...c6!, 1.Se3? (s tou istou hrozbou) 1...f3!, riešenie 1.Dg8 hrozí 2.Jd6+ c:d6 3.J:b6 mat, 1...Da7 2.S:b6! c6 3.Jd6 mat, 1...Sf8 2.Se3! f3 3.D:g4 mat. (1...S:d7 2.D:f7+). Výborný výkon nestora našich šachových skladateľov: náročnú tému trojťažiek pre svetovú súťaž spracoval presne a zaujímavo, s využitím nečakaných motívov (priviazanie Jf7 po odlákaní Db8 a skryté napadnutie g4 po odlákaní Sg7). Vedľajšie riešenie.


Príklady trojťažiek

Na trojťažkovú tému zápasu Lotyšsko – Slovensko sme našli ďalšie príklady od sovietskych skladateľov:

V. Rudenko uverejnil r. 1980 v Buletine problemistic takúto jednoduchú pozíciu: b. Kf3 Va8 Vh4 Je8 Jh8 Pc4 c6 d6 f6 g4 (10), č. Ke6 Se5 Pe7 (3). Rieši 1.Ke4 s hrozbou 2.c7 a 3.c8D mat, 1...e:d6 2.Vh7 S:f6 3.Jc7 mat, 1...e:f6 2.Va7 S:d6 3.Jg7 mat. Dvojité blokovanie d6, f6 je zaujímavé vystriedaním čierneho strelca a pešiaka. (Vedľajšie varianty 1...S:d6 2.f7 3.f8J mat, 1...S:f6 2.d7 3.d8J mat.)

Tri tematické varianty s dokonalou jednotou obsahuje trojťažka A. Karamanica, 2. čestné uznanie šachmaty v SSSR 1971: b. Ka5 Da6 Vd3 Vh4 Sc8 Sg1 Jf8 Jh2 Pf3 f5 g6 (11), č. Ke5 De1 Ve7 Vh5 Sc1 Sh1 Jb5 Jc3 Pa7 b4 g7 h6 (12). Po 1.Sc5 hrozí 2.Sd6+ Kf6/J:d6 3.Jh7/D:d6 mat, 1...Jd5 2.Dd6+ J:d6 3.Sd4 mat (blokované d5, d6), 1...Je4 2.f4+ S:f4 3.Jg4 mat (e4, f4), 1...V:f5 2.De6+ V:e6 3.Jd7 mat (e6, f5). Osobitne pôsobivá je forma blokovania "so zaclonením", čo sa viac-menej týka oboch blokovaných polí.

Výbornú skladbu na danú tému vytvoril aj vedúci lotyšský (!) šachový skladateľ A. Dombrovskis, 1. miesto na majstrovstvách Lotyšska 1955: b. Kb2 Da7 Vd4 Vg8 Sa1 Je8 Sa1 Je8 Jh4 Pd5 e6 f2 g4 (11), č. Ke5 Sg3 Sh1 Jh3 Pa6 b4 b5 d6 d7 h7 (10): 1.Db6 hrozí 2.Jf5 a 3.D:d6 mat, 1...Se4 2.Kc1! Sf4+ 3.Vd2 mat, 1...Sf4 2.Kb1! Se4+ 3.Vd3 mat, 1...d:e6 2.Kb3! S:d5+ 3.Vc4 mat. Plusom oproti Karamanicovi sú tiché druhé ťahy bieleho a batériové maty; nevieme, ako by juhoslovanský rozhodca posudzoval identickosť blokovania e4, f4 (i keď sa matujúce ťahy odlišujú). Ale celkový umelecký dojem je nesporne veľmi dobrý a osoba autora ukazuje, že naše družstvo bude mať ťažkú úlohu, aby v tomto oddelení čestne obstálo.

* Medzinárodná súťaž v skladaní dvojťahových samomatov "CALEX 90" sa skončila týmto výsledkom: Cena O. Mihalčo, zvláštna cena P. Gvozdják, čestné uznanie Z. Labai, pochvalná zmienka A. Hildebrand (Švédsko). Konkurovalo 19 skladieb od 8 autorov, rozhodcom bol M. Šumný. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred