Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.3.1991)


 

Problém č. 2394 – originál

Ján Janočko, Humenné

Mat 2. ťahom

a) diagram b) otočiť okolo d


Problém č. 2395 – originál

Ján Kovalič

Spišská Nová Ves

Mat 3. ťahom

 Problém č. 2396 – originál

Stanislav Kuchyňa, Dolná Trnávka

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaObete dámy

Ak porovnáme riešenia pozícií a) a b) v dvojťažke, objavíme zaujímavé súvislosti. V troch hlavných variantoch trojťažky sú riešiteľsky príťažlivé obete dámy spojené s tzv. blokovaním vzdialeného poľa. V pomocnom mate hrá hlavnú úlohu nenápadný (či nápadný?) pešiak b2. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2394 a) b. Kd8 Va2 Sd3 Sd6 (4), č. Kc1 Pb4 d2 (3), b) b. Kd8 Vg2 Sd3 Sd6 (4), č. Ke1 Pd2 f4 (3), v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom, 2395 b. Kd7 De7 Se1 Sg2 Jb4 Jh5 Pa3 d3 (8), č. Kd4 Dh6 Va6 Sh2 Jg5 Pb6 b7 f4 f6 g7 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom, 2396 b. Ke6 Sd2 Pb3 e2 f3 (5), č. Kd4 Pa7 b2 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2381-2383 vyhrávajú: Imrich Bandžuch, Moravská 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves, Karel Henc, nám. 28. října 12, 602 00 Brno a Slávka Tallová, Jiráskova 165, 916 01 Stará Turá.

Riešenie problému č. 2389 (Krbúšik): Zvodnosť 1.Dc4? tempo 1...Kf6, Kg6 2.De6, Df7 mat, 1...Ke5!, riešenie 1.Dc6 tempo 1...Kf4, Kg4, Ke5 2.De4, Df3, Jh3 mat. Voľná zámena dvoch variantov v miniatúre.

Riešenie problému č. 2390 (Gvozdják): Zvodnosť 1.f4? tempo 1...Jf3 2.d4 J~ 3.e4+ Jd3(3) 4.V:J mat, 1...J:d3 2.Se1 J~ 3.e4+ atď., 1...Jc2!, riešenie 1.d4 tempo 1...J:f3 2.Se1 J~ 3.e4+, 1...Jd3 2.f4 J~ 3.e4+, (1...Jc2 2.Jh5 Jd4+/Ja3+ 3.e:d4/Kc6 atď.). Cyklická zámena prvých ťahov a druhých ťahov bieleho po rovnakých obranách (f4, d4, Se1 – Se1, f4, d4) – teda Kissova téma, a to zrejme prvýkrát vo štvorťažke, mechanizmus je jednoduchý a zároveň duchaplný.


Štvrtá svetová súťaž

O našej zásielke pre "olympiádu" kompozičného šachu sme písali 16.3.1990. V septembri minulého roku sme sa dozvedeli, že na súťaži participuje 29 štátov 607 skladbami (poradie oddelení podľa počtu skladieb je takéto: A1 a E po 82, A2 – 74, B2 – 71, G1 – 66, F – 61, B1 – 59, C – 52, G2 – 31, D – 29, teda najväčší záujem bol o dvojťažky a pomocné maty, najmenší o madraský šach a štúdie). Posledný deň januára sme poslali poľským usporiadateľom námietky proti 19 skladbám (z toho 9 proti pomocným matom), a to vďaka počítačovej previerke V. Kotěšovca a I. Jarolína (tento počet je oveľa menší ako pri predchádzajúcej svetovej súťaži, čo svedčí o stále širšej aplikácii výpočtovej techniky). Rozhodcovia dostali za úlohu vypracovať definitívny výsledok do 1.5.1991, ale to ešte zďaleka neznamená, že ho budeme poznať v tomto roku... V každom prípade očakávame veľmi dobré umiestnenie nášho družstva.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 7. marca t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov (Cultus). (-kh)


Vzad <<  >> Vpred