Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.12.1990)


Problém č. 2381 – originál

Ján Skubák, Topoľčany

Chyba v notacii "farba" - privelka dlzka retazca figurky "Ťf5"
Chyba v notacii "w" - nedefinovana figurka ("")
Chyba v notacii "farba" - privelka dlzka retazca figurky "Ťh1"
Chyba v notacii "b" - nedefinovana figurka ("")

Mat 2. ťahom

(Ťf5, h1)


Problém č. 2382 – originál

František Sabol, Havířov

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaProblém č. 2383 – originál

Stanislav Kuchyňa

Dolná Trnávka

Pomocný mat 2. a 3. ťahomZvieratá zo Saudskej Arábie

V predsilvestrovských rubrikách sme každoročne uverejňovali jeden alebo dva žartovné problémy, pričom sme obvykle museli vyberať z viacerých zaslaných. Tento rok je na žarty akýsi chudobnejší. A tak dostali prednosť aspoň diela čímsi sa vymykajúce zo všedného priemeru. V dvojťažke sú na f5 a h1 zvieratá zvané ťavy, ktoré sa v šachu pohybujú o kúsok ďalej ako kone (t. j. na druhé najbližšie pole rovnakej farby na susednom stĺpci alebo rade, napr. Ťf5-e2, Ťf5-c4, Ťh1-e2 a pod.). Prezradíme vedľajší variant 1.Ve6 (hrozí 2.a8D mat) Db5+ 2.Ťc6 mat, ale sme zvedaví, koľkí z riešiteľov objavia hlavnú myšlienku, skrytú v troch tematických variantoch. Pomocný mat č. 2382 venoval autor zjednoteniu Nemecka: postavenie na diagrame má vytvárať nemeckú vlajku, iba sa ospravedlňujeme za nefarebnú tlač. A posledný problém rubriky aj tohoročného skladateľského turnaja zaujme tým, že má popri jednom dvojťahovom aj jediné trojťahové riešenie (ktoré sa začína rovnakým úvodníkom čierneho). Riešenia všetkých troch problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2381 b. Ke8 Db3 Vc6 Sh6 Sh7 Ťf5 Pa7 d2 g2 (9), č. Ke4 Df1 Sh2 Je5 Ťh1 Pa6 c5 d4 g4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2382 b. Ka3 Pb3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 (8), č. Ke6 Vd6 Pa6 b6 c6 f6 g6 h6 (8), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva úvodníky čierneho, 2383 b. Ke4 Jb4 Pa2 d2 (4), č. Kc5 Pb5 c6 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým alebo tretím ťahom, k cieľu vedie jeden úvodník čierneho.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2365 až 2367 vyhrávajú: Vladimír Jerz, Černého 23, 851 01 Bratislava, Milan Ondruš, L. Svobodu 5/62, 010 08 Žilina, a Milan Svrček ml., Komorová 5, 036 07 Martin 7.

Riešenie problému č. 2376 (Janočko): Zdanlivé hry 1...Sb2, Sc3, Jd3 2.D:b2, D:c3, De2 mat, zvodnosť 1.Dc5? hrozí 2.Dd6 mat, 1...J:d5, J:e6, Jf5 2.D:d5, De3, Sf3 mat, 1...Je4 aj Jf5!, riešenie 1.Dh7 hrozí 2.Dc7 mat a po tých istých obranách 2.Df5, De4, D:f5 mat. Zámena matov medzi zvodnosťou a riešením, navyše voľná zámena troch variantov v zdanlivej fáze. Dosiaľ najlepšia autorova skladba, trochu rušivo pôsobí len dvojité vyvrátenie zvodnosti.

Riešenie problému č. 2377 (Packa): Aby sme ušetrili miesto, označme ťahy veľkými písmenami J:c5(A), J:g5(B), J:f2(C), J:d2(D), S:c5(E), S:g5(F), S:f2(G), S:d2(H). Zvodnosti sú A-B-C-D? s trojitými hrozbami FGH-GHE-HEF-EFG, obranami J:c5-V:g5-S:f2-S:d2, matmi E-F-G-H a vyvrátením 1...J:c3! Štyri riešenia E-F-G-H vytvárajú hrozby BCD-CDA-DAB-ABC a po obranách J:c5-V:g5-S:f2-S:d2 nasledujú maty A-B-C-D. Úloha iste poteší ctiteľov matematických štruktúr, ale na klasických prívržencov kompozičnej estetiky bude pôsobiť "strojovo". Úprava.

* Dva šachové aforizmy: Hlavnou podstatou praktického šachu je a zostane chyba (Tartakower). Cena za najkrajšiu partiu v turnaji je daň, ktorú spláca praktický šach šachu kompozičnému (Gurvič). (-kh)


Vzad <<  >> Vpred