Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(21.12.1990)


Problém č. 2378 – originál

Gregor Kostka, Bošany

Autorova prvá skladba

Mat 4. ťahom


 

Problém č. 2379 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely vyhráProblém č. 2380J. Retter

III. cena

Blausteinov mem. 1976

Pomocný mat 2. ťahom, 4 riešeniaCyklické striedanie ťahov

Autor ďalšej prvotiny začína nezvyčajne štvorťažkou a – šachujúcim úvodníkom, tiché tretie ťahy ho však kompenzujú. Riešenie štúdie prezradíme takmer celé, budeme však očakávať pripomienky alebo námietky riešiteľov: 1.Jd6+ K:b6 2.f7 g1D 3.f8D De3+ 4.Kd7 D:e2 5.Df5! tempo, a) 5...Da6 6.Df2+ Ka5 7.Dd2+ Kb6 8.Db4+ Ka7 9.Kc7 Ka8 10.Db8 mat, b) 5...Ka6 6.Kc6! Dg2+ (6...Db2 7.Df1+ Ka7 8.Jc8+ 9.Df4+ atď.) 7.Je4! Dg7 8.Jc5+ Ka7 9.Df2! Kb8 10.Dh2+ Kc8 11.Dh3+ Kb8 12.Ja6+ Ka7 13.De3+ Ka8 14.De8+ Ka7 15.Db8+ K:a6 16.Db6 mat. Reprodukovaný pomocný mat je krásnym príkladom na tému zápasu Lotyšsko – Slovensko: jedno zo štyroch riešení je 1.Va7 Sc1 2.Vb7 Va6 mat. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2378 b. Kb2 Dd4 Sf4 Jc5 Pb5 d6 (6), č. Kb8 Vd8 Sd7 Pb7 e5 (5), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom, 2379 b. Ke6 Jf7 Pb6 e2 f6 (5), č. Kb7 Pg2 (2), biely začne a vynúti výhru, 2380 b. Kd5 Vc6 Sf4 (3), č. Ka3 Dg1 Va4 Vb3 Sc8 Sh8 Jb2 Pa2 b4 c2 f5 (11), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú štyri úvodníky čierneho.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2363 a 2364 vyhrávajú: Darina Nešporová, Synekova 27, 851 04 Bratislava, Peter Pepich, Rázusova 57, 977 01 Brezno a René Velíšek, PS-13 C/A, 949 56 Nitra.

Riešenie problému č. 2372 (Skubák): 1. riešenie 1.Kf8 Sb4 2.Jf7 Df5 pat, 2. riešenie 1.Kf6 Dd8 2.Sf7 Vf8 mat. Dva paty s väzbou troch čiernych figúr, výborná je analógia motívov.

Riešenie problému č. 2373 (Pituk): Zdanlivá hra 1...Ke5 2.Se8 mat, riešenie 1.D:c4 hrozí 2.D:d4 mat, 1...Ke5, J:c3, b:c5, D:c4 2.De2, d3, Ve6, V:c4 mat. Zámena jedného matu a ďalšie maty s väzbou.

Riešenie problému č. 2374 (Pituk): 1. zvodnosť 1.D:b7? hrozí 2.Jc6 mat, 1...Kd4, d4 2.J:f3, D:e4 mat, 1...De8!, 2. zvodnosť 1.Ve1? hrozí 2.D:d5 mat, 1...Df7, b:c6 2.J:f3, J:c6 mat, 1...Kd4!, riešenie 1.D:b5 hrozí 2.J:c4 mat, 1...Kd4, Sd3 2.J:f3, D:d5 mat. Zámeny variantov s hrozbovými antiparadoxmi.

Riešenie problému č. 2375 (Kiss): 1. zvodnosť 1.d8D!, hrozí 2.Jf5 mat, 1...D:e4, e6 2.D:c4, D8:d6 mat, 1...Jc:e4!, 2. zvodnosť 1.Vd2? hrozí 2.J:f3 mat, 1...Jd:e4, Jc:e4 2.D:c4, V:d3 mat, 1...Vf2!, 3. zvodnosť 1.Db6? hrozí 2.Je6 mat 1...Jd:e4, D:e4 2.d8D, Vd2 mat, 1...Vh6!, riešenie 1.D:c6 hrozí 2.Dd5 mat, 1...Jd:e4, Jc:e4, D:e4, e6 2.Jf5, Je6, J:f3, D6:d6 mat. zaujímavá a obsažná kombinácia Hanneliusovej a Banného témy bude iste ašpirovať na prvú cenu v našom ročnom turnaji.

* Ako nám oznámil hlavný usporiadateľ Branislav Djurašević, za rozhodcov v kompozičnom zápase Lotyšsko – Slovensko boli určení: Miodrag Mladenović (dvojťažky), Slobodan Mladenović (trojťažky), Boško Milošeski a Zlatko Mihajloski (mnohoťažky ) a Fadil Abdurahmanović (pomocné maty). Upozorňujeme čitateľov, že príklady na jednotlivé témy zápasu uverejňuje aj "Šachový kútik" v Technických novinách. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred