Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.12.1990)


Problém č. 2373 – originál

Alexander Pituk

Banská Štiavnica

Mat 2. ťahom


Problém č. 2374 – originál

Alexander Pituk

Banská Štiavnica

Mat 2. ťahomProblém č. 2375 – originál

Ivan Kiss, Modra

Mat 2. ťahomSkladby majstrov

Medzi siedmimi slovenskými šachovými skladateľmi, ktorým medzinárodná organizácia kompozičného šachu udelila koncom septembra titul Majster FIDE, boli aj Alexander Pituk a Ivan Kiss. Prvý, najstarší (26. októbra oslávil svoje 86. narodeniny!), ale stále čulý a činný, nám pred pár dňami poslal ďalšie veľmi pekné a úplne korektné dvojťažky (prvú so zdanlivou hrou 1...Ke5 2.Se8 mat, druhú s dvoma zvodnosťami 1.D:b7? a 1.Ve1?). Druhý, spomedzi majstrov najmladší (31. decembra bude mať ešte len 27 rokov), sa síce prihlásil iba jednou, ale na veľmi modernú nôtu a s tromi zvodnosťami 1.d8D?, 1.Vd2? a 1.Db6?. Sme si istí, že skladby čerstvých majstrov FIDE sa budú páčiť všetkým našim riešiteľom a problémovým fajnšmekrom... Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov všetkých troch dvojťažiek odmeníme knihami. – (Kontrolná notácia diagramov: 2373 b. Kh1 Da4 Va6 Vc5 Sc3 Jc8 Je1 Pd2 f2 (9), č. Ke4 Dd4 Sa8 Jd5 Pb6 c4 c7 f4 f5 f6 g4 (11), 2374 b. Kf2 Dc6 Vd1 Vf6 Se7 Jb4 Jd2 Pb2 g3 (9), č. Ke5 Dh5 Va8 Sb8 Se4 Jf8 Pa7 b5 b7 c4 d5 f3 h3 (13), 2375 b. Kg8 Da6 Ve2 Vg4 Sb1 Sg3 Je5 Jg7 Pb2 b4 d7 e4 f2 (13), č. Kd4 Dd3 Vc4 Vh2 Jc5 Jd6 Pb7 c6 e7 f3 g5 h7 (12), vo všetkých troch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenie problému č. 2360 vyhrávajú: Jozef Dávidík, Stredná 9, 910 01 Trnava, Jozef Kršňavý, Humenská 17, 010 11 Košice, a Radovan Seko, Perečínska 6, 066 01 Humenné.

Riešenie problému č. 2368 (Čuřík): Zvodnosť 1.Vb5? hrozí 2.Sb4 mat, 1...Sc5, S:b5+ 2.D:c5, J:b5 mat, 1...Jc4!, riešenie 1.Dc5 hrozí 2.Vb3 a Vd4 mat, 1...S:c5, Sb5+ 2.Jb5, V:b5 mat (ďalšie varianty 1...Jc4, Sc4 2.Jb5, Vb5 mat). Kissova téma (cyklická zámena prvého ťahu a matov po dvoch rovnakých obranách vo dvoch fázach). Pozn. red.: Ako sa neskôr ukázalo, táto dvojťažka je plagiátom IV. ceny Š. Sovíka z turnaja "Brabec 50" C 26.5.1988.

Riešenie problému č. 2369 (Mihalčo): 1. zvodnosť 1.V:b4? hrozí 2.Db1 mat, 1...Kd3 2.Dd1 mat, 1...a2!, 2. zvodnosť 1.Sa2? hrozí 2.Db1 mat, 1...Kd3!, riešenie 1.Sh5 hrozí 2.Dd1 mat, 1...Kd3, Kb3 2.Db1, Sd1 mat. Recipročná zámena hrozby a matu v prvej a tretej fáze (téma le Grand) a navyše ešte jeden hrozbový paradox po 1.Sa2?.

* Prinášame veľmi pekný príklad na tému mnohoťažiek zo zápasu Lotyšsko – Slovensko, o ktorom sme písali v minulej rubrike: H. Grasemann, I. cena Deutsche Schachzeitung 1962, b. Kf7 Ve3 Sc1 Sf1 Pd4 g2 h5 (7), č. Kb3 Va3 Sc3 Ja1 Pa2 a4 b4 c2 d5 d6 h6 (11), mat šestnástym ťahom: Hlavný plán 1.Ke6? 2.K:d5 3.Sc4 mat viazne pre pat, cieľom bieleho je dostať vežu na h3 (čo nejde hneď taktiež pre pat) a potom ju zacloniť na kritickom poli g3: 1.Vd3 Kc4 2.Vd2+ Kb3 3.Vf2! Se1 4.Vf3+ Sc3 (1. prípravný plán pripravil pôdu pre odchod Sf1) 5.Sd3! Se1 6.Se2+ Sc3 (2. prípravný plán uvoľnil cestu d1-h1) 7.Vd3! Kc4 8.Vd1+ Sc3 9.Vh1! Se1 10.Vh3+! Sc3 (po 3. prípravnom pláne je veža tam, kde chcela byť) 11.g3! Se1 12.g4+ Sc3 13.g5! (účelom 4. prípravného plánu bolo zrušenie patu) 13...h:g5 14.Ke6! g4 15.K:d5 g:h3 16.Sc4 mat (konečne vyšiel hlavný plán). Obchvatný manéver d3-d2-f2-f3-d3-d1-h1-h3 je jedinečný, pravda, chýba lotyšské želanie modelového matu... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred