Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.11.1990)


Problém č. 2368 – originál

Peter Čuřík, Sliač

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2369 – originál

Oto Mihalčo, Košice

Mat 2. ťahomProblém č. 2370 – originál

Ľudovít Lehen a Peter Gvozdják

Bratislava

Mat 3. ťahomPrvotina s Kissom

Veľmi príjemné prekvapenie nám pripravil študent Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave, keď vo svojej prvotine uskutočnil náročnú tému Ivana Kissa (ktorej prototyp bol uverejnený v našej rubrike 16.11.1984): zvodnosť je 1.Vb5?, tematické obrany 1...S:b5+, Sc5. Druhá dvojťažka patrí tiež do oblasti "zámeny funkcie ťahov" – pri odhaľovaní obsahu treba tu vziať do úvahy dve zvodnosti 1.V:b4? a 1.Sa2?. Renomovaní autori tretieho problému spracovali historicky staršiu Lačného tému, ale v tzv. hrozbovej forme (1.Sd7? hrozí 2.Jg8+) a v trojťažke, čo je prinajmenšom pozoruhodné... Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2368 b. Kd7 Dd5 Vb4 Vf3 Sa5 Se6 Jd6 Pa6 b6 c7 (10), č. Ka3 Da7 Vd1 Vd2 Sd3 Se3 Jb2 Jc1 Pa2 a4 b7 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2369 b. Kg8 Da1 Ve4 Sf7 Ja4 Jf1 Pe3 (7), č. Kc2 Sa7 Pa3 b4 h7 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2370 b. Kg7 De8 Vc1 Vg1 Se6 Sh6 Je7 Jf5 Pb3 g5 h3 (11), č. Ke5 Da7 Ve2 Vh4 Sa6 Se1 Pb5 b7 c6 d3 d4 f3 f4 h7 (14), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2355 a 2356 vyhrávajú: Konštantín Dittel, ul. V. I. Klokova 1310/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Štefan Rybár, Snežienková 3, 971 01 Prievidza a Vladimír Šaláta, Tulská 18-46, 010 08 Žilina.

Riešenie problému č. 2364 (Vicén): 1.Je6 hrozí 2.Sc4 Kd6 3.Dd5 mat, táto hrozba je však iba fiktívna, lebo ani po jednom z dvoch možných ťahov čierneho nevychádza: 1...Kd6 2.Sc4 Kd7/Ke5 3.Dc6/Df4 mat, 1...K:e6 2.Df4 Kd5 3.Sc4 mat. Za zmienku stoja ešte zvodnosti 1.Sd3? Kd4 2.Jb5+ Ke5 3.Df5 mat, 1...e6! a 1.Sc6? e6 2.Df2 Kd6 3.Dc5 mat, 1...Kd4 2.Jb5+ Kc4 3.Dc3 mat, 2...Ke5! Trojťažka na tému "využitia materiálu".

Riešenie problému č. 2365 (Lukáč): 1.De1 tempo a po jednotlivých obranách nasledujú maty 2.Jd3, Jc4, Dg3, Dc3, V:d5, J:d7, V:e6, V:f5, J:g4, S:d6, a:b8D, S:f6. Autor preukázal dobré konštrukčné schopnosti a nemožno mu zazlievať pár malých duálov (napr. po 1...Sb7, Dd1 a pod.).

Riešenie problému č. 2366 (Michalko): 1.Se5 hrozí 2.J:a2+ Ka5 3.Sc7 mat, 1...Vc8 2.Ja4 Ka5 3.Sc3 mat, 1...Ka5 2.Sc7+ Kb4 3.J:a2 mat. Treba ešte spomenúť tematický pokus 1.Ja4? Vh3!, ktorý dáva úlohe "novočeský" charakter (všetky tri uvedené maty sú modelové).

Riešenie problému č. 2367 (Packa): a) 1.Kd5 Dg4 2.Se5 Je7 mat, b) 1.Kd5 D:f6 2.Ve4 Jb6 mat, c) 1.Ke5 Dd7 2.Ve4 Jg6 mat a 1.Ke5 Dg4 2.Vd5 Jf7 mat, d) 1.Ke4 D:f6 2.Vd5 Jf2 mat, e) 1.Ke4 Dd7 2.Se5 Jg5 mat. Originálny nápad: cyklický vzťah medzi 1. ťahom čierneho, 1. ťahom bieleho a 2. ťahom čierneho, okrem toho cyklus polí, na ktorých hrajú čierne figúry. Pozícia c) má dve riešenia pri rovnakom úvodníku čierneho – možno tu použiť aj termín variant.

* Nedávno distribuované 12. číslo časopisu Pat a mat obsahuje úplný výsledok súťaže Pravda-Tirnavia 1987, 4 články, riešenia originálov a obsah prvého zväzku (č. 1-12). (-kh)


Vzad <<  >> Vpred