Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.11.1990)


Problém č. 2365 – originál

Pavol Lukáč, Rudník

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2366 – originál

Ján Michalko, Važec

Mat 3. ťahomProblém č. 2367 – originál

Ladislav Packa, Galanta

Pomocný mat 2. ťahom

pozri textTempová dvojťažka

Autorom ďalšej prvotiny – tempovky s 12 rozličnými matmi – je doteraz najmä korešpondenčný šachista z Rudníka pri Myjave. Našim čitateľom už dobre známy važecký skladateľ predstavuje opäť trojťažku s modelovými matmi. Najzložitejším dielom dnešnej rubriky je tentoraz pomocný mat výborného autora zo Žitného ostrova: v jeho šiestich riešeniach si treba všimnúť najmä cyklický vzťah medzi ťahmi s výnimkou matov... Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2365 b. Kf7 Dd1 Vd8 Vf6 Se7 Sf3 Jc5 Je3 Pa7 b2 d5 g4 g6 (13), č. Ke5 De2 Sc7 Sc8 Ja5 Pc6 d4 f4 g7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2366 b. Ka1 Sc4 Sg7 Jc3 Pb3 (5), č. Kb4 Vh8 Sb7 Jh2 Pa2 a3 c5 e6 e7 (9), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom, 2367 a) b. Kh3 Dg7 Jc8 (3), č. Kd4 Da3 Vb4 Vd2 Sa1 Jd6 Jf6 Pc5 e3 h4 (10), b) odstrániť Pe3 a premiestniť Jd6 na e3, c) v pozícii b) premiestniť Jc8 na h8, d) ďalej navzájom premiestniť Jh8 a Kh3, e) ďalej Pc5 premiestniť na f4, vo všetkých pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, pričom pozícia c) má dve riešenia – ako pomôcku uvádzame riešenie a) 1.Kd5 Dg4 2.Se5 Je7 mat.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2353 a 2354 vyhrávajú: Ján Bodnár, K. Gottwalda 9, 045 01 Moldava nad Bodvou, František Pajtáš, Gottwaldova 112, 076 43 Čierna nad Tisou a Miroslav Turcay, 985 24 Bystrička, okr. Lučenec.

Riešenie problému č. 2360 (Kniest): 1.h7 hrozí 2.h8S pat, 1...Kg7 2.h8D+! K:h8 3.Kf7 pat, 2...Kg6 3.Je4 pat. Nesporne najzaujímavejším momentom je zdanlivá hra, či skôr nehra v podobe hotového patu v základnom postavení, keďže podobná "logika" sa v priamych matových úlohách nemôže zo zásady uplatniť. Ale bez pôvabu nie je ani hrozba s premenou pešiaka na strelca, ktorá sa v skutočnej hre nerealizuje a môže preto dostať prívlastok "zdanlivá".

Riešenie problému č. 2361 (Janočko): 1.De2 hrozí 2.D:e5 mat, 1...K:d4, J:d4, V:d4, Pe:d4, S:d4, D:d4 2.D:d3, K:c8, J:c3, V:f5, Pc4, S:c6 mat. Kombinačný obsah je elementárny, pointa však spočíva v cyklickom posune brániacich a matujúcich kameňov. Takáto téma patrí do oblasti tzv. formálnych.

Riešenie problému č. 2362 (Chmelo): 1.Kd6 Ke2 2.Ke5 K:f2 3.K:f5 Kg3! (po 3...K:g2 remizuje ihneď 4.Kg4) 4.Ke4! h5! (3...K:g2 4.Kg4 h5 5.Kg5, alebo 4...Kh3 5.Kf3 remíza) 5.Kf5!! h4 6.Kg5 h6+ 7.Kh5! remíza, resp. 5...h6 6.Kg6 h4 7.Kh5! remíza. Chutná malá pešiakova štúdia, v ktorej biely kráľ využije zdanlivo nepatrné oslabenie v hre čierneho na rozhodujúci siedmy ťah vedúci k nevýhode čierneho z ťahu.

Riešenie problému č. 2363 (Adam): 1.e4 šach 1...K:e4, V:e4, S:e4, K:c6, Ke6 2.Sg2, Dd6, Jge7, Vc8, Jd8 mat. Veríme, že v ďalšej skladbe sa nový autor zaobíde už bez šachu v úvodníku.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 15. novembra t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 276. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred