Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.10.1990)


Problém č. 2361 – originál

Ján Janočko, Humenné

Mat 2. ťahom


Problém č. 2362 – originál

Daniel Chmelo, Tlmače

Biely remizujeCyklické striedanie kameňov

V dvojťažke uskutočnil autor "skrytú" formálnu tému: po obranách šiestimi kameňmi nasledujú maty rovnakými druhmi kameňov, ale s cyklicky zameneným poradím. Náš v súčasnosti druhý najmladší šachový skladateľ sa pokúsil o pešiakovú štúdiu: malá "zápletka" v štvrtom a piatom ťahu sa bude riešiteľom iste páčiť. Riešenia problémov postite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2361 b. Kd7 Df2 Vd8 Vf6 Sb7 Sg7 Jd1 Jd2 Pb3 b4 c2 d4 (12), č. Kd5 Db6 Vc6 Vd3 Sc3 Sg2 Jc8 Jf5 Pc7 e5 f4 f7 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2362 b. Kc7 Pf2 g2 (3), č. Kd2 Pf5 h6 h7 (4), biely začne a vynúti remízu.)

Knihy za riešenia problémov č. 2348 a 2349 vyhrávajú: Zuzana Ftorková, Puškinova 5, 010 01 Žilina, Milan Mišovič, Šumperská 25/5, 971 01 Prievidza a Peter Nikodem, Popradská 72/212, 040 11 Košice.

Riešenie problému č. 2357 (J. a R. Skubák): 1.Jc4 hrozí 2.Jb6 mat, 1...K:c4, Db4, Vb2, Jd7 (Ja4) 2.Db3, Je3, V:d4, D:e6 mat.

Riešenie problému č. 2358 (Šepeľa): Zvodnosti 1.Jg5? hrozí 2.Jf6 mat, 1...g:h5 2.D:h5 mat, 1...c4!, 1.Jgf5? hrozí 2.Je7 mat, 1...c4 2.D:d4 mat, 1...g:f5!, 1.Db3+? Dc4 2.D:c4 mat, 1...c4!, riešenie 1.Jc4 hrozí 2.J:b6 mat, 1...K:c4, D:c4, Db2, d3 2.Db3, D:h1, J:e3, D:d3 mat. Analogický úvodník ako v č. 2357, ale pestrejšia hra, okorenená tromi malými zvodnosťami.


Udalosti z Benidormu

Veľké španielske plážové mesto Benidorm (neďaleko Alicante) bolo koncom septembra dejiskom 33. zasadania Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach. Za účasti delegátov z 22 a pozorovateľov z ďalších štyroch štátov malo zasadanie bohatý program. Výsledkom dlhých diskusii sú niektoré úpravy pravidiel pre budúce Albumy FIDE a svetové súťaže, značný pokrok sa dosiahol v príprave nového kódexu kompozičného šachu, boli udelené tri tituly medzinárodného veľmajstra (v skladaní Gurgenidze, v riešení Jevsejev a Mestel), hovorilo sa o situácii vo využívaní počítačov, o štúdiách a štatúte, delegáti dostali brožúru so všetkými skladbami 4. WCCT atď. Pre ČSFR bolo najpríťažlivejším bodom zavedenie titulu Majster FIDE v kompozičnom šachu (za 12 bodov v Albumoch FIDE). Z 89 skladateľov získalo tento titul 9 česko-slovenských, v poradí podľa bodov: J. Brabec (Bratislava), A. Pituk (Banská Štiavnica), I. Kiss (Modra), B. Formánek (Bratislava), Z. Labai (Milanovce), K. Mlynka (Zlaté Moravce) – títo traja "ex aequo", Ľ. Lačný (Žiar nad Hronom), M. Matouš (Praha), M. Šindelář (Karlove Vary), ide o veľký úspech, najmä ak vezmeme do úvahy, že väčšie počty dosiahli iba ZSSR (22) a NSR spolu s NDR (14).

Ako obyčajne, v rámci zasadania sa uskutočnili aj majstrovstvá sveta v riešení šachových problémov. Za účasti 10 družstiev zvíťazili spoločne Veľká Británia a ZSSR (172 bodov za 517 minút), na ďalších miestach skončili NSR (156 – 639), Izrael (151 – 568), Fínsko (150 – 623), Juhoslávia (144 – 701), Holandsko (131 – 683), ČSFR (124 – 701), Francúzsko (92 – 661), Belgicko (86 – 707). Naše súkromne cestujúce družstvo bolo handicapované neúčasťou L. Salaia jr., ale aj štrapáciami na ceste autom, keď dvojica M. Kolčák a Ľ. Širáň dorazila do sály vyčerpaná a nevyspaná 15 minút pred začiatkom. Vzhľadom na to môžeme byť s umiestnením aj jednotlivcov spokojní: 21. Gvozdják (55 – 346), 22. Kolčák (55 – 352), 28. Širáň (42 – 355). Zvíťazil opäť Jevsejev (ZSSR, 89 – 241) pred Mestelom (V. B., 82 – 284). Pravda, úspech Sovietov tieni skutočnosť, že 7 z 18 problémov pochádzalo od sovietskych autorov, kým od anglického ani jeden.

Celá akcia bola organizovaná na výbornej úrovni, a to zásluhou neuveriteľne neunaviteľného Manuela Munoza.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 25. októbra t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 276. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred