Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.10.1990)


Problém č. 2357 – originál

Ján a Róbert Skubákovci

Topoľčany

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2358 – originál

František Šepeľa, Humenné

Mat 2. ťahomProblém č. 2359 – originál

Miroslav Henrych, Slaný

Pomocný mat 3. ťahom

a) diagram b) Ja6 na a5

2 riešeniaMaximum matov jazdcom

Prvá dvojťažka má iba jednu "fázu" (riešenie), v druhej sa pred týždňom začínajúci autor pokúsil o dve malé zvodnosti (1.Jh5? a 1.Jf5?). Z minima na maximum to však dotiahol až autor pomocného matu: pri stopercentnej konštrukčnej dokonalosti sa môže obávať len prípadného predchodcu, keďže o podobné rekordy sa už dávnejšie zaujímalo viacero šachových skladateľov. – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia: 2357 b. Ke7 Dh3 Vc8 Vd1 Sf6 Sh1 Jd6 Pa2 (8), č. Kd5 De1 Vh2 Sa1 Jc5 Pa5 d4 e4 e6 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2358 b. Kd7 Dd1 Jd6 Jg3 Pa2 f4 (6), č. Kd5 Dc1 Sh1 Pa6 b6 c5 d4 e3 f2 g6 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2359 a) b. Kf5 Ja6 (2), č. Kf7 De8 Va8 (3), b) Ja6 premiestniť na a5, v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat tretím ťahom, pričom k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2343-2345 vyhrávajú: Anna Hrivnáková, 038 48 Turček č. 7, Jozef Kulhánek, Husitská 445, 543 71 Hostinné a Vladimír Trangoš, Jilemnického 41, 974 01 Banská Bystrica.

Ako uviedlo niekoľko desiatok riešiteľov, problém č. 2345 mal sériu vedľajších riešení typu 1.Jd:e6 Kg8 2.Dc7 Kh8 3.Va2 Kg8 4.Kb3 Kh8 5.f7 mat, ale aj 1.Jf:e6 Kg8 2.Vb7 Kh8 3.f7+ Kh7 4.Jf4 Kh6 5.f8S mat, resp. 1...Kh7 2.f7 Kh6 3.Vb7 Kg6 4.Df5+ Kh6 5.f8S mat (čo objavil V. Jerz).

Riešenie problému č. 2353 (Krbúšik): 1.Jf4 tempo 1...K:f4 K:f6, K:h6(Kh4) 2.De3, De7, Dh5 mat.

Riešenie problému č. 2354 (Lupták): 1.Se4 hrozí 2.Dd5+ K:f6 3.g8J mat, 1...Kd6 2.D:d8+ Ke5(Ke6) 3.De7 mat, 1...K:f6 2.Sg5+ Ke5 3.Dd5 mat, 1...K:e4 2.De6+ De5 3.d3 mat. Na začiatočníka veľmi dobrá variantová trojťažka, škoda len, že v poslednom mate sa nevyužíva väzba De5.

Riešenie problému č. 2355 (Šepeľa): a) 1.Df5 tempo 1...K:c4, K:c6 2.Dc2, Dc8 mat, b) 1.Dg7 tempo 1...K:c4, Kd6, Kb6, d4 2.Dd4, De7, Da7, D:d4 mat. Zámena matu po 1...K:c4 a voľná zámena jedného variantu v a) a tri v b). Veľmi úspešný vstup ďalšieho člena humenského "krúžku" do kompozičného šachu.

Riešenie problému č. 2356 (Lupták): Zdanlivé hry 1...D:e3, S:f2 2.V:e3, D:f4 mat, zvodnosť 1.Dc1? hrozí 2.Dd1 mat, 1...D:e3 2.D:e3 mat, 1...S:f2!, riešenie 1.Dc2 hrozí 2.De2 mat, 1...D:e3, S:f2 2.D:e4, D:f2 mat. Jedna trojfázová (1...D:e3) a jedna dvojfázová (1...S:f2) zámena matu. Tešíme sa na ďalšie skladby rýchlo napredujúceho autora.


Najdlhšia partia

Moskovský šachista I. Vereščagin uverejnil v č. 12/1990 (jún) časopisu 64-šachmatnoje obozrenie výpočet teoreticky najdlhšej partie, pričom vzal do úvahy aj v súčasnosti platné 75-ťahové remízové pravidlo (pre isté špeciálne postavenia). Doterajší rekord bol 5898 ťahov, ale s využitím pozícií pešiaka, resp. dámy proti dvom jazdcom sa autorovi podarilo dokázať, že partia sa končí v 6074. ťahu bieleho. Blokový priebeh je zaznamenaný na tretej strane obálky uvedeného čísla... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred