Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.8.1990)


 

Problém č. 2343 – originál

Ján Janočko, Humenné

Mat 2. ťahom

2 riešenia


Problém č. 2344 – originál

Igor Svetlík

Slovenská Ľupča

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) Jc7 na c5Problém č. 2345 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Mat 5. ťahom strelcomMat strelcom

Po rozličných úvodníkoch rozličné maty pri tých istých ťahoch čierneho – to sa týka prvého diagramu. Mladší z bratov Svetlíkovcov sa predstavuje dvojníkovým pomocným matom s peknou analógiou matových obrazcov. Na treťom diagrame ponúkame tzv. podmienkovú úlohu, aké boli obľúbené už v 13. storočí, ale aj skôr: rýchlo zmatovať čierneho kráľa by nebol problém, ale za podmienky, že matovať musí strelec, to už nebude také ľahké (ale dúfame, že jednoznačné). Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2343 b. Kc8 Da5 Jf3 Jh4 Pb5 c5 d2 h2 (8), č. Kg4 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy bieleho, 2344 a) b. Kh5 Sg5 Sh7 Pf6 (4), č. Ke8 Dd5 Vh8 Jc7 (4), b) Jc7 premiestniť na c5, v oboch pozíciách začne čierny a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, 2345 b. Kc3 De5 Vb2 Sa1 Jd4 Jf8 Pa4 d2 d3 f6 (10), č. Kh8 Je6 Pa5 (3), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom, pričom matujúcou figúrou musí byť strelec.)

Knihy za riešenia problémov č. 2327 až 2329 vyhrávajú: Miroslav Havran, Jateční 1, 750 00 Přerov, Jozef Kravčák, Pod papierňou 25, 085 01 Bardejov a František Kanócz, Leninova 93, 077 01 Kráľovský Chlmec.

Riešenie problému č. 2332 (Reiprich) z 20. júla: 1.Vd6 tempo 1...Vd7~, V:d6, K:d6, Kc4, b5 2.Dd4, Dc3, D:b6, Vc6, Dd4 mat. Dobrý úvodník a predĺžená obrana veže.

Riešenie problému č. 2333 (Michalko) z 20. júla: 1.Sa7 Sf2 (hrozí) 2.a3+ Ka5 3.b4 mat, 1...Jb5 2.J:d5+ Ka5 3.Sb6 mat, 1...Ka5 2.Sc5 a 3.b4 mat (vedľajšia hrozba, ktorá vyjde samostatne po 1...S:d6 2.Sb6 Jb5 3.J:d5 mat). Tri modelové maty, ale úvodník je skutočne nepodarený.

Riešenie problému č. 2334 (Klemanič) z 20. júla: 1. riešenie 1.V:c5 tempo, 1...Kd4, Kf4 2.Jf1, V:g5, 2. riešenie 1.V:g5 tempo 1...Kd4, Kf4 2.V:c5, Jf1 – a vždy 2...Va1 mat. Cyklická zámena úvodníka a dvoch variantových druhých ťahov bieleho (Kissova téma) v samomate. Transformácia známej dvojťažkovej témy do samomatu v "Gvozdjákovom štýle".

Riešenie problému č. 2335 (Janočko) z 27. júla: Zdanlivá hra 1...K:d5 2.De6 mat (vyjde aj po 1.Ve3? Kb3!), 1. zvodnosť 1.Dh4+? K:d5, Kb3 2.De4, Da4 mat, 1...Kd3!, 2. zvodnosť 1.Df1+? K:d5 2.Dd3 mat, 1...Kb3, riešenie 1.Dg2 tempo 1...K:d5, Kb3, Kd3 2.Dg8, Da2, De2 mat. Štvorfázová zámena jedného matu a dvojfázová druhého: na daný materiál pomerne bohatý obsah, i keď šachujúce zvodníky rozhodcovia nezvyknú hodnotiť vysoko.

Riešenie problému č. 2336 (Dukić) z 27. júla: 1.Kg8 Kg5 2.Sd2+ Se3 3.S:e3+ K:h4 4.Jf5 mat, 1...S:d6 2.Sd2+ Sf4 3.S:f4 mat (tzv. kratší variant).


Krúžok kompozičného šachu

Nová sezóna bratislavského krúžku sa začne vo štvrtok 23. augusta t. r. o 18. h v Dome kultúry Ružinov. Vítaní budú aj noví záujemcovia o toto odvetvie šachu, najmä šachoví skladatelia a riešitelia. Na programe je rozbor skladieb najrozličnejších žánrov a autorov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred