Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.9.1990)


Problém č. 2350 – originál

Marián Krbúšik, Tábor

Mat 2. ťahom


Problém č. 2351 – originál

František Sabol, Havířov

Pozri textProblém č. 2352 – originál

Ján Skubák, Topoľčany

Pozri textSymbolická skladba

Po konvenčnej dvojťažke nasledujú dva (aspoň pre našich riešiteľov) menej obvyklé problémy. Pod č. 2351 je tzv. sériovoťahový pat šiestym ťahom – inými slovami, biely zahrá bezprostredne za sebou 6 ťahov tak, aby spatoval čierneho kráľa. Mnohí šachoví predstavitelia bývalého režimu sa s chuťou vyjadrovali proti takýmto "nezmyslom" (a 12 bielych pešiakov spolu s premenenými jazdcami by ich doviedlo možno aj k zúrivosti), ale všetci šachisti chápajúci prirodzený vývoj kompozičného šachu si svoje komentáre odložia až po vyriešení zopár takýchto problémov, pričom zistia, že mnohé z nich sú veľmi zaujímavé. Riešenie nedá veľa práce (treba likvidovať pohyblivé čierne kamene, len pozor na poradie), pravda, skladba má symbolický charakter, čo autor vyjadril týmito slovami: "Bielych kameňov je 21 – deň, čiernych 8 – mesiac. A rok tohto smutného dátumu sa na vás díva zo šachovnice. Tie dva horiace plamene, ktoré sa snažia tento dátum preškrtnúť, sú Jan Palach a Jan Zajíc – Da2 a Sh2." – Circešach, ktorý zhodou okolností vznikol taktiež r. 1968, je založený na jednom pravidle: Každý braný kameň sa vráti na svoje základné pole, pritom veža, strelec a jazdec na pole rovnakej farby ako pole brania a pešiak na rovnaký stĺpec. Jedno z riešení pomocného matu znie takto: 1.Sc2 Jd3+ 2.Kb3 Va3 mat – čierny kráľ nesmie brať vežu, lebo jej premiestnením na a1 by si dal sám šach... Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2350 b. Kf3 Ve1 Vh8 Sa2 Sd2 Ja7 Pa3 a6 g4 (9), č. Kd6 Pd7 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2351 b. Kb1 Da2 Va7 Sh2 Jb8 Jc1 Jd7 Jf1 Jg1 Pa3 a5 a6 b4 d2 d3 e2 e3 g4 g7 h3 h5 (21), č. Kc8 Je6 Jf7 Pa4 c4 e5 f4 h6 (8), sériovoťahový pat šiestym ťahom, 2352 b. Kg1 Va1 Jf4 (3), č. Kb4 Vc4 Se4 (3), circešach, čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho a po každom z nich dva ťahy bieleho.

* Ako ukázali dvaja riešitelia (F. Meliš a M. Ondruš), problém č. 2337 (Leblochová) mal kratšie riešenie, napr. 8.Vg4+ Kh2 9.Vh7+ Dh6+ 10.V:h6 Vh5 11.V:h5 mat. Autorke želáme, aby sa jej oprava podarila, ale ľahké to asi nebude.

Knihy za riešenia problémov č. 2335 až 2337 vyhrávajú: Juraj Kučera, 034 74 Liptovské Revúce 233, Radoslav Meliš, Platanová 13/39, 010 01 Žilina-Solinky a Branislav Toth, nám. Požiarnikov 2, 010 01 Žilina.

Riešenie problému č. 2345 (Kekely): 1.f7+ Jg7 2.Vb4 a:b4+ 3.Kc4 b3 4.Dh2+ Jh5 5.J:b3 mat. Modernejšie by bolo kombináciu rozmnožiť napríklad formou dvoch riešení, ale takéto želanie je zrejme príliš náročné. Vedľajšie riešenie.

Riešenie problému č. 2346 (Zagorujko): 1.Dg3!! hrozí 2.Jd:c5 mat, 1...V:c6, V:e4, Se6 2.De5, Jf8, Jdf6 mat, 1...K:c6, K:e4, Ke6 2.Jb8, Df3, De5 mat. Skvelý úvodník dáva čiernemu kráľovi tri polia a na nich sa odohráva klasické predstavenie blokovaní a ťahov kráľa. Nepatrnou chybou krásy je azda len opakovanie matu De5.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 13. septembra t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 276. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred