Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.7.1990)


Problém č. 2335 – originál

Ján Janočko, Humenné

Mat 2. ťahom


Problém č. 2336 – originál

Milenko Dukić, Osijek

Mat 4. ťahomProblém č. 2337 – originál

Pavla Leblochová, Humenné

Mat 13. ťahomZvodnosti a zámeny

Dvojťažka obsahuje zdanlivú hru (keby začínal čierny) 1...K:d5 2.De6 mat, ďalej dve zvodnosti so šachom 1.Df1+?, 1.Dh4+? a nakoniec skutočné riešenie, pričom sa zamenia maty po ťahoch čierneho kráľa. V začiatočníckej štvorťažke juhoslovanského autora stojí za zmienku iba modelový mat po 1...Kg5, zato riešenie trinásťťažky našej jedinej skladateľky sa napriek forsírovanosti isto bude páčiť. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2335 b. Ka1 Dh3 Ve1 Se8 Jd5 Pc3 f3 (7), č. Kc4 Pc5 d6 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2336 b. Kf7 Se1 Jd6 Jh4 Pg2 h3 (6), č. Kh6 Sc5 Pf6 h5 (4), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom, 2337 b. Kd6 Vd7 Vg4 Sf3 Jg1 Jg8 (6), č. Kh2 Dc1 Va4 Va5 Sc8 Jf1 Pg5 g6 g7 (9), biely začne a dá mat najneskôr trinástym ťahom.)

Riešenie problému č. 2319 (Halas) z 15. júna: 1.Db8 hrozí 2.De5 mat, 1...K:c3, Ke3, Kc5 2.Db2, Df4, Dd6 mat.

Riešenie problému č. 2320 (Gvozdják) z 15. júna: 1. zvodnosť 1.V:a6? hrozí 2.Jc4 mat, 1...Kd5 2.c4 mat, 1...Jb6!, 2. zvodnosť 1.V:a1? hrozí 2.c4 mat, 1...Kd5 2.f4 mat, 1...S:c5!, 3. zvodnosť 1.g:h5? hrozí 2.f4 mat, 1...Kd5 2.Jf4 mat, 1...Dc1!, riešenie 1.Va4 hrozí 2.Jf4 mat, 1...Kd5 2.Jc4 mat (1...D:a4, Jg7, Sc8 (Sc4), J:c7 2.c4, f4, J:c4, J:c7 mat). Nekonvenčné brania čiernych figúr vo zvodnostiach umožnili spracovať náročný cyklický hrozbový paradox v štyroch fázach.

Riešenie problému č. 2321 (Halas) z 22. júna: Zdanlivá hra 1...Kh6 2.Dh8 mat, riešenie 1.Dd3 tempo 1...Kh6, h3, Kg4, g4 2.Dg6, D:h3, Df3, Dg6 mat. Výborný úvodník a pekné štyri varianty v miniatúrke s autorom nezamýšľanou zdanlivou hrou.

Knihy za riešenia problémov č. 2319 a 2320 vyhrávajú: Anton Damborský, Nešporova 28, 927 01 Šaľa, Ján Kozák, Landauova 22, 841 01 Bratislava a František Polák, Novomeského 15, 949 01 Nitra.


Majstrovstva okresu

Začiatkom mája t. r. sa uskutočnili v Spišskej Novej Vsi majstrovstvá okresu v riešení šachových problémov. Zvíťazil domáci Peter Pekarčík s 13 bodmi za 100 minút, druhý bol M. Šemrinec (Krompachy) 7 – 59, tretí J. Fabiny (Bindt) 7 – 100.


Simultánkový rekord

V Hamburgu (NSR) utvoril bývalý česko-slovenský reprezentant Vlastimil Hort svetový rekord v simultánnej hre. Hral bez prestávky proti 666 súperom – simultánka trvala tri dni, Hort zahral spolu 20 500 ťahov, nachodil 43 km a schudol o 3,5 kg. Žiaľ, bodový výsledok sme sa nedozvedeli.


Alechinova pamäť

Na turnaji v anglickom Plymouthe r. 1938 bola odložená partia medzi vtedajším majstrom sveta A. Alechinom a našou slávnou šachistkou V. Menčíkovou, no pri pokračovaní sa stratila obálka so zápisom partie. Alechin, o ktorom bolo známe, že má mimoriadnu pamäť, na všeobecné prekvapenie si nevedel spomenúť na dva ťahy z priebehu partie. Keď sa nakoniec obálka predsa našla, prekvapenie bolo ešte väčšie: v zápale a rýchlosti boja Alechin zabudol na blanketu zapísať práve tieto dva ťahy! (-kh)


Vzad <<  >> Vpred