Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.6.1990)


Problém č. 2319 – originál

Vladimír Halas, Humenné

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


Problém č. 2320 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

Mat 2. ťahomPrvotina – miniatúrka

Ďalší nový autor, tentoraz z východného Slovenska, sa hlási svojou prvotinou, v ktorej potreboval 7 kameňov na vytvorenie troch variantov. Druhú dvojťažku venuje autor čerstvému 65-nikovi Ľ. Lehenovi, pričom použil v troch zvodnostiach dávny nápad jubilanta, spočívajúci v braní čiernych figúr (V:a6?, V:a1?, g:h5?)... Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2319 b. Ka1 Dg8 Se2 Sg3 Jc3 Pf7 (6), č. Kd4 (1), 2320: b. Kf7 De8 Va5 Vd8 Sb2 Sh1 Jd6 Je6 Pc3 c5 c6 c7 f3 g4 (14), č. Ke5 Da1 Sa6 Sa7 Ja8 Jh5 Pb3 f6 (8), v oboch biely začne a dá mat druhým ťahom.)

Riešenie problému č. 2305 (Skubák) zo 4. mája: 1.De1 hrozí 2.Db1 a:b1D mat, 1...c1D,V 2.Sb1 a:b1D mat, 1...c1S 2.Vc3 S:b2 mat, 1...c1J 2.Sc3 J:b3 mat. Po našej "pomôcke" prevažná väčšina riešiteľov tematické varianty hravo zvládla.

Knihy za riešenie problémov č. 2303-2305 vyhrávajú. František Kanócz, Leninova 93, 077 01 Kráľovský Chlmec, Michal Méri, ul gen. Svobodu 1948, 929 01 Dunajská Streda a Ján Nízky, ul. 28. októbra 11, 010 01 Žilina.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 21. júna t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 276. (-kh)


* * *

Tirnavia 1990

Demokratické zmeny v šachovom hnutí priniesli v prvej etape dovtedy neznáme problémy najmä do niektorých oddielov s dobre zabehnutou organizačnou a hospodárskou štruktúrou. Príkladom je jediný slovenský zástupca v celoštátnej lige Lokomotíva ŽOS Trnava, ktorý záver ligy odohral akoby z povinnosti vzhľadom na schválenú reorganizáciu súťaží družstiev (pri rozšírení ligy z 8 na 14 nikto nezostupuje). Problémy boli aj s usporiadaním tradičného festivalu Tirnavia, ktorý musel byť oproti zaužívanému marcovému termínu o mesiac posunutý. Navyše organizátorom sa napriek úsiliu nepodarilo zabezpečiť dostatočnú veľmajstrovskú účasť a tak hlavnou súťažou tohtoročného festivalu bol Open-turnaj za účasti 80 hráčov, z toho 1 vm a 10 mm. Vzhľadom na minulosť teda krok späť na druhej strane úspechy čs. šachistov a 6 splnených noriem mm patria k pozitívam 12. ročníka. Nový výbor šachového oddielu Lokomotívy na čele s Milanom Szitkeym už podniká kroky k oživeniu a verí, že čoskoro sa podarí úspešne nadviazať na slávnu tradíciu trnavského šachu i jeho obľúbeného festivalu.

Výsledok (švajčiarsky systém na 9 kôl): 1. Lanč 7,5, 2.-8. Přibyl J., Bažant, Rückschloss, Vrana (všetci ČSFR), Szymczak (Poľsko), Bandza, Kvejnis (ZSSR alebo Litva?) 6,5 atď. Jedinému veľmajstrovi Kuprejčikovi (ZSSR) sa vôbec nedarilo a s 5 bodmi skončil až v strede poľa. Domácich priaznivcov potešil Alois Lanč suverénnym výkonom v štýle štart-cieľ bez prehry.


LančBandza (španielska hra)

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0-0 Se7 6.S:c6 d:c6 7.De1. Dnes už takmer zabudnutý variant nesľubuje bielemu viac ako vyrovnanie. Okrem odpovede v partii môže čierny hrať aj na udržanie centra ťahmi 7...Se6 8.b3 Jd7 9.Sb2 f6 10.d4 Sd6. 7...Jd7 8.d4 e:d4 9.J:d4 Jc5 10.De3 0-0 11.b3?! Bežne sa hráva 11.Jc3 Ve8 12.Vd1. Lanč si pripravil nový plán a v partii sa mu podarí využiť pôsobnosť strelca na hlavnej diagonále. 11...Ve8 12.Jd2 Je6 13.J:e6 S:e6 14.Sb2 Sf8 15.Vad1 De7 16.h3 Vad8 17.Jf3 Sc8 18.V:d8 V:d8 19.Df4 Ve8 20.Ve1 Dc5. V duchu pozície bol i plán rozhýbania dámskeho krídla ťahom c5!? s ideou 21.Se5 c4! 22.S:c7 Da3 s dostatočnou protihrou. Čierny volí figúrovú hru. 21.c4 Da5 22.a3 Db6 23.Ve3 c5 24.Vd3 De6 25.Ve3 b5?! V podstate správny postup mal pripraviť vynútením postupu e4-e5 ťahmi Sd6! 26.e5 Sf8, po čom už hrozí b5 alebo Df5 s dobrou hrou. Teraz biele figúry výrazne ožijú: 26.D:c7 b:c4 27.b:c4 D:c4 28.Je5 De6 29.Vg3 Sd6? Naivnú bezstarostnosť o citlivý bod g7 súper presvedčivo potrestá. Možnosti obrany ešte poskytovalo f6 30.Jg4 Kh8 a nie je jasné, či biely útok prerazí, napr. 31.e5 f5 32.Jf6 Ve7! 33.Dd8 Vf7. 30.V:g7+! K:g7 31.J:f7+ Kg6 32.J:d6 Ve7 33.D:c5. Ešte silnejšie ako lepšia koncovka po 34.D:c8 D:c8 35.J:c8 V:e4. Na Sd7 teraz najrýchlejšie vyhráva 34.Jf5 so skorým matom a preto čierny sa vzdal. MVM Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred