Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(8.6.1990)


Problém č. 2316 – originál

Ivo Lebloch, Humenné

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2317 – originál

Milan Borik, Bánovce nad Bebr.

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) Jd3 na e7Problém č. 2318 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Pomocný mat 2. ťahom

b) Jb6 na c3, –Sd2, c) Jb6 na d6Cyklický pomocný mat

Vo dvojťažke by sa nemala prehliadnuť zvodnosť 1.Dg4+?, pravda, riešenie je už "tiché". Prvý pomocný mat obsahuje v každom z dvojčiat jedno pomerne "hrubé" riešenie, ale celkový dojem bude asi dobrý. Na treťom diagrame je opäť pomocný mat, avšak so zložitejšou ideou: ide o tri pozície (trojčatá), každá s dvoma riešeniami, pričom prvé ťahy bieleho a druhé ťahy čierneho sa vzhľadom na úvodníky posúvajú cyklickým spôsobom a osobitný efekt sa dosahuje aj v matoch (sme zvedaví, ako sa tieto súvislostí budú riešiteľom páčiť). – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2316 b. Kg2 Dd7 Vb3 Pd3 g5 (5), č. Kd4 Pc6 d5 d6 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2317 a) b. Ka5 Vb4 Sc8 Jd3 Pe2 h2 (6), č. Kg4 Vd7 Vh3 Sc4 Sh4 Jb8 Pa6 a7 b5 c3 c6 g5 h5 h7 (14), b) premiestniť Jd3 na e7, v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, 2318 a) b. Kg5 Va3 Ve3 Jb6 Jc1 Pb5 c4 d5 (8), č. Kc5 Da5 Vc2 Ve5 Sd2 Se2 Ja1 Jf5 Pa4 b2 e4 (11), b) premiestniť Jb6 na c3 a vynechať Sd2, c) premiestniť Jb6 na d6 vo všetkých troch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, pričom k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.)

Riešenie problému č. 2301 (Borik) z 28. apríla: a) 1.Je7 tempo 1...Kf4, Kd4, K:d6, Kf6 2.Jg6, Jc6, Sg3, Sc3 mat, b) 1.Je7 tempo a po rovnakých obranách v poradí 2.Jc6, Jg6, Sc3, Sg3 pat. Dobré školenie o tom, čo je mat a čo zase pat.

Riešenie problému č. 2302 (Durst) z 28 apríla: a) 1.Dc5 d:c3+ 2.Kd5 Jd2 3.e5 e4 mat, b) 1.e6 Jg3 2.Db5+ Kd6 3.Dc4 e3 mat. Dva modelové maty, možno povedať, že čiastočne echové (postavenie kráľov a dámy, ako aj mat pešiakom).

Riešenie problému č. 2303 (Múčka) zo 4. mája: Zdanlivé hry 1...Ve6~ 2.D:e4 mat, 1...Ve5 2.Dd2 mat, riešenie 1.Vh5 hrozí 2.Vd5 mat. 1...Ve6~, Jc3(Je3), Df5, D:h5 2.De5, De3, J:f5, J:e6 mat. Dobrá zámena matov, len škoda, že zdanlivé hry (ktoré sú zaujímavejšie) nemožno vymeniť so skutočnými.

Riešenie problému č. 2304 (Kekely) zo 4. mája: 1.Vg2+ Kf6 2.Vf2+ Ke5 3.Ve2+ Kf6 4.Se7+ Kg7 5.Vg2+ Kh6 6.Sf8+ Sg7 7.S:g7+ Kh7 8.Sc2+ Kg8 9.Vg1 a vyhrá. Jednoduchá, ale výrazná idea donútenia kráľa vstúpiť na biele pole.

Knihy za riešenie problémov č. 2301 a 2302 vyhrávajú: Ján Ďurďovič, Karadžičova 49, 811 07 Bratislava, Jozef Kolář, Gelnická 2, 831 06 Bratislava a Dušan Pakoš, Minská 11/44, 036 08 Martin 8 – Priekopa.

* Ďalšie úspechy česko-slovenských šachových skladateľov v nedávno rozhodnutých medzinárodných súťažiach: Probleemblad 1988, exoproblémy, 1. čestné uznanie L. Radi a P. Gvozdják, 2. čestné uznanie F. Sabol, zvláštne uznanie Z. Libiš; samomaty a reflexné maty, 1. čestné uznanie P. Gvozdják; Šachmaty v SSSR 1987, štúdie, 4. čestné uznanie M. Matouš; Chess Life 1989, pomocné maty, 1. čestné uznanie M. Bílý.

* V tomto mesiaci bude odovzdané do tlače 12. číslo bulletinu Pat a mat. 16 strán obsahuje najmä výsledok skladateľskej súťaže Pravda-Tirnavia 1987 3 a články. Doplnkom je obsah a autorský register prvého zväzku, t. j. všetkých 12 doteraz vydaných čísiel. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred