Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.7.1990)


Problém č. 2332G. Reiprich

2. čestné uznanie

Práca 1947/I

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2333 – originál

Ján Michalko, Važec

Mat 3. ťahomProblém č. 2334 – originál

Emil Klemanič, Košice

Samomat 2. ťahom, 2 riešeniaZa Gejzom Reiprichom

Prvou dvojťažkou si pripomíname tvorbu účastníka viacerých našich skladateľských súťaží, osobitne obľúbeného medzi našimi riešiteľmi. Tesne pred uzávierkou rubriky sme sa dozvedeli smutnú správu, že Gejza Reiprich zomrel 7. júna t. r. vo veku 80 rokov v Martine-Vrútkach. Za 46 rokov tvorby zložil okolo 60 problémov a získal niekoľko vyznamenaní v skladateľských súťažiach. – V trojťažke objavíte tri modelové maty, len úvodník nie je podľa autorovho želania. Samomat na treťom diagrame má dve riešenia, pointa však spočíva v porovnaní úvodníka s druhými ťahmi bieleho oboch tematických variantov. – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2332 b. Kf4 Db2 Vd4 Se8 Pe2 e4 f6 (7), č. Kc5 Vd7 Pb6 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2333 b. Kb2 Sb8 Jc3 Pa2 b3 (5), č. Kb4 Sg3 Jc7 Pa6 d5 (5), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom, 2334 b. Kb1 Dh6 Vf5 Sb6 Sc2 Je4 Jg3 Pc4 g2 g4 (10), č. Ke3 Va2 Pa3 b2 b7 c5 g5 h7 (8), biely začne a donúti čierneho, aby dal mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy bieleho.)

Riešenie problému č. 2317 (Borik) z 8. júna: a) 1.Ve3 S:d7+ 2.Ve6 S:e6 mat, b) 1.Sf2 V:c4+ 2.Sd4 V:d4 mat. Branie je vraj hrubé, ale pri dokonalej analógii môže pôsobiť aj esteticky.

Riešenie problému č. 2318 (Labai) z 8. júna: a) 1.Kd4 c5 2.Vc:c5 J:e2 mat, 1.Kb4 d6 2.Vec5 Ja2 mat, b) 1.Kd4 d6 2.Vec5 V:e4 mat, 1.Kb4 b6 2.Dc5 V:a6 mat, c) 1.Kd4 b6 2.Dc5 J:e2 mat, 1.Kb4 c5 2.Vc:c5 Jb2 mat. Cyklická zámena prvého ťahu bieleho a druhého ťahu čierneho je "narušená" v matoch. Zaujímavý a originálny pomocný mat, ktorý si pre plné pochopenie vyžadujú dôkladné štúdium.

Knihy za riešenie problémov č. 2316 až 2318 vyhrávajú: Alfonz Derfényi, Rastislavova 5, 052 01 Spišská Nová Ves, Jozef Majerčin, Kostolná 18, 040 01 Košice a Bohuš Moravčík, tr. Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica.


Majstrovstvá v riešení

V dňoch 23.-24. júna t. r. sa uskutočnili v bratislavskom Dome detí a mládeže (ktorý bol spoluorganizátorom akcie) majstrovstvá ČSFR a zároveň aj SR v riešení šachových problémov. Podľa systému majstrovstiev sveta zvíťazil v celoštátnej súťaži Marek Kolčák z Bratislavy, ktorý získal 89 bodov (z 90 možných) a spotreboval 241 minút (z limitu 360 minút). Na ďalších miestach skončili: Vladimír Kos (Brno) 85 – 174, Zdeněk Libiš (Sychotín) 80 – 186, Peter Gvozdják (Bratislava) 79 – 175, Bohuš Moravčík (Banská Bystrica) 79 – 200, Ladislav Packa (Galanta) 79 – 211, Jan Svoboda (Trnava) 79 – 289, Oto Mihalčo (Košice) 77 – 265, Zoltán Labai (Milanovce) 76 – 251, Ľubomír Širáň (Bratislava) 75 – 176 atď. V rámci majstrovstiev Slovenska medaily získali Kolčák, Gvozdják a Moravčík. Celkový počet účastníkov bol 15, pre účasť na majstrovstvách ČSFR v praktickom šachu sa ospravedlnil Ladislav Salai zo Žiliny. Zatiaľ nie je isté, či sa na tohoročných majstrovstvách sveta v španielskom Alicante (24-25. septembra) zúčastnia česko-slovenskí reprezentanti. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred