Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.6.1990)


Problém č. 2321 – originál

Vladimír Halas, Humenné

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2322 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

Pat 2. ťahom

2 riešeniaProblém č. 2323 – originál

Bohuslav Sivák, Zvolen

Čierny vráti ťah

potom Pomocný mat 2. ťahomPat ako cieľ

Po sympatickej miniatúrnej "druhotine" predkladáme našim riešiteľom problém, v ktorom sa budú musieť usilovať čo najskôr spatovať čierneho kráľa (ako by sa snažil hráč, ktorý by stál v partii na prehru a pat by ho zachránil). Osobitne zaujímavé však bude porovnanie oboch riešení. Na treťom diagrame je tzv. retraktor, pravda, vrátenie posledného ťahu čierneho je v tomto prípade vec nadmieru ľahká. – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2321 b. Kf2 Dd4 Je7 (3), č. Kh5 Pg5 h4 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2322 b. Kc1 De1 Va4 Vg3 Sa3 Sf1 Jd3 Jd8 Pb2 b5 d6 e3 f4 (13), č. Kd5 Vh1 Sc4 Sg1 Pa5 b3 c2 d7 f2 f5 g4 h2 (12), biely začne a dá pat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho, 2323 b. Kc2 Pa7 f7 (3), č. Kc8 Sb1 Je8 Pa2 (4), čierny vráti svoj posledný ťah a potom pomôže bielemu dať mať druhým ťahom.)

Riešenie problému č. 2306 (Libiš) z 11. mája: 1.Da8 hrozí 2.Dg8 a 3.D:g2 mat (ale hrozba sa v priebehu riešenia nerealizuje) 1...Kg1 2.Dh8 tempo 2...Vg2~, Vh2, Kf1 3.Dh1, Da1, Da1 mat, 1...Kh2 2.Da1 tempo 2...Vg2~, Vg1, Kh3 3.Dh1, Dh8, Dh8 mat. Úloha s ohľadom na svoj úvodník a diaľkové zásahy dámy (hrá vo všetkých štyroch rohoch) sa veľmi páčila.

Riešenie problému č. 2307 (Michalko) z 11. mája: 1.Se2 hrozí 2.c4+ Ke4 3.Ve6 mat, 1...Ke4 2.Ve6+ Kd5 3.J:f4 mat, 1...J:c2(Jf3) 2.Sf3+ Kc4 3.Je5 mat, 1...Jd3 2.S:d3 a 3.c4 mat. Tri modelové maty – o hrozbovom to nemožno povedať, lebo je v ňom navyše Jg6.

Riešenie problému č. 2308 (Krbúšik) z 18. mája: 1.Dc4 hrozí 2.Je3 mat, 1...Kf5, J:e7, c:d5, e4, f5 2.Dg4, J:e7, Dc8, D:e4, D:c6 mat. Voľné pole kráľa, batériové maty a blokovania polí.

Riešenie problému č. 2309 (Skubák) z 18. mája: 1.Vd8 hrozí (napr. aj po 1...V:c6) 2.De5+ d:e5 3.Jc5 mat, 1...De4 2.Je7+ Ke6 3.Sd5 mat (2...Kd4 3.D:e4 mat), 1...V:f7 2.De6+ K:e6 3.Jd4 mat (1...Jg6, Jf5, Jf3 2.Je7+ atď.). Dobrá trojťažka s pestrými strategickými motívmi.

Knihy za riešenia problémov č. 2306 a 2307 vyhrávajú: Zuzana Brtáňová, 962 04 Kriváň 433, Ján Drozd, sídl. K. Gottwalda 304/58, 905 01 Senica a Jozef Nálepovič, Hemerkova 10, 040 11 Košice.

* Na majstrovstvách USA v počítačovom šachu zvíťazil prekvapujúco "Mephisto Portoroz". Ako ukážku kombinačných schopností jeho programu uvádzame víťazstvo nad favorizovaným počítačom "Deep Sot". V pozícii po 48. ťahu čierneho (b. Kd2 Dh8 Sb3 Je5 Pa3 b2 d4 e3 f2 (9), č. Kb7 De6 Se7 Jd5 Pa5 b6 c6 f5 g4 (9)) Mephisto zahral 49.J:c6! a po 49...D:c6 50.De5! Jc7 51.D:e7 Dg2 52.Dh4 f4 53.e:f4 De4 54.D:g4 D:d4+ 55.Kc1 zvíťazil v 64. ťahu. Po prípadnom 49...K:c6 mal zrejme "v úmysle" zahrať 50.Da8+! Kd6 51.Db8+ s matom alebo ziskom dámy.

* Zápas v kompozičnom šachu Lotyšsko – Slovensko bude vypísaný pravdepodobne v septembri t. r. Iniciatíva vzišla od lotyšskej organizácie, za hlavného usporiadateľa z našej strany bol určený Ladislav Salai zo Žiliny. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred