Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.8.1990)


Problém č. 2338 – originál

Marián Lichner, Banská Štiavnica

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2339 – originál

Ján Janočko, Humenné

Mat 2. ťahomProblém č. 2340 – originál

Slavomír Svetlík, Slovenská Ľupča

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) Pd3 na d2Allumwandlung

Veľmi mladý štiavnický autor prvej dvojťažky začína nekonvenčne, ale pekne a nádejne. Skúsenejší Humenčan (ktorý uverejnil dosiaľ okolo 30 skladieb) už prešiel na dve fázy: maty po zvodníku 1.Dh8? sa v riešení "inovujú". K tretiemu diagramu patrí nemecké slovo z nadpisu. Nastal čas častých stykov s Rakúskom, Nemeckom a Švajčiarskom a každý, kto sa nechce vo svete stratiť, učí sa svetovú reč. Je pritom zaujímavé, že niektoré anglické, francúzske alebo nemecké slová sa používajú vo všetkých západných štátoch, a dokonca aj v ZSSR alebo ČSFR, ale občas aj naopak (ruský sputnik alebo česko-slovenský robot). V kompozičnom šachu existujú dve takéto nemecko-svetové slová: Zugzwang (nevýhoda z ťahu, resp. tempo) a Allumwandlung (čo má u nás výborný ekvivalent všepremena). Ide o premeny pešiakov na všetky štyri figúry: talentovaný Horehrončan spracoval túto obľúbenú tému v pomocnom mate a originálne. – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2338 b. Kd5 Dd2 Va6 Jd6 Ph4 (5), č. Kg7 Pg6 h5 h7 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2339 b. Kf4 Dg7 Sa8 Jc6 Pa5 e6 (6), č. Kc7 Sc8 Sd8 Pa6 d7 e7 (6), biely, začne a dá mat druhým ťahom, 2340 a) b. Kh5 Pc2 c7 d6 e5 f4 g3 (7), č. Kf5 Pd3 e6 (3), b) premiestniť Pd3 na d2, v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom.)

Riešenie problému č. 2322 (Gvozdják) z 22. júna: 1. riešenie 1.D:a5 tempo 1...S:d3, Ke4, S:b5 2.Dd2, b6, Je5 pat, 2. riešenie 1.Dd2 tempo a po rovnakých obranách 2.b6, Je5, D:a5 pat. Pre tento vynikajúci tvorivý úspech (štvorprvkovú cyklickú zámenu prvých ťahov a patov po tých istých ťahoch) našiel autor duchaplný mechanizmus trojnásobného priväzovania čierneho strelca (raz "samo", raz priamo a raz po ťahu kráľa).

Riešenie problému č. 2323 (Sivák) z 22. júna: Čierny vráti b2-b1S+ a hrá 1.b1V a8J 2.Vb7 f:e8D mat. Ak počítame aj spätný ťah, ide o "Allumwandlung".

Riešenie problému č. 2324 (Sivák) z 29. júna: Zvodnosť 1.Df7? tempo 1...Kd6, Ke5 2.S:e7, S:f4 mat, 1...g6!, riešenie 1.Dg6 tempo 1...Kd6, Ke5 2.S:f4, S:e7 mat (1...Jc7~, e5 2.D:e6, Dd3 mat). Zaujímavo a hodnotne motivovaná recipročná zámena matov po ťahoch kráľa.

Riešenie problému č. 2325 (Gvozdják) z 29. júna: 1. zvodnosť 1.D:g3? c:b3 2.Sf4 pat, 1...K:d4!, 2. zvodnosť 1.Sf4? c:b3 2.De3 pat, 1...d2!, riešenie 1.De3 c:b3 2.D:g3 pat. Cyklická zámena typu AB-BC-CA, pokiaľ ide o prvý ťah a pat. Opäť dôvtipná moderná "patovka", i keď motivačne menej bohatá ako č. 2322.

Knihy za riešenia problémov č. 2321 až 2323 vyhrávajú: Karel Henc, nám. 28. října 12, 602 00 Brno, Ján Janočko, Puškinova 1716/5, 066 01 Humenné a Slávka Tallová, Jiráskova 165, 916 01 Stará Turá.

* Prosíme čitateľa, ktorý poslal na uverejnenie dva vlastné problémy (dvojťažku Kh3-Kd5 a trojťažku Ka1-Kh6), aby nám oznámil svoju presnú adresu. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred