Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(29.6.1990)


Problém č. 2324 – originál

Bohuslav Sivák, Zvolen

Mat 2. ťahom


Problém č. 2325 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

Pat 2. ťahomProblém č. 2326V. Prygunov

64-Š. O. č. 11/1990 (jún)

Pomocný mat 29. ťahomRekordný pomocný mat?

Dvojťažka obsahuje zvodnosť 1.Df7? a v jej porovnaní so skutočným riešením zaujímavú zámenu matov. Autor druhého problému sa v poslednom čase dosť venuje patovým úlohám, lebo prišiel na možnosť, ako sa v nich dá využívať moderná tematika zámeny funkcie ťahov (tentoraz zvodnosti 1.D:g3? a 1.Sf4?). Na treťom diagrame je čerstvý pokus o svetový rekord v dĺžke pomocného matu, ktorý dosiaľ držal Nemec B. Hegermann z r. 1934. Pravda, podmienkou je, aby pomocný mat mal jediné riešenie pri jedinom poradí ťahov – a to môžu naši riešitelia buď potvrdiť, alebo vyvrátiť... Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2324 b. Kh4 De8 Vh5 Sb5 Sg5 Jb3 Jf8 Pc6 f3 (9), č. Kd5 Jc7 Pb6 e6 e7 f4 g7 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2325 b. Kb1 De5 Va3 Va4 Sc1 Pb3 d4 g2 g5 (9), č. Kc3 Pc4 d3 d5 g3 g4 g6 (7), biely začne a dá pat druhým ťahom, 2326 b. Kh1 Sf1 Pc3 c4 c5 c6 e2 g2 g4 h3 (10), č. Ke4 Sh2 Pc7 e3 e5 e6 g3 g5 h4 (9), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr dvadsiatym deviatym ťahom.)

Riešenie problému č. 2310 (Hlinka) z 18. mája: 1.Jf4+ (1.Jh4+? Kh3! a čierny vyhrá) 1...Kg3 (1...K:f3 2.J:e6 V:f7 3.Jg5+ a 4.J:f7 remíza, 1...Kf2 2.S:e6 r.) 2.Jh5+ Kh4! (2...K:f3 napr. 3.J:g7 Ve7 4.Sd5+ Kf4 5.Je6+ Ke5 6.Sb3 r.) 3.J:g7 Sd3+! (3...Vb7+ 4.Kc2 Vb7 5.Jf5+ 6.Jd4 r.) 4.Kb2! (4.Kc1, Ka1? Ve7! 5.Sc4 Vc7, Va7 č. v.) 4...Ve7 5.Sc4! Vb7+! (zdá sa, že č. veža sa definitívne vyhla hrozbe vidličky, ale aj tam ju biely jazdec dostihne...) 6.Kc3 S:c4 7.Jf5+ a 8.Jd6! remíza. Spolu je v štúdii päť vidličiek.

Riešenie problému č. 2311 (Sivák) z 25. mája: Mat 1.Dc2? je len iluzórny, ľahko totiž možno dokázať, že čierny nemohol robiť posledný ťah (Kc3-b3 nešlo, lebo Ja2 nemal odkiaľ prísť). Na ťahu je teda čierny a nasledujú tri varianty 0...K:a2 1.Db1 mat, 0...K:a4 1.Dc2 mat, 0...K:c4 1.Dd3 mat. Vtipné, logické a dokonca podľa kódexu správne, ale väčšina riešiteľov "zaváhala".

Knihy za riešenia problémov č. 2308-2310 vyhrávajú: Juraj Ďurček, Makarenkova 2250, 955 01 Topoľčany, Peter Slávik, 013 14 Kamenná Poruba 411 a Milan Svrček ml., Komorová 5, 036 07 Martin 7.

* Počas nedávnej návštevy Talianska zohral majster sveta G. Kasparov simultánku proti 32 predstaviteľom katolíckej cirkvi (všetky partie vyhral) a bol prijatý aj pápežom Jánom Pavlom II. Je známe, že pápež sa už od mladosti zaujíma o šach, zložil niekoľko problémov a vraj občas hráva korešpondenčné partie, ale pod pseudonymom. Túto správu priniesol milánsky denník Corriere della sera.

* Čo dokáže v šachu kráľ? Zrejme, väčšina šachistov si ľahko spočíta, že všetkých možných ťahov kráľa na šachovnici je 420 (ak sa neberú do úvahy možnosti s braním). O niečo ťažšie je dokázať, že rozličných možností 7-ťahového pochodu kráľa z e1 na e8 je 393. Ale všetkých 7-ťahových "partií", v ktorých si králi navzájom vymenia miesta, je už 28 008 – prvý túto náročnú úlohu vyriešil Angličan T. R. Dawson. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred