Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.7.1990)


Problém č. 2327A. Pongrácz

1729 Schachzeitung 2.1864

Mat 3. ťahom, 2 riešenia


Problém č. 2328A. Pongrácz

1094 Schachzeitung 3.1860

Mat 4. ťahomProblém č. 2329A. Pongrácz

Z I. ceny B.C.A. C 31.5.1862

Samomat 7. ťahomJubileá Arnolda Pongrácza

Zajtra – 7. júla 1990 – bude tomu 100 rokov, čo v Trnave zomrel prvý slovenský šachový skladateľ gróf Arnold Pongrácz (a o 11 dní neskôr 180 rokov od jeho narodenia). Medzi prívržencami kompozičného šachu je o ňom už dávno známe, že zložil stovky problémov, získal niekoľko vyznamenaní na prvých skladateľských súťažiach v histórii a stal sa priekopníkom samomatov. Dosiaľ sa však u nás reprodukovalo iba okolo 20 jeho skladieb. Aby sme túto štatistiku trochu vylepšili, vyberáme dnes trojicu, ktorú naši čitatelia zrejme nepoznajú. Trojťažka nepatrí medzi najlepšie Pongráczove skladby, prekvapuje však dvoma riešeniami, čo bolo pred 126 rokmi celkom ojedinelé. Štvorťažka (publikovaná 5 rokov po autorovej prvotine) má nevydarený úvodník 1.D:g6 (berie pešiaka, ale aj pole g4), zato upúta hlavným variantom po 1...K:e5. Na treťom diagrame je jeden z najvyššie ocenených samomatov slávnej "bristolskej" súťaže Britisch Chess Association. Autor v ňom predviedol svoju zaujímavú kombinačnú techniku: 1.Jh6+ Ke5 2.Vc2+! V:b8 3.D:h8+! V:h8 4.d4+ Ke4 – záverečné tri ťahy už prenechávame riešiteľom. (Ale ešte pripomíname, že lehota memoriálu A. Pongrácza v skladaní 4-9 – ťahových samomatov je práve 7. júla.) – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každým problémom jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2327 b. Ke6 Va5 Sc4 Jb7 Pd2 f3 (6), č. Kd4 Pb6 d3 d5 e7 (5), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy bieleho, 2328 b. Ka4 Db1 Ve5 Sa6 Sb6 Jd1 Jg7 Pa5 b4 h2 h4 (11), č. Kf4 Dh1 Vb8 Ve1 Sd6 Jd8 Je7 Pc6 d5 d7 f3 g6 h6 (13), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom, 2329 b. Ke1 Dg8 Vc7 Vg6 Sb1 Sb8 Je2 Jg4 Pd3 h2 (10), č. Kf5 Vb2 Sh8 Pa3 d5 e3 f4 h7 (8), biely začne a donúti čierneho dať mat najneskôr siedmym ťahom.)

Riešenie problému č. 2312 (Labai) z 25. mája: Zvodnosť 1.Jd7? hrozí 2.Dh8+, 1...Vce1 2.V:c4+ d:c4 3.Sc5 mat, 1...Jh5 2.V:e4+ d:e4 3.Se3 mat, 1...Se8!, riešenie 1.Dd8 hrozí 2.Df6+, 1...Vce1 2.Se5+ V:e5 3.V:c4 mat, 1...Jh5 2.Sc5+ D:c5 3.V:e4 mat. Originálna forma zámeny druhých a tretích ťahov bieleho v trojťažke.

Riešenie problému č. 2313 (Kekely) z 25. mája: 1.g7 Ve8 2.Sh5 Vg8 3.Sf7 V:g7 4.g6 f4 5.Ke2! (5.Kd1? f3! a čierny vyhrá, 5.Ke1? Ke3! 6.Kf1 Kf3 7.Sd5+ Kg4 8.Se6+ Kh4 9.Sf7 Kg3 10.Kg1 f3 11.Kf1 f2 č. v.) 5...Ke4 6.Kf2! (6.Ke1? Kf3! 7.Kf1 Ke3 8.Ke1 f3 9.Kf1 f2! č. v., 6.Kf1? Ke3! č. v.) 6...f3 7.Kf1 Ke3 8.Ke1 f2+ 9.Kf1 Kf3 10.Sd5+ Ke3 11.Sf7 remíza. V známom námete obkľúčenia čiernej veže je asi novinkou jemná hra kráľa.

Riešenie problému č. 2314 (Packa) z 1. júna: Zvodnosť 1.Ka7? hrozí 2.Dd6, Dd4, Df4 mat, 1...Ke5!, 1. riešenie 1.Jb7 Ke5 2.Dd6 mat, 2. riešenie 1.Jb3 Ke5 2.Dd4 mat, 3. riešenie 1.Sb7 Ke5 2.Df4 mat. Z troch hrozieb vyjde po 1...Ke5 len jedna a vždy iná. Vtip je v dodatočnom "zosilňujúcom" motíve úvodníkov.

Knihy za riešenia problémov č. 2311-2313 vyhrávajú: Viliam Jerz, Černého 23, 851 01 Bratislava, Oto Oberfranc, ul. F. Hečka 118, 934 01 Levice a Milan Ondruš, 013 02 Kotrčiná Lúčka 81. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred