Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.5.1990)


Problém č. 2311 – originál

Bohuslav Sivák, Zvolen

Mat 1. ťahom


Problém č. 2312 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahomProblém č. 2313 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely remizujeDetektívna história

Titulok sa týka "jednoťažky", keďže riešitelia sa v tomto prípade nezaobídu bez preskúmania minulosti danej pozície. Trojťažka obsahuje zvodnosť 1.Jfd7? s hrozbou 2.Dh8+ a variantmi po 1...Vce1 a 1...Jh5. Ideou štúdie je "zamurovanie" čiernej veže po 1.g7 Ve8 2.Sh5 Vg8 3.Sf7 V:g7 4.g6, ale čierny má ešte v talóne svojho pešiaka. Ako si biely poradí po 4...f4? – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2311 b. Kc1 Df5 Ja2 Pa4 b4 c4 e2 (7), č. Kb3 Pa3 (2), mat prvým ťahom, 2312 b. Kg5 Da8 Vc7 Ve6 Sd6 Jb6 Jf8 Pd2 f3 f5 (10), č. Kd4 Dc4 Vc1 Ve4 Sg6 Jb5 Jg3 Pb7 d3 d5 f4 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom, 2313 b. Kd2 Sf3 Pg5 g6 (4), č. Kd4 Ve3 Pf5 (3), biely začne a vynúti remízu.)

Riešenie problému č. 2299 (Sivák) z 13. apríla: 1. riešenie 1.Kd3 Ke5 2.e2 Db3 mat, 2. riešenie 1.d1V Db8 2.Vd3 Db4 mat. Dva jednoduché maty pôsobia esteticky svojou príbuznosťou; odbornou terminológiou sa tomu hovorí poschodové modelové echo.

Knihy za riešenie problémov č. 2297-2299 vyhrávajú: Milan Fábry, Obrancov mieru 38, 940 00 Nové Zámky, Martin Krivoss, Panenská 36, 811 03 Bratislava a Arnold Timko, J. Palárika 11, 052 01 Spišská Nová Ves.

* Trinásťročná Judita Polgárová z Budapešti má na svojom konte celý rad víťazstiev nad mužskými veľmajstrami. Nedávno k nim pribudol bývalý náš reprezentant Vlastimil Hort, teraz občan SRN. V zápase na 10 partií podľa pravidiel bleskového šachu ho v Hamburgu porazila v pomere 5,5:4,5. Hort sa pokúsil o revanš v dvojici partií naslepo (pričom treba uviesť, že už dokázal hrať naraz 20 takýchto partií), ale bezúspešne: Juditka síce jednu partiu prehrala, ale druhú vyhrala...

* Rekordnú dĺžku, pokiaľ ide o významných veľmajstrov praktického šachu, dosiahla partia Short (V. Británia) – Salov (ZSSR) z mimoriadne silne obsadeného turnaja v Linarese. Prvý raz bola odložená po 68. ťahu čierneho, druhý raz po 123. ťahu čierneho. V ťažkej pozícii urobil Short zdanlivo nepatrnú chybu v 134. ťahu a po úpornej obrane bol nútený sa vzdať po 162. ťahu Salova!

* V Martine vyšlo koncom apríla už 23. číslo bulletinu Mat-pat. Na 12 stranách prináša 69 originálov, články a rozličné správy z kompozičného šachu. Osobitne treba spomenúť vypísanie skladateľských súťaží MARTIN 1990-1991 v siedmich oddeleniach. Okrem bulletinu je do nich zapojený Kultúrny spravodajca Martina, Život Turca a TJ Stavbár Martin. Skladby vo dvoch exemplároch treba posielať priebežne na adresu Ladislav Salai, Bellova 8, 036 01 Martin. Rozhodcovia: Pankratiev (dvojťažky), Salai jr. (trojťažky), Zucker (mnohoťažky), Matouš (štúdie), Bakcsi (pomocné maty), Dulbergs (samomaty) a Salai sr. (ostatné).

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 31. mája t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť 276. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred