Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(31.8.1990)


Problém č. 2348 – originál

Ján Janočko, Humenné

Mat 2. ťahom

2 riešenia


Problém č. 2349 – originál

Ján Skubák, Topoľčany

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaDve riešenia

má problém vtedy, ak k cieľu vedú dva prvé ťahy. V priamych matových dvojťažkách sa takto zvýrazní dvojfázový obsah (v č. 2348 zámena matov po obranách 1...c3, d2, e3), kým v pomocných matoch ide o prirodzenú možnosť rozšírenia kombinačných možností (v č. 2349 premeny čierneho pešiaka s následným blokovaním polí). – Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2348 b. Ka4 Dg5 Vf2 Jc5 Pf6 (5), č. Kd4 Pc4 d3 e4 f7 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy bieleho, 2349 b. Kb3 Ve4 Sf3 Pe6 (4), č. Kd3 Pe2 (2), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2332-2334 vyhrávajú: Stanislav Dudášik, Puškinova 2, 036 01 Martin, Pavol Kufel, 023 04 Stará Bystrica 268 a Florian Pniaček, Stred 55/41 – 22, 017 01 Považská Bystrica.

Riešenie problému č. 2343 (Janočko): 1. riešenie 1.Da6 tempo 1...Kh3, Kh5, Kf4 2.De6, Dg6, Da4 mat, 2. riešenie 1.Dd8 tempo a po rovnakých obranách 2.Dd7, Dg5, Dd4 mat. Jednoduchá zámena troch matov.

Riešenie problému č. 2344 (Svetlík): a) 1.Vf8 Sf5 2.Kd8 f7 mat, b) 1.Dd8 Sh6 2.Jd7 Sg6 mat. Nedokázal by autor pripojiť (formou tretej pozície) ešte ďalší analogický mat typu 1.0-0 f7+ 2.Kh8 Sf6? (-kh)


* * *

Eliška Richtrová medzi kandidátkami MS

Keď pred časom naša najlepšia šachistka Eliška Klimová ohlásila prestup do stavu manželského s úmyslom založiť si rodinu, mnohí to pokladali za začiatok konca jej nádejnej šachovej kariéry. Dnes 30-ročná rodáčka z Prahy, matka dvoch detí, však našla v Českých Budějoviciach nielen obetavého manžela, ale i potrebné zázemie a svoj come-back do svetovej arény pred 3 rokmi oslávila s fanfárami. Tak možno nazvať suverénny postup do medzipásmového turnaja, v ktorom jej postup unikol len o vlas v dodatočnom trojzápase s favorizovanými sovietskymi hviezdami. Všetko si vynahradila teraz v Azove na brehu Čierneho mora, kde sa hral jeden z dvoch medzipásmových turnajov MS žien s výsledkom: 1.-2. Galliamovová a Kachianiová (ZSSR) 11,5 zo 17, 3. Richtrová (ČSFR) 11, 4. Prudinkovová 10,5, 5.-7. Arachamijová (obe ZSSR), Brustmanová (Poľsko) a Pengová (Čína) 10 atď. Blahoželáme a prajeme úspech v súťaži kandidátok!


PrudinkovováRichtrová (kráľovská indická)

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.f3 0-0 6.Se3 c5 7.Jge2. Už repertoár našej veľmajsterky svedčí o agresívnom, "mužskom" poňatí šachu. Jej súperka radšej neprijíma hodenú rukavicu v podobe obete pešiaka 7.d:c5 d:c5 8.D:d8 V:d8 9.S:c5 Jc6 s plnohodnotnou kompenzáciou. 7...Jc6 8.Dd2 b6 9.d5. Hrozilo e5! s ďalším skokom jazdca na d4. 9...Je5 10.Jg3 h5 11.Se2 Ve8 12.0-0 e6 13.Sg5 e:d5 14.c:d5 h4! S úmyslom 15.S:h4 J:e4! 15.Jh1 h3 16.g3 Vb8 17.a4 a6 18.Vb1 Dc7 19.Se3 c4 20.Sd4 b5 21.a:b5 a:b5 22.b4 Sd7. Viac aktívnej hry poskytovalo c:b3!? 23.V:b3 Jc4. 23.Jf2 Db7 24.Va1 Va8 25.V:a8 V:a8 26.f4! Jeg4 27.e5. Vyzerá veľmi silno, ale Richtrová s tým rátala, ako sa ukáže. Lepšie bolo prosté 27.J:g4 J:g4 28.S:g4 S:g4 29.S:g7 K:g7 30.Dd4+ s nasledujúcim 31.e5. Nasleduje taktická zápletka: 27...d:e5 28.f:e5 Sh6! Svedčí o taktickom postrehu. Slabšie by bolo J:d5? 29.Sf3! a čierny by stratil figúru. 29.De1. Aby na J:f2 zahrala 30.D:f2 s rozhodujúcou výhodou, ale nasleduje pointa protihry: 29...Se3! 30.S:e3 J:e3 31.e:f6 Db6 32.Dd2?! Bolo treba sa pokúsiť za každú cenu udržať silného pešiaka f6 neohrozeným ťahom 32.Jfe4! J:f1+ (inak 33.Df2) 33.K:f1 s nejasnou hrou. Teraz bude iniciatíva pevne v rukách čierneho pri približnej materiálnej rovnováhe: 32...J:f1 33.S:f1 D:f6 34.J:h3? Chyba zrejme v časovej tiesni. Po 34.Jfe4 by sa ešte bojovalo. 34...S:h3 35.S:h3 Va1+ 36.Jd1 Df3 a biely sa vzdal. MVM Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred