Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.10.1990)


Problém č. 2360P. Kniest

Schachmat 1948

Pat 3. ťahomKontrolná notácia: b. Ke6 Jf6 Ph6 (3), č. Kf8 (1), biely začne a dá pat najneskôr tretím ťahom. Riešenie tejto vtipnej drobnôstky (pat je už na diagrame!) pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Knihy za riešenia problémov č. 2346 a 2347 vyhrávajú: Josef Kolář, Gelnická 2, 831 06 Bratislava, Ján Nízky, ul. 28. októbra 11, 010 01 Žilina a Marián Oravec, Pod Skalkou 1, 080 01 Prešov. (-kh)

* Rakúsky šachový mesačník SCHACH-AKTIV vypisuje na rok 1991 päť skladateľských súťaží: a) dvojťažky (rozhodca M. Degenkolbe), b) troj- a štvorťažky (R. Baier), c) viacťažky (W. Bär), d) pomocné maty (B. Formánek, len 1 skladba od autora), e) samomaty (M. Keller, vrátane 1992). Redaktor Friedrich Chlubna, A-1120 Wien, Wilhelmstrasse 37/4 prosí posielať len skutočne kvalitné skladby. (-kh)

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 10. januára 1991 od 18. do 21. hodiny v Dome kultúry Ružinov, miestnosť číslo 276. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred