Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(26.10.1990)


Problém č. 2363 – originál

Juraj Adam, Vranov nad Topľou

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2364 – originál

Zoltán Vicén, Stará Bystrica

Mat 3. ťahomHrozba alebo tempo?

Ďalšiemu novému autorovi ešte chýbajú konštrukčné skúsenosti, ale variantové členenie jeho dvojťažky je dobrou prognózou. Sympatická miniatúrna trojťažka obsahuje aj malé zvodnosti typu 1.Sc6?, v skutočnom riešení autor uvádza tempo, je to však celkom pravda? Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia: 2363 b. Kb2 Dg3 Va8 Vh5 Sa3 Sh3 Jc6 Jg8 Pa4 b3 d2 e3 (12), č. Kd5 Ve5 Sf5 Jd7 Pb6 b7 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2364 b. Kb6 Df3 Sb5 Jc7 (4), č. Ke5 Pe7 (2), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Knihy za riešenia problémov č. 2350-2352 vyhrávajú: Pavol a Juraj Kolekovci, Rozkvet 2010/26-36, 017 01 Považská Bystrica, Vincet Boldižár, Myslavská 245, 040 16 Košice a Daniel Novomeský, L. Szántóa 23, 841 03 Bratislava.

* Problém č. 2351 (Sabol) mal celú sériu vedľajších riešení, napr. 1.Jc5 2.D:c4 3.D:f4 4.D:f7 5.J:e6 6.S:e5 pat, 1.d:c4 2.J:e5 3.J:f7 4.S:f4 5.Jd8 6.J:e6 pat, atď. Autorovu opravu prinesieme neskôr.

Riešenie problému č. 2359 (Henrych): a) 1.Df8 Ke5 2.Ke8 Ke6 3.Vd8 Jc7 mat, 1.Dg8 Jc5 2.Kf8 Kf6 3.Ve8 Jd7 mat, b) 1.Dh8 Jc6 2.Kg8 Kg6 3.Vf8 Je7 mat, 1.Ke7 Ke5 2.Kd8+ Kd6 3.Vc8 Jb7 mat. Štyri echové modelové maty pri ideálnej konštrukcii. (-kh)


* * *

Šach s prezidentom

Koncom augusta vychutnávala Praha nevšedný šachový bonbónik v podobe exkluzívneho turnaja za účasti 6 veľmajstrov zvučných mien. Stretli sa tu dvaja súčasní a dvaja bývalí špičkoví šachisti ČSFR Ftáčnik, Smejkal, Kaválek (dnes USA) a Hort (NSR) spolu so zahraničnými hviezdami Timmanom (Holandsko) a Shortom (Anglicko). Kvalite zaujímavého podujatia 14. kategórie zodpovedalo prostredie hotela Intercontinental a osobitý lesk súťaži dodala návšteva prezidenta republiky Václava Havla, ktorý zohral exhibičnú konzultačnú partiu s hlavným sponzorom Besselom Kokom. Výsledok turnaja (1. Timman 4, 2. Short 3,5, 3. Ftáčnik 3, 4. Kaválek 2, 5. Hort 1,5, 6. Smejkal 1 z 5) potvrdil vysokú triedu zahraničných veľmajstrov. Poradie na 1.-2. mieste mohlo byť aj opačné, keby vo vzájomnej partii 3. kola Short využil šance na výhru. Ftáčnik odviedol dobrý štandard, zatiaľ čo Smejkalovi sa nič nedarilo a na oboch bývalých čs. hráčoch sa prejavil určitý nedostatok špičkovej praxe v poslednom čase. Čitateľom ponúkame brilantnú koncovku, ktorú zohral víťaz turnaja v 2. kole:


TimmanHort (anglická hra)

1.c4 Jf6 2.Jc3 e6 3.Jf3 c5 4.g3 b6 5.Sg2 Sb7 6.0-0 a6 7.d4 c:d4 8.D:d4 d6 9.e4 Jbd7 10.De3 Jg4?! 11.De2 Jge5 12.Jd4 Vc8 13.b3 Se7 14.f4 Jc6 15.Jc2 0-0 16.Sb2 Ve8 17.Vad1 Dc7 18.Kh1 Jf8 19.Je3 Jb8 20.Jg4 Jbd7 21.Dd2 Vcd8 22.Je2 Jc5 23.Dd4! e5 24.De3 h5 25.Jf2 Jh7 26.Jc3 Sf6 27.f5 Sg5 28.De2 29.Sf3 g6 30.h4 Sh6 31.g4! h:g4 32.J:g4 J:g4 33.S:g4 Sf4 34.b4 Jd7 35.f:g6 f:g6 36.Jd5 S:d5 37.e:d5 Jf8 38.Kg2 Ve7 39.Vf3 Vh7 40.Vh1 De7. Krátko k doterajšiemu priebehu: V známej vyčkávacej schéme anglického "ježka" nemal Hort šťastnú ruku pri komplikovaných jazdcových manévroch, takže partia prebiehala pod taktovkou bieleho. Ten jemne podviazal možnosti protihry súpera, vynútil oslabenie (23. ťah) a operoval aktivitou na kráľovskom krídle. Hort však bol vždy tuhý obranár a napriek pozičným ústupkom je jeho postavenie stále obranyschopné. Priamy útok nevychádza, a preto sa biely rozhoduje pre prechod do výhodnej koncovky: 41.V:f4! e:f4 42.D:e7 V:e7 43.Sf6 Vde8. Po Kf7 44.S:e7 K:e7 45.Kf3 by čierny stratil pešiaka bez boja. 44.S:e7 V:e7 45.c5! Oveľa silnejšie ako 45.Kf3 Ve3+ 46.K:f4 Vc3 47.Se2 Vc2. Uvoľnený d-pešiak bude rozhodujúcim faktorom a ďalší boj sa krúti okolo aktivizácie kráľa: 45...b:c5 46.b:c5 d:c5 47.Kf3 Vb7! Umná obrana – nejde 48.K:f4 Vb4+ 49.Kg5? Jh7+. 48.d6! Kf7 49.Ve1! S myšlienkou Vb4? 50.Ve7+ Kf6 51.Ve8 s ďalším 52.d7, ale možnosti obrany stále nie sú vyčerpané. 49...Vb8! 50.K:f4 Vd8. Zdá sa, že bielemu sa nepodarí vniknutie kráľom (51.Ke5?? Ve8+ alebo 51.Vd1 Jh7! 52.Ke5 Ve8+ 53.Kd5? Jf6+). 51.Vf1!! Tento štúdiový ťah rieši všetko, lebo nejde teraz V:d6 52.Ke5+ Ke7 53.V:f8. Línia obrany musí späť: 51...Ve8 52.Kg5+ Ke7 53.Vb1! Ve5+ 54.Kf4 Vd5 55.Vd1! Pointa Timmanovej koncepcie. Vynútená výmena veží láme posledný odpor. 55...V:d1 56.S:d1 Kf6 57.Sg4 Je6+ 58.Ke4 c4 59.d7 Jd8 60.Kd4 c3 61.K:c3 Ke5 a čierny sa súčasne vzdal, keď sa presvedčil, že biely kráľ si ľahko poradí s a-pešiakom. MVM Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred