Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.4.1991)


Problém č. 2410S. Loyd

Ver. č.51 Chess Monthly 11.1857

Mat 2. ťahom


Problém č. 2411S. Loyd

45 Cincinnati Dispatch 5.9.1858

Mat 3. ťahomProblém č. 2412S. Loyd

70 Frank Leslie's 18.4.1857

Mat 4. ťahomJubileum Sama Loyda

V januári uplynulo 150 rokov od narodenia a včera 80 rokov od úmrtia azda najslávnejšieho šachového skladateľa všetkých čias, Američana Samuela (Sama) Loyda (30.1.1841-11.4.1911). Svoju prvotinu uverejnil ako 14-ročný a jeho celková tvorba zahŕňa vyše 800 skladieb rozličných druhov, prevažujú však trojťažky. Loyd udivoval prekvapujúcimi úvodníkmi, mimoriadne originálnymi nápadmi, bohatstvom myšlienok, novými témami. Je pritom až neuveriteľné, že väčšina jeho nezabudnuteľných skladieb vznikla v teenagerskom veku. Z tohto obdobia pochádzajú aj naše tri príklady: Typickú konšteláciu čiernych veží a strelcov (tzv. tému organových píšťal) objavil až ako 16-ročný v trojťažke, neskôr však dal prednosť skráteniu na dva ťahy (2410). K trojťažke nepripojíme nijaký komentár – kto ju nepozná a vyrieši, bude zrejme nadšený. Napokon taktiež vo veku 16 rokov (minimálne 5 rokov pred vznikom českej školy) zložil Loyd štvorťažku, za ktorú by sa nehanbili ani najvýznamnejší českí skladatelia (začína sa ťahom 1.Jd8). – Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2410 b. Kd2 Dh5 Je3 Pb3 f4 g3 (6), č. Kd4 Vd8 Ve8 Sc8 Sf8 Pa6 b4 d3 e4 g4 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2411 b. Ka1 Db1 Sg2 Jh3 (4), č. Ke1 Sd1 Jc8 Pd2 e2 f5 g7 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom, 2412 b. Kb1 Dg3 Sd2 Je6 (4), č. Ke7 Pa7 d5 (3), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2394-2396 vyhrávajú: Vasil Jasenčák, Szántóa 65, 841 03 Bratislava, Martin Martinkovič, Kalištná 13, 841 07 Bratislava a Milan Moravec, Nerudova 6, 917 00 Trnava.

Riešenie problému č. 2405 (Nemček): Z dámy sa stane veža, z veže strelec, resp. jazdec, zo strelca pešiak, pešiak sa stratí – a nasleduje 1.Sc6 resp. 1.Jc7 mat. Ľahké, výstižné, ale v podstate smutné.

Riešenie problému č. 2406 (Sabol): a) 1.Kc5 g8D 2.J:g8(Dd1) Dd5 mat, b) 1.Kc3 c8D+ 2.S:c8(Dd1) Dd3 mat, c) 1.Ke4 b8D 2.D:b8(Dd1 mat). Typické circešachové maty s malou federálnou ideou.

Riešenie problému č. 2407 (Sivák): Biely vráti e7-e8J, potom hrá len čierny 1.f5 2.f4 3.f3 4.f2 5.f1S 6.Sc4 7.Sa2 8.Sb1 9.c1V 10.Vc7 11.Se4 12.Sb7 – a nasleduje 1.e8D mat. V probléme je spracovaná všepremena, i keď pri jazdcovi išlo o spätný ťah. (Komentáre riešiteľov uverejníme neskôr.)


* * *

Poradie šachistov

Medzinárodná šachová federácia FIDE vydala nedávno novú "rejtingovú listinu" praktických šachistov: 1. Kasparov 2800, 2. Karpov 2725, 3. Geľfand 2700, 4. Ivančuk 2695, 5.-7. Barejev, Gurevič, Elvest 2650, 8.-9. Salov, Judasin 2645, 10.-13. Beľavskij, Chalifman (všetci ZSSR), Kamsky (USA), Andersson (Švédsko) 2640, 14.-15. Anand (India), Short (Británia) 2635, 16. Timman (Holandsko) 2630 ... 22.-23. Korčnoj (Švajčiarsko) 2615 ... 35.-40. Ftáčnik (ČSFR) 2590 ... 82.-93. Štohl (obaja ČSFR) 2550. Ešte nikdy v histórii nemal ZSSR takú prevahu na prvých miestach, ako v tomto rebríčku... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred