Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.5.1991)


Problém č. 2421

C. Goldschmeding

Zvl. pochv. zm. Mem. Haring 1990

Mat 2. ťahom


Problém č. 2422

J. S. Vilner

Šachmaty 1929

Mat 3. ťahomProblém č. 2423I. Tominić

Rokada 1976

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešeniaLotyšsko – Slovensko

Ešte raz sa vraciame k medzinárodnému zápasu v kompozičnom šachu, pretože niekoľko dní pred vypršaním zasielacej lehoty požiadal kapitán lotyšského družstva I. Dulbergs nášho kapitána L. Salaia o predĺženie lehoty do 23. júna t. r. Žiadosť zrejme súvisí so stavom lotyšskej zásielky, ale na druhej strane dáva aj nášmu družstvu možnosť opráv, úprav, prípadne aj doplnenia zásielky o celkom nové skladby. Rozhodli sme sa preto uverejniť ďalšie tri príklady na inšpiráciu.

Holandskému autorovi sa podarilo v čerstvej dvojťažke uskutočniť hrozbovú, cyklickú zámenu matov vo forme predĺžených obrán veže (zvodnosť 1.Dd3? hrozí 2.Vd5 mat, 1...Ve4~ 2.Jc4 mat, 1...V:d4 (predĺžená obrana) 2.Df5 mat, 1...d:e6!). Pokiaľ ide o trojťažky, naša zásielka obsahuje tri úlohy s tromi tematickými variantmi a jednu dvojvariantovú, ale s Banného témou. Sovietsky autor č. 2422 vytvoril už pred 62 rokmi dva pekné varianty (po 1...Ve5 a 1...Je6). Juhoslovanský pomocný mat nevyniká estetikou, ale jednotnosťou námetu, keď tri tematické polia b6-c5-c3 sú napadnuté vždy dvoma čiernymi figúrami (a prvé riešenie je 1.J:c7 V:c3+ 2.J:c3 J:b6 mat). Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami: (Kontrolná notácia diagramov: 2421 b. Ka8 Df3 Vb7 Vd4 Sb8 Sg8 Jd6 Jg1 Pc5 e6 g3 h7 (12), č. Ke5 Ve4 Sd8 Sg2 Pd7 e7 f6 g5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2422 b. Kb6 Db4 Vg6 Sa1 Ja3 Je4 Pc2 d2 e5 f2 (10), č. Kd5 Dh3 Vh5 Sa2 Sf8 Je2 Jg7 Pa6 b7 d6 e7 f3 f4 (13), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom, 2423 b. Ke1 Vc1 Vc7 Sa3 Jd5 Je2 (6), č. Kc4 Dd3 Vb2 Se3 Ja4 Ja8 Pb3 b5 b6 c3 c5 e5 f3 f4 (14), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2405-2407 vyhrávajú: Jozef Bednár, Brigádnická 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Miroslav Coufal, Ringstrasse 128, D-6096 Raunheim, NSR a Peter Škoda, Saburovova 8, 851 05 Bratislava. Prémiu za komentár k č. 2407 získava Viliam Jerz, Černého 23, 851 01 Bratislava. (Komentáre uverejníme v nasledujúcej rubrike.)

Riešenie problému č. 2416 (Janočko): 1. zvodnosť 1.Da3? tempo 1...Kd4, f5 2.De3, De3 mat, 1...Kf5!, 2. zvodnosť 1.Da4? šach 1...Kf5, Kd3 2.Dg4, Dc4 mat, 1...Kf3!, 3. zvodnosť 1.Da7? tempo 1...f5, Kf5, Kf3 2.De3, Dh7, De3 mat, 1...Kd3!, riešenie 1.Da2 tempo 1...Kd4, f5, Kf5, Kd3, Kf3 2.Dc4, Dc4, Dd5, Sh7, Dc4, Dg2 mat. Jedna trojfázová a tri dvojfázové zámeny matov.

Riešenie problému č. 2417 (Vicén): 1. riešenie 1.Ke4 Jf7 2.Jd3+ c7 mat, 2. riešenie 1.Vd4 d:c8J 2.J:c6+ Jfd6 mat. Batériové maty po šachoch bielemu kráľovi, ale vcelku málo analógie medzi riešeniami.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 23. mája t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred