Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(31.5.1991)


Problém č. 2424 – originál

Ján Janočko, Humenné

Nulová pozícia; mat 2. ťahom

a) Kc8 na c2, b) Ja7 na a3


Problém č. 2425 – originál

Ladislav Packa, Galanta

Pacifický retromat 2. ťahom

 Pacifický retromat

Dnes ponúkame našim riešiteľom zriedkavý sortiment. Na prvom diagrame je dvojťažka v tzv. nulovej pozícii, čo znamená, že skutočné dvojťažky vznikajú až po uvedenom premiestnení jednej figúry (a pozícia na diagrame sa vôbec nerieši). Na rozlúštenie výzvy pod č. 2425 si vezmeme na pomoc slovník cudzích slov: retromat je problém, v ktorom biely svojimi spätnými ťahmi núti čierneho k takým spätným ťahom, aby určeným počtom spätných ťahov vzniklo postavenie, v ktorom biely môže dať jednoťahový mat; pacifický znamená mierumilovný, čo sa pri retromatoch prejavuje tak, že v spätných ťahoch sa nesmie brať. Tak napríklad môžeme skúsiť spätne 1.Dh6-h7? (t. j. premiestnime dámu na h7, pričom na toto pole sa nesmie dať nijaký čierny kameň); čierny teraz môže vrátiť 1...b6-b5, po čom nasleduje späť 2.Ja3-b1 a vpred 1.Ja3-c4 mat, podobne 1...e5-e4 2.Vd1-h1 a 1.Vd3 mat, 1...J ľub-d4 2.Ve1-h1 a 1.V1:e2 mat, ale 1...J ľub-f4 (čierny kryje šach, ktorý mu predtým dala dáma) a k cieľu sa nedostaneme. Nevychádza ani 1.De7-h7?, 1.Da7-h7?, 1.Vf1-h1?, 1.Ve1-h1?, ale len 1.Vd1-h1! – úlohou riešiteľov bude doplniť varianty. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2424 a) b. Kc2 Dc5 Ja7 Jb5 (4), č. Ka5 Pc6 (2), b) Kc2 na c8 a Ja7 na a3, v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom, 2425 b. Kd8 Dh7 Vd2 Vh1 Sa8 Sg3 Jb1 Pb2 g2 h2 (10), č. Ke3 Dh4 Sc3 Jd4 Jf4 Pb4 b5 c2 e2 e4 f5 f6 (12), pacifický retromat druhým ťahom, vysvetlenie vyššie.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2408 a 2409 vyhrávajú: Zoltán Kováč, Bašta VII, 945 01 Komárno, Marián Ružička, Janigova 3, 040 11 Košice a Štefan Todek, Družba 16, 974 01 Banská Bystrica.

* Sériovoťahový pomocný mat č. 2407 správne vyriešilo okolo 20 riešiteľov. Problém sa napriek nezvyčajnosti páčil a viacerí riešitelia pripojili vtipné komentáre: J. Janočko (Humenné): "Radšej okružne s úspechom, ako priamo s neúspechom"; Ľ. Kekely (Žilina): "Komunisti sa dobrovoľne vzdali vedúcej úlohy, pravica, ktorá ich vymenila pri moci, nezvládne ekonomickú reformu a koniec jej vláde urobia voľby po 12 rokoch, do čela sa vracia opäť ľavica"; P. Škoda (Bratislava): "12 ťahov ako mesiacov v roku, 4 premeny ako jar, leto, jeseň, zima a čierne figúry pomáhajú čiernemu kráľovi ako V. Klaus česko-slovenskej ekonomike"; O. Ralík (Nitra): "Historickú ideu (ako sa biely kôň nehanbí za svoj sedliacky pôvod, potom sa 12 rokov nečinne prizerá atď.) neuvádzam pre nedostatok miesta"; V. Jerz (Bratislava): "Priebeh udalostí na šachovnici pripomína postup a konečnú porážku fašistov s ich vodcom pred druhou svetovou vojnou a počas nej. Čierny síce povolí svojmu protivníkovi vrátiť jeden ťah, v skutočnosti však mení jeho figúru na obyčajného pešiaka odsúdeného bezmocne sa prizerať ďalšiemu počínaniu čierneho. Čierni pešiaci zvyšujú svoju moc premenou na figúry, pričom si vzájomne pomáhajú. V nových funkciách sa presťahujú do tesnej blízkosti svojho kráľa, aby jeho a tým aj seba chránili pred spravodlivým hnevom bieleho. Tu sa však biely spamätá a jediným ráznym krokom čierneho na hlavu porazí". – Ako sme uviedli v minulej rubrike, knižnú prémiu vyhráva autor posledného komentára.


* * *

Jedenásť najlepších

Podľa listiny osobných koeficientov, ktorú uverejnil Slovenský šachový zväz v marci t. r., je poradie najlepších slovenských praktických šachistov takéto: 1. Ľubomír Ftáčnik 2590, 2. Igor Štohl 2550, 3. Alojs Lanč 2470, 4.Ján Plachetka 2455, 5. Ladislav Salai jr. 2450, 6. Štefan Gross 2435, 7. Róbert Tibenský 2420, 8.-9. Igor Gažík a Peter Petrán 2395, 10.-11. Michal Konopka a Martin Mrva 2390... Obdivuhodný je najmä vzostup Salaia, ktorý je zároveň najlepším česko-slovenským riešiteľom a vynikajúcim skladateľom. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred