Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.6.1991)


Problém č. 2429 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

Mat 2. ťahom


Problém č. 2430 – originál

Ján Janočko, Humenné

Pomocný mat 2. ťahom, 2 riešeniaCyklus matov

V dvojťažke, ktorú autor venuje Bedrichovi Formánkovi, je spracovaný štvorfázový cyklus matov AB-BC-CD-DA, keď do obsahu treba zahrnúť zvodnosti 1.d8J+?, 1.J:e7? a 1.Sf7+?. Pomocný mat obsahuje predovšetkým premeny pešiakov. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2429 b. Kb8 Vb2 Vc7 Sa1 Sg6 Jc8 Jh3 Pd7 f6 g4 (10), č. Ke6 Sc4 Je7 Jg1 Pa2 a6 d3 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2430 b. Kh3 Sg5 Pc3 c7 g2 (5), č. Ke4 Jd5 Pe5 f2 (4), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.)

* Knihy za riešenie problémov č. 2410-2412 vyhrávajú: Pavel Filippi, Lermontovova 2, 811 05 Bratislava, Alojz Jandušík, ul. 9. mája, 059 21 Svit a Peter Kubala, Špitálska 59/B, 811 08 Bratislava.

Riešenie problému č. 2423 (Tominić): 1. riešenie 1.J:c7 V:c3 2.J:c3 J:b6 mat, 2. riešenie 1.S:c1 J:b6+ 2.J4:b6 V:c5 mat, 3. riešenie 1.D:d5 V:c5+ 2.J:c5 V:c3 mat. Pri ťahoch 1.J:c7 a 1.S:c1 je cieľom čierneho iba zrušiť krytie polí b6 a c5, kým ťah 1.D:d5 nielen prestáva kryť c3, ale aj blokuje d5; to je z hľadiska jednoty obsahu významný nedostatok, spochybňujúci zaradenie problému do Albumu FIDE.

Riešenie problému č. 2424 (Janočko): a) zvodnosť 1.Kd3? tempo 1...c:b5, Ka4 2.D:b5, Da3 mat, 1...Ka6!, riešenie 1.Jc8 tempo 1...c:b5, Ka4, Ka6 2.Da3, Jc3, Db6 mat, b) zvodnosť 1.Kd7? tempo 1...c:b5, Ka6 2.D:b5, Da7 mat, riešenie 1.Jc2 tempo 1...c:b5, Ka4, Ka6 2.Da7, Db4, Jc7 mat. Ak všetko spočítame, vyjde nám trojfázová zámena troch matov zahrňujúca zámenu dvoch obrán. Je zaujímavé, čo všetko možno vytvoriť "optickou" zmenou pozície, a to dokonca v miniatúrke...

Riešenie problému č. 2425 (Packa): Zvodnosť spätným ťahom 1.Dh6-h7? nevedie k cieľu pre 1...J-f4! čím čierny donúti bieleho k spätnému šachu 2.D-h6+, namiesto ktorého biely nemôže dať mat; pravda, keby bol hral spätne 1...J-d4, potom by biely pokračoval spätne 2.Ve1-h1 a vpred 2.V1:e2 mat, podobne 1...e5-e4 2.Vd1-h1 a 2.Vd3 mat. Takúto "logiku" majú aj ďalšie štyri zvodnosti: 1.De7-h7? e5-e4! (1...J-d4 2.Vf1-h1 a 2.Vf3 mat, 1...Jf4 2.Vd1-h1 a 2.Vd3 mat), 1.Da7-h7? J-d4!, 1.Vf3-h1? J-f4!, 1.Ve1-h1? e5-e4! (s obdobnými variantami). Rieši jedine 1.Vd1-h1 e5-e4 2.Dh6-h7 a 2.Vd3 mat, 1...J-f4 2.De7-h7 a 2.Vd3 mat, keďže teraz je 1...J-d4 neúčinné: 2.Ja3-b1 a 2.J:c2 mat (navyše vo všetkých fázach 1...b6-b5 2.Ja3-b1 a 2.J:c4 mat). Kto si dá prácu a všetky varianty všetkých fáz dôkladne rozpíše, objaví dvojnásobnú kolotočovú zámenu druhých spätných ťahov. Duchaplný nápad nášho najlepšieho experta na retrográdnu kompozíciu.


* * *

Úspechy mládeže

Pri suverénnom postavení VM Ftáčnika v kategórii mužov sú isto zaujímavé perspektívy slovenského praktického šachu, a o nich veľa nepovedia výsledky majstrovstiev ČSFR v mladších vekových kategóriách. Najväčším talentom je nesporne Repková z Prešova, ktorá v súťaži do 16 rokov obsadila 2. miesto pri rovnosti bodov s víťazkou. Medzi chlapcami do 16 rokov skončil ako druhý Lipka (Bratislava) a tretí Maník (Prešov). O čosi horšia situácia bola v kategóriách do 14 rokov, kde Hagarová z Kežmarku obsadila 4. miesto a Balogh z Nových Zámkov až piate, a do 12 rokov – Hrivňák (Snina) tretie a Sýčová (Hlohovec) piate. Mimoriadne úspechy slávili najmladší (do 10 rokov) – suverénne zvíťazili Bratislavčania Vavrák a Pokorná. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred