Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.6.1991)


Problém č. 2431 – originál

Milan Nemček, Vrútky

Mat 2. ťahom


Problém č. 2432 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Čierny začne, biely remizujePozičná remíza

Domnievame sa, že aj bez osobitného upozornenia by sa riešitelia dvojťažky pokúsili zahrať prvý ťah 1.V:c3 a porovnali by varianty po ňom s tými, ktoré vyjdú v skutočnom riešení. Štúdia sa podľa autora začína takto: 1...Dc8+ 2.Jb8+ Kb6 3.Jd6 D:c7 4.Jd7+ Kc6 5.e7 Da5+ (ináč čierny nezabráni premene Pe7 na dámu) 6.Kb8 Db4+ 7.Kc8! (po 7.Ka8? Da3+ 8.Kb8 D:d6+! by čierny vyhral) 7...D:d6 8.Jb8+ (8.e8D? Dc7 mat!). Koniec, vystihnutý naším titulkom, je už ľahký... Riešenie dvojťažky a dokončenie riešenia štúdie pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2431 b. Ke1 Dc1 Va6 Vc5 Sd8 Sg8 Jf2 Jg1 Pa3 b4 g6 (11), č. Kd4 Dh5 Sf5 Ja5 Jb5 Pc2 c3 e2 e5 f6 h3 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2432 b. Ka8 Ja6 Jb5 Pc4 c7 e6 (6), č. Kc6 Dd7 (2), čierny začne, biely vynúti remízu.)

* Knihy za riešenie problémov č. 2416 a 2417 vyhrávajú: Peter Bolaček, Clementisa 50/7, 971 01 Prievidza, Ján Makovník, Lesná 9/6, 034 01 Ružomberok a Martin Šimovec, Karpatská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Problém č. 2409 (Kekely) z 5.4.1991 bol neriešiteľný po 1.d6 e:d6 2.Kd3 f5! a čierny postaví dámu na f1 so šachom a v nasledujúcom ťahu získa bielu dámu: 3.a5 f4 4.a6 f3 5.a7 f2 6.a8D f1D+ 7.Ke4 Dg2+ 8.K~ D:a8 s výhrou. Na túto nekorektnosť upozornilo niekoľko riešiteľov a knižnú prémiu získava Štefan Todek, Družby 16, 974 01 Banská Bystrica. – Autor štúdiu opravuje premiestnením Pf7 na g7.

Riešenie problému č. 2426 (Miltner): 1.Sg8 hrozí 2.Je6 Jc3 3.Dc6 mat, 1...b2 2.Sf7+ Kf8 3.Dh6 mat, 2...K:d8 3.Dd3 mat, 1...K:d8 2.De6 Ke8 3.Dc8 mat, 1...e5 (e6) 2.Dd6 a 3.Sf7 mat. Mimoriadne podarená trojťažka s piatimi modelovými matmi: úvodník dáva pole d7 a vytvára tichú hrozbu, nenápadná obrana 1...b2 (pripravuje šach 2...b1D+) umožní dva diaľkové zásahy dámy, ktorá sa uplatní ešte aj dvoma tichými druhými ťahmi.

Riešenie problému č. 2427 (Miltner): 1.Jh4 hrozí 2.Jeg6 (a 3.Jf5 mat), 1...Jb4 2.Sc5+ K:e5+ 3.Jg6 mat, 1...K:e5 2.Sf6+ Kf4 3.Jg2 mat, 1...Vc7 2.Jf7+ K:e5 3.Sd6 mat. Iba tri modelové maty, ale živšia hra čierneho.

Riešenie problému č. 2428 (Miltner): Na každý ťah čierneho zo základného postavenia vychádza mat druhým ťahom, zvyknú sa však uvádzať len modelové maty: 1...Jf6~ 2.Jd5 Ja6 (zabraňuje duálu) 3.Jb6 mat, 1...e3 2.J:d3 Ja6 3.Jb2 mat, 1...Ka5 2.Jd5+ Ka6 3.Da3 alebo Da1 mat (to je nezávažný duál, lebo ide v podstate o ten istý mat) – úvodník 1.Db2 (tempo) je preto nečakaný a celý obsah zmení: 1...Je8 (Jf6~) 2.Jd5 Ja6 3.Da2 mat, 2...J:d6 3.Db4 mat, 1...e3 2.J:d3 Ja6 3.Da2 mat, 1...Ka5 2.Jd5 J:d5 3.Db5 mat. Napriek pomerne jednoduchým modelovým matom ide o výbornú trojťažku, ukazujúcu už pred 43 rokmi na perspektívy českej školy. Obdivuhodná je pritom ľahkosť konštrukcie, napr. zvládnutie bieleho kráľa...


* * *

Ženy medzi mužmi

Ako je známe, na šachových olympiádach sa hrajú osobitné súťaže mužov a žien, ale napodiv, ženy majú právo nastúpiť aj v družstvách mužov (zatiaľ nie naopak). Veľmi úspešnou ženou medzi mužmi na poslednej olympiáde v Novom Sade bola Švédka Pia Cramlingová: z 11 partií získala 7 bodov, pričom porazila dvoch veľmajstrov (Schmidta a Espiga) a s tromi remizovala (s Jusupovom, Nikolićom a Velimirovićom). Mimochodom, Cramlingovú (nar. 23.4.1963) pokladajú medzi mužmi za medzinárodného majstra a medzi ženami za veľmajsterku.. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred