Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.6.1991)


Problém č. 2426V. Miltner

3. čestné uznanie

Olympiáda 1950

Mat 3. ťahom


Problém č. 2427V. Miltner

1. čestné uznanie

Československý šach 1967

Mat 3. ťahomProblém č. 2428V. Miltner

II. cena

Memoriál Plesnivý 1948

Mat 3. ťahomJubileum V. Miltnera

Svojich osemdesiatin sa v týchto dňoch dožíva známy pražský šachový skladateľ, nestor českej školy úlohovej, Vratislav Miltner (nar. 11.6.1911 vo Velvaroch). Po prvotine r. 1939 uverejnil vyše 550 skladieb, z nich asi 150 pod rozličnými pseudonymami. Ako ukazujú aj tri dnešné príklady, jeho doménou boli trojťažky s modelovými matmi; osobitne vyniká posledná, ktorá obsahuje modelové maty aj v zdanlivých hrách: 1...Jf6~ 2.Jd5 Ja6 3.Jb6 mat, 1...e3 2.J:d3 Ja6 3.Jb2 mat, 1...Ka5 2.Jd5+ Ka6 3.Da1(a3) mat, pravda, po úvodníku to bude ináč. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2426 b. Kb7 Da6 Se6 Jd8 (4), č. Ke8 Sa1 Jd1 Pb3 e7 (5), 2427 b. Kf7 Dc2 Se4 Se7 Je5 Jg6 (6), č. Kd4 Va7 Sb8 Ja6 Jb2 Pb5 d7 g3 g4 h5 (10), 2428 b. Kh4 Dc3 Jb4 Jd6 (4), č. Ka4 Jb8 Jf6 Pd3 d7 e4 (6), vždy biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2413-2415 vyhrávajú: Ján Dulla, Hodžova 12/26, 036 01 Martin, Ján Krivoš-Belluš, Jasuschova 14, 040 11 Košice a Viliam Rešetár, Benediktiho 4, 811 05 Bratislava.

Riešenie problému č. 2421 (Goldschmeding): Zvodnosť 1.Dd3? hrozí 2.Vd5(A) mat, 1...Ve4~ 2.Jc4(B) mat, 1...V:d4 2.Df5(C) mat, 1...d:e6!, riešenie 1.Vbb4 hrozí 2.Df5(C) mat, 1...Ve4~ 2.Vd5(A) mat, 1...V:d4 2.J:c4(B) mat. Dôvtipné spracovanie tzv. hrozbovej Lačného témy so zabudovanou predĺženou obranou (ktorej prototyp uverejnil taktiež Lačný – v našej rubrike). Pointa je v zmene krytia polí d5 a f5 dámou a v uplatnení väzby dámy strelcom po úvodníku.

Riešenie problému č. 2422 (Vilner): 1.e6 hrozí 2.Da5+ K:e4 3.d3 mat, 1...Ve5 2.Dd4+ J:d4 3.Jc3 mat, 1...J:e6 2.D:d6 Ve:d6 3.Jf6 mat. Blokovanie dvojíc polí e5-d4, resp. e6-d6; zvlášť pekne pritom pôsobí využitie blokovania jedného z polí až po zaclonení bielej figúry v mate (Sc1-Jc3-Ve5, resp. Vg6-Jf6-Je6).


Slovenský šach

Po trojmesačnom výpadku vyšlo v apríli t. r. ďalšie číslo odborného šachového časopisu, ktorý vydáva Šachové vydavateľstvo Medea (Post box 2, 036 08 Martin) pri sponzorstve Slovenského šachového zväzu. Prechod na dvojmesačník (jedno dvojčíslo na 42-50 stranách formátu A5 stojí 10 Kčs) je kompenzovaný vyššou technickou úrovňou, ale aj pestrosťou obsahu: v č. 1-2/1991 nájdeme rozličné správy o turnajoch, súťažný kalendár SŠZ, kompletnú listinu osobných koeficientov slovenských šachistov, klasifikačný a prestupový poriadok praktického šachu, články o otvorení a koncovkách, niečo z histórie, humoresky a polemické články, ako aj tri strany kompozičného šachu, vrátane riešiteľskej súťaže. Časopis si možno objednať jednoducho zaslaním predplatného na rok – 50 Kčs – poštovou poukážkou na uvedenú adresu Medey.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude výnimočne v piatok 14. júna t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred