Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.7.1991)


Problém č. 2433 – originál

Ján Janočko, Humenné

Mat 2. ťahom, 2 riešenia


Problém č. 2434 – originál

Ján Janočko, Humenné

Mat 11. ťahomProblém č. 2435 – originál

Milan Nemček, Vrútky

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaKráľ ide po schodoch

Stále veľmi činný, ale čo je dôležitejšie, aj zlepšujúci sa humensky skladateľ predstavuje dvojťažku so štyrmi fázami (2 zvodnosti 1.Dg6?, 1.Dg5? a 2 riešenia), ale aj 11-ťažku s témou nášho titulku, ktorá sa možno bude páčiť ešte viac. Elegantný pomocný mat je opravou problému č. 793 z martinského Matu-patu. Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2433 b. Kf7 Dg3 Sd2 Pa2 b2 b4 c4 (7), č. Ka4 Pa5 b3 b5 e3 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy bieleho, 2434 b. Kg2 Vc5 Sd6 Pa5 (4), č. Kb7 Sa8 Pa6 a7 g4 (5), biely začne a dá mat najneskôr jedenástym ťahom, 2435 b. Kd7 Ve8 Sa7 Sa8 Jd4 Jg6 Pe4 (7), č. Ke3 Vb6 Sf3 Pf5 (4), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.)

* Knihy za riešenie problémov č. 2418-2420 vyhrávajú: Milan Danko, Lidické nám. 1, 040 01 Košice, Ľubomír Ftorek, Puškinova 5, 010 01 Žilina a Štefan Gaman, Radlinského 39, 811 07 Bratislava.

Riešenie problému č. 2429 (Gvozdják): 1. zvodnosť 1.d8J+? Ke5, K:f6 2.Vb5, Vb6 mat, 1...Kd5!, 2. zvodnosť 1.J:e7? hrozí 2.Vb6 mat a po rovnakých obranách 2.Vb6, Ve2 mat, 1...Sc4~!, 3. zvodnosť 1.Sf7+? a 2.Ve2, Vf2 mat, 1...K:f7!, riešenie 1.Jf4+ a 2.Vf2, Vb5 mat. Štvorfázová cyklická zámena matov typu AB-BC-CD-DA má povesť veľmi náročnej témy, sme zvedaví, čo povie rozhodca na "prehrešky" v podobe šachov a brania čiernej figúry v prvých ťahoch.

Riešenie problému č. 2430 (Janočko): 1. riešenie 1.f1V c8D 2.Vf5 Dc4 mat, 2. riešenie 1.f1S c8J 2.Sd3 Jd6 mat. Premeny na všetky štyri figúry a maty s blokovaním poľa, škoda len, že ten s dámou nie je modelový.


* * *

Tri sestry

Dvojnásobné olympijské víťazky sestry Polgárové z Budapešti rozšírili okruh svojich stretnutí so šachistami-mužmi. Od účasti na mužských turnajoch prešli na zápasy proti mužským družstvám (iným slovom, zatiaľ neschváleným v rámci Krátkeho slovníka slovenského jazyka, tvoria "ženstvo" hrajúce proti mužstvu). Historický zápas proti trojčlennému reprezentačnému mužstvu Grécka zohrali nedávno na ostrove Korfu – a zvíťazili v pomere 11,5:6,5! Zvláštnu cenu za najlepší výsledok získala najmladšia, ešte len 14-ročná Judita, ktorá v šiestich partiách trikrát zvíťazila a trikrát remizovala. Zsuzsa a Zsofia dosiahnutím 3,5 bodu taktiež prekročili 50-percentný výsledok. Uvádzame záver partie 21-ročnej Zsuzsy (bielej) proti Kotroniasovi: b. Kg1 De2 Va1 Ve1 Sb2 Sd3 Jc3 Jg2 Pa2 b3 c4 d5 e4 f4 g3 h2 (16), č. Kg8 De7 Va8 Vf8 Sf6 Sg4 Jc7 Jg5 Pa5 b7 c5 d6 e5 f7 g6 h5 (16) – 23.f:g5! S:e2 24.g:f6 D:f6 25.V:e2 De7 26.Vf1 f6 27.Jh4 Kh4 28.Vef2 Je8 29.a4 Jg7 30.Jd1 Vf7 31.Je3 Vaf8 32.Sc3 b6 33.Vf3 Dd7 34.V1f2 Dc8 35.Sc2 Dd7 36.Kf1 Dc8 37.Ke1 Dd7 38.Kd1 Dc8 39.Kc1 Dd7 40.Kb2 Dc8 41.Ka3 Dd7 42.Sb2 Dc8 43.Sc1 Dd7 44.Vg2 Dd8 45.Vg1 Dd7 46.g4! g5 47.g:h5 g:h4 48.h6 Jh5 49.Vf5 Jf4 50.V:f4! e:f4 51.e5+! f5 52.e6 De7 53.Jg4 f3 54.Sb2 Dg5 55.h3 Dd2 56.Sb1 Dg2 57.e:f7 V:f7 58.Ve1 f2 59.S:f5+! V:f5 60.Ve7+ Kg8 a čierny sa vzdal. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred