Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(26.7.1991)


Problém č. 2442 – originál

Ján Janočko, Humenné

Mat 3. ťahom


Problém č. 2443 – originál

Juraj Lupták, Nová Dubnica

Mat 2. ťahom, 2 riešeniaZdanlivá hra

Týmto názvom sa označuje matové pokračovanie po úvodnom ťahu čierneho, ktoré v skutočnom riešení (po úvodníku bieleho) nevychádza. Miniatúrna dvojťažka na prvom diagrame má jednu zdanlivú hru 1...c4 2.Sb6 mat, zato však až dve skutočné riešenia. Trojťažka je oveľa obsažnejšia, okrem hrozby vychádzajú štyri varianty, len škoda, že jej chýba zdanlivá hra po šachu bielemu kráľovi 1...D:e3+. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2442 b. Ka7 Sc6 Sf2 Pc3 (4), č. Ka5 Pb4 c5 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva úvodníky bieleho, 2443 b. Ka3 Sc1 Sg8 Je3 Jf3 Pb2 b4 e2 f2 g2 (10), č. Ke4 Da7 Sh5 Jf6 Pa4 c4 e5 g6 g7 (9), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Knihy za riešenie problémov č. 2426-2428 vyhrávajú: Zoltán Vicén, 023 04 Stará Bystrica 676, Pavol Matvija, Kurská 9, 040 01 Košice a Karel Henc, nám 28. října 12, 602 00 Brno.

Riešenie problému č. 2434 (Janočko): 1.Sh2 g3 2.K:g3 Kb8 3.Kg4+ Kb7 4.Kf4 Kb8 5.Kf5+ Kb7 6.Ke5 Kb8 7.Ke6+ Kb7 8.Kd6 Kb8 9.Kd7+ Kb7 10.Ve5! Kb8 11.Vb5 mat. Často spracúvaná téma schodov kráľa je osviežená záverečným zaclonením strelca vežou.

Riešenie problému č. 2435 (Nemček): 1. riešenie 1.Vc6 Je6+ 2.K:e4 Jef4 mat, 2. riešenie 1.Ve6 Jc6+ 2.K:e4 Jb4 mat. Veľmi pekný strategický pomocný mat s dokonalou analógiou motívov vrátane batériových matov s väzbou veže.

Riešenie problému č. 2436 (Dawson): Zdanlivá hra 1...K:e8 2.b8D mat, riešenie 1.b8J tempo 1...K:e8 2.Dg8 mat. Ak dvojťažka obsahuje zdanlivé hry po všetkých ťahoch čierneho (v tomto prípade po jedinom), ide o tzv. núdzovku.

Riešenie problému č. 2437 (Staudte): a) 1.f8D Kh7 2.Je5 mat, b) 1.f8S Kf6 2.Dg7 mat, c) 1.f8J+ Kf6 2.Sc3 mat, d) 1.f8V Kh6 2.Vf6 mat. Zaujímavá realizácia všepremeny jedného pešiaka s malým "paradoxom": najsilnejšiu figúru biely premení práve vtedy, keď má na šachovnici najväčšiu prevahu...

Riešenie problému č. 2438 (d'Orville): a) 1.Se5 K:d5 2.Db5 mat, b) (jazdec na b3) 1.Ja5+ K:d5 2.De5 mat, dvojník – hoci s podstatne horším úvodníkom – značne osviežil príliš jednoduchú myšlienku pôvodného autora.

* Riešiteľov prosíme, aby svoju úplnú adresu (vrátane PSČ) uvádzali nielen na obálke, ale aj na liste vo vnútri.

* Nedávno sme dostali zaujímavý ohlas od českého šachového skladateľa Miroslava Coufala, ktorý už dlhší čas žije v Nemecku: "Když jsem si koupil v Praze Pravdu, zaujala mě především šachová rubrika. Velice dobrá čitelnost diagramů, rozsah rubriky a hlavně samé originály! Teď mi je jasný rozvoj i úspechy komposičního šachu za posledních 40 let na Slovensku!" Mimochodom, autor tohto textu uverejnil svoju prvotinu na Slovensku – v Smene 15. októbra 1966...


* * *

Kasparov o počítačoch

V rámci interview pre časopis European uviedol súčasný majster sveta tieto zaujímavé vety: "...Ak porovnáte šachovú teóriu 70. a 80. rokov, budete ohromení veľkými odlišnosťami. 70. roky – keď hral Fischer – to je materská škola v porovnaní so súčasnou teóriou, obsahujúcou ohromné množstvo informácií. Príprava s využitím počítača sa stala časťou života profesionálneho šachistu. Súčasný profesionál sa nevyhnutne musí opierať o šachovú databázu pri rozpracúvaní svojich ideí..." (-kh)


Vzad <<  >> Vpred