Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.8.1991)


Problém č. 2444 – originál

Ľudovít Lačný

Žiar nad Hronom

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2445 – originál

Alexander Pituk

Banská Štiavnica

Pomocný mat 2. ťahom

4 riešeniaProblém č. 2446 – originál

Štefan Todek, Banská Bystrica

Biely vyhráPituk a Lačný

V posledných rokoch sa nestáva tak často, aby naša slávna skladateľská dvojica publikovala svoje diela na tom istom mieste a v ten istý deň. "Žiak" Lačný nám poslal dvojťažku na tému zápasu s Lotyšskom: tematická zvodnosť je 1.J:c4? "Učiteľ" Pituk sa tentoraz podujal na pomocný mat, v ktorom sa väčšina obsahu odohráva na diagonále a8-h1. Na dôvažok ešte štúdia, ale taktiež zo stredného Slovenska a s touto intenciou: 1.Vb4 Kd5 2.h3! Ke5 3.h4 Kd5 4.Vb6 Ke5 5.h6 g:h6 6.h5! Kd5 7.V:h6 Je6 (7...Jd3 8.Vb6 Kc4 9.Ve6! s ďalším Ve4 a biely vyhrá) 8.Vh8 Kc6 9.Vc8+ Kb5 10.Vb8+ Kc4 11.Ve8 Jd4 12.Ve4 s ďalším V:d4 a biely vyhrá. Riešenie prvých dvoch problémov a prípadné pripomienky, alebo námietky k štúdii pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2444 b. Ka6 Dd2 Vb4 Vd7 Sb3 Je1 Je3 Pb5 (8), č. Kc5 Sh1 Sh2 Ja4 Jf5 Pb2 b6 c4 d5 e5 e7 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2445 b. Ka8 Db7 Jc1 Pd3 g6 (5), č. Kd4 Dh1 Vc5 Vc7 Sb6 Sf7 Je3 Jg5 Pa6 b5 d6 d7 f4 f5 g4 g7 (16), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú štyri prvé ťahy čierneho, 2446 b. Ka1 Vb8 Pb2 f3 h2 h5 (6), č. Kc6 Jc5 Pa2 b3 f4 g7 (6), biely začne a vynúti výhru.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2429 a 2430 vyhrávajú: Milan Bajar, Hollého 43, 010 01 Žilina, Dušan Paluga, Novomeského 4, 010 08 Žilina a Soňa Sabová, Dimitrovova 76, 917 05 Trnava-Modranka.

Riešenie problému č. 2439 (Pituk): 1.S:e5 hrozí 2.Jc7 mat, 1...D:e5, V3:e5, V6:e5, S:e5, Jc:e5, Jg:e5 2.Jf4, Se4, Sg8, Jec3, Db3, d:c4 mat (1...S:b5 2.D:b5 mat). Šesť čiernych figúr sa priviaže na tom istom poli, pričom väzby sa v matoch skutočne využijú.

Riešenie problému č. 2440 (Skubák): 1. zvodnosť 1.g4? hrozí 2.Kf4 mat, 1...Je6, Se5 2.S:e6, Ke3 mat, 1...a1D!, 2. zvodnosť 1.g4? hrozí 2.Kf4 mat, 1...Je6, Se5 2.Ke3, V:e5 mat, 1...a1D!, riešenie 1.Ke3 hrozí 2.Jc7 mat, 1...Je6, Se5 2.g4, g3 mat. Trojfázová zámena dvoch matov, okorenená opakovaním zvodníkov v matoch (ale bez úvodníkových paradoxov). Autor by sa mal pokúsiť ušetriť cvrčka a využiť vežu na mat Vd2 (aby nebola v riešení neekonomická).

Riešenie problému č. 2441 (Onitiu): 1.g3 Ch4 2.g4 Cf4 3.g5 Ch6 4.g6 Cf6 5.g7 Ch8 6.g:h8C mat! Podľa známeho pravidla, že pešiak sa môže premeniť na akúkoľvek figúru (okrem kráľa), ktorá na šachovnici je alebo bola. Cvrček si získal postupom času širokú popularitu a dnes patrí do bežného arzenálu väčšiny šachových skladateľov.

* V čase od 4. do 9. augusta prebehne v Rotterdame 34. zasadanie Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach a v jeho rámci (6. a 7. augusta) 15. majstrovstvá sveta v riešení šachových problémov (za účasti troch až štyroch riešiteľov z ČSFR).

Ospravedlňujeme sa riešiteľom za meškanie v odosielaní knižných cien. Všetky resty vybavíme v krátkom čase. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred