Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.9.1991)


Problém č. 2455 – originál

Bartolomej Borovský

Spišská Nová Ves

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2456 – originál

Ivo Lebloch, Humenné

Mat 3. ťahomNajstarší šachový skladateľ

"Ak sa vám moja nová dvojťažka zapáči, prosím, aby bola uverejnená v mojej obľúbenej šachovej rubrike – Pravda na nedeľu – ktorú dlhé roky rád čítam a sledujem. Tam bola uverejnená aj moja prvá šachová úloha dňa 22. februára 1971 pod číslom 427," – to nám napísal vo svojom aj úpravou krásnom liste 92-ročný Bartolomej Borovský zo Spišskej Novej Vsi. Samozrejme, že mu radi vyhovujeme so želaním dobrého zdravia a úspechov pri skladaní ďalších úloh! Jeho peknej dvojťažke dobre sekunduje trojťažka ďalšieho, hoci o 53 rokov mladšieho autora z východného Slovenska. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese, troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2455 b. Kb2 Da6 Vc4 Jd7 Pa4 (5), č. Kd5 Ja7 Pe7 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2456 b. Ke5 Dh6 Ja6 Jb4 Pe6 (5), č. Ka5 Pb6 (2), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2442 a 2443 vyhrávajú: Ľudovít Adamčík, 029 44 Rabča 291, Rudolf Holan, Spádová 1154/4, 926 00 Sereď a Radoslav Mruškovič, Dukelská 35, 900 01 Modra.

Riešenie problému č. 2444 (Lačný): Zvodnosť 1.J:c4? hrozí 2.Vc7 mat, 1...e4, d:c4, d4(Jd4) 2.V:d5, V:c4, Jd3 mat, 1...Jc3!, riešenie 1.J:d5 hrozí 2.V:c4 mat, 1...c:b3, S:d5, Jd6 2.Jd3, V:d5, Vc7 mat (1...Je3 2.D:e3 mat). Túto dvojťažku poslal autor pôvodne na zápas Lotyšsko – Slovensko, ale nedostala sa do užšieho výberu (lebo "zvíťazila" iná úloha toho istého autora). Je v nej spracovaná téma "ABCD-BCDA" týkajúca sa hrozieb a variantov po troch rozličných obranách čierneho.

Riešenie problému č. 2445 (Pituk): 1. riešenie 1.V7c6 D:d7 2.Sd5 D:g7 mat, 2. riešenie 1.Vd5 D:a6 2.Sc5 Da1 mat, 3. riešenie 1.Sc4 Dg2 2.d5 Db2 mat, 4. riešenie 1.Jc4 Df3 2.Je5 Je2 mat. V prvých troch riešeniach sa využíva odviazanie dámy, blokovanie poľa a zaclonenie čiernej figúry, v štvrtom (trochu na škodu) ostalo len blokovanie. Ale dokázal by niekto viac?

Riešenie problému č. 2446 (Todek) sme uverejnili pri diagrame.

Riešenie problému č. 2450 (Skubák): Zvodnosť 1.Je4? hrozí 2.Sc5 mat, 1...Sd6 2.Jc6 mat, 1...S:f4!, riešenie 1.Ve6 hrozí 2.Jc6 mat, 1...Sd6 2.Jc6 mat, 1...S:f4!, riešenie 1.Ve6 hrozí 2.Jc6 mat, 1...Sf3+ 2.Je4 mat. Zaujímavá zámena funkcií ťahov Jc6 a Je4, aj keď nemá tzv. paradoxový charakter.

Riešenie problému č. 2451 (Mlynka): 1. riešenie 1.e:d1J d8D+ 2.Ke3 Dd2 mat, 2. riešenie 1.e:d1V d8S 2.Vd3 Sb6 mat, 3. riešenie 1.e1J d8J 2.Jd3 Jde6 mat. Témou sú 3+3 premeny bieleho + čierneho pešiaka, škoda len, že aj tretí mat nie je modelový (pre dvakrát napadnuté pole c3).

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 12. septembra t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Nič nového pod slnkom

Tohtoročné majstrovstvá sveta v riešení šachových problémov v Rotterdame priniesli opäť úspech sovietskym šachistom: 1. ZSSR 144 bodov – 403 minút, 2. Nemecko 136 – 411, 3. Veľká Británia 130 – 430, 5. Švajčiarsko 123 – 380, 6. Fínsko (bez Perkonoju) 120 – 438 atď.; v jednotlivcoch: 1. Jevsejev (ZSSR) 74 – 209, 2. Zude (Nemecko) 72 – 197, 3. Kovačević (Juhoslávia) 71 – 209, 4. Vladimirov (ZSSR) 69 – 237, 5. Visbeen (Portugalsko) 68 – 191, 6. Rumiancev (ZSSR) 65 – 195 atď. Oddelenie štúdií sa nebodovalo, lebo všetky tri skladby boli nekorektné. Družstvo ČSFR sa tentoraz nezúčastnilo aj pre skutočne technické príčiny...


Vzad <<  >> Vpred