Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(16.8.1991)


Problém č. 2450 – originál

Ján Skubák, Topoľčany

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2451 – originál

Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešeniaZámena funkcie ťahov

Týmto názvom sa označuje veľká skupina námetov (najmä) dvojťažiek, pri ktorých sa ten istý ťah bieleho vyskytuje na rozličných "miestach", čiže ako prvý ťah, hrozba alebo variantový mat. Napríklad v dnešnej dvojťažke je 1.Je4? zvodník, ale v riešení sa objaví ako mat; iným spôsobom sa prejaví ťah Jc6... Tri riešenia pomocného matu obsahujú spolu šesť premien pešiakov, a to nie hocijakých. Riešenie problému pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2450 b. Ka8 Dg1 Ve3 Sb4 Sh7 Jd8 Jf2 Pb3 c4 d2 f4 (11), č. Kd4 Vg3 Vh6 Sb8 Se2 Jb1 Pa7 d3 f5 g2 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2451 b. Kh5 Vc2 Jd1 Jg5 Pc4 c6 d7 f4 (8), č. Kd4 Ve8 Vg8 Pe2 e7 (5), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho.)

* Knihy za riešenie problémov č. 2433-2435 vyhrávajú: Helena Janiglošová, Štúrova 130, 058 01 Poprad, Ján Skubák, J. Matušku 2250/18, 955 01 Topoľčany a Matej Šúr, Kukučínova 7, 974 01 Banská Bystrica.

Problém č. 2434 (Janočko) z 5.7.1991 má závažný duál 8.Vc7+ Kb8 9.Kd7 s ďalším 10.Vc8+ Kb7 11.Vb8 mat, alebo 9...Sc6+ 10.K:c6 Ka8 11.Vc8 mat, ako uviedli viacerí riešitelia.

Riešenie problému č. 2447 (Mlynka): Zvodnosť 1.Kb6? hrozí 2.Jd6 mat, 1...Dc5+ (obranný motív šach bielemu kráľovi) 2.D:c5 mat, 1...V:b4 (priviazanie jazdca) 2.d3 mat, 1...V:a3 (umožnenie ústupu čiernemu kráľovi braním bieleho kameňa) 2.J:a3 mat, 1...d3!, riešenie 1.Sc5 hrozí 2.Jd6 mat, 1...D:c5 (priviazanie), 1...V:b4 (uvoľnenie ústupu), 1...V:a3+ (šach) s tými istými matmi. Cyklická zámena obranných motívov (Mlynkova téma) je osobitne cenná v takomto prípade, keď sa čierny bráni proti tej istej hrozbe.

Riešenie problému č. 2448 (Michalko): 1.Jc2 hrozí 2.f3+ Kd5 3.Jb6 mat, 1...Kd5 2.Jb6+ Ke4 3.f3 mat, 1...Jh2(Jd2) 2.Jd2+ Kd5 3.e4 mat, 1...b:c4 2.f3+ Kd5 3.e4 mat. Štyri modelové maty pri takom úspornom materiáli predstavujú pekný výkon.

Riešenie problému č. 2449 (Kekely): 1.Kd6 tempo 1...Dd1+ (1...De8 2.Dg5+ Kf8 3.Dh6+ a vyhrá, 2...Kf7 3.Sg6+ a v., 2...Kh8 3.Dh6+ Kg8 4.Se6+ D:e6+ 5.D:e6+ a v. (5.K:e6? pat), 1...Dh1 2.Se6+ Kh8 3.Df8+ a v., 2...Kg7 3.Dg5+ Kh7 4.Dg8+ Kh6 5.Dh8+ s ďalším 6.D:h1 a v., 2...Kh7 3.Df7+ Kh6 4.Df6+ Kh7 5.Sf5+ Kg8 6.Dd8+ K~ 7.De7+ Kg8 8.Se6+ Kh8 9.Df8+ a v., 1...De2 2.Dg5+ Kf7 3.Dg6+ Kf8 4.Dh6+ Kf7 5.Se6+ a v.) 2.Ke7 De1+ (2...Dh1 3.Dg5+ Kh8 4.Df6+ a v., 2...Dh5 3.Se6+ Kg7 4.Df6,8+ a v., 2...De2+ 3.Se4 a v.) 3.Se6+ Kh7 4.Kf7 Dh1 5.Sf5 a vyhrá. Zaujímavý pochod bieleho kráľa obchvatom.


Bratislavský krúžok

Prvé stretnutie záujemcov o šachové problémy v novej sezóne bude vo štvrtok 22. augusta t. r. od 18. do 21. hod.v Dome kultúry Ružinov na Ružinovskej ulici. Účastníci sa dozvedia najnovšie správy z priebehu zasadania Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach v Rotterdame, ako aj výsledky majstrovstiev sveta v riešení.


Ešte raz sa ospravedlňujeme čitateľom, ktorí dosiaľ nedostali knihy za správne vyriešenie úloh z minulých čísel PNN. Výhry expedujeme v týchto dňoch. (-kh)


Zvíťazil Mephisto

Po skončení finálového zápasu o Pohár Európy sa uskutočnil v Mníchove veľmi silne obsadený turnaj v bleskovom šachu, na ktorom sa zúčastnili hráči oboch družstiev (Solingen a CSKA), ale aj súčasný najlepší šachový program, ktorý nesie spolu s počítačom názov Mephisto Lyon. Je pozoruhodné, že práve tento umelý šachista v turnaji zvíťazil, keď z 24 možných bodov získal 19,5. Na druhom mieste so stratou 0,5 bodu skončil sovietsky veľmajster A. Drejev.


Vzad <<  >> Vpred