Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.8.1991)


Problém č. 2452M. Adabašev

I. cena

The Problemist 1934

Mat 2. ťahom


 

 

SchémaH. le Grand

Pomocný mat 2. ťahomČSFR – Izrael

S menším zdržaním poslali obaja rozhodcovia témy pre nastávajúce stretnutie medzi izraelskými a česko-slovenskými šachovými skladateľmi.

Holanďan Henk le Grand definoval tému ortodoxných dvojťažiek takto: Jeden alebo viac matov, v ktorých biely zacloní vlastnú figúru. Príklad nie je pripojený, ale ani nie je potrebný. Ide o veľmi starú tému, ktorou sa zaoberali najmä sovietski skladatelia v 20. a 30. rokoch, a dnes existujú azda stovky dvojťažiek s uvedomelým spracovaním témy v dvoch alebo troch variantoch. Náš príklad pod č. 2452 má tri tematické varianty po ťahoch Jf6 – riešitelia iste prídu na to, ktorá biela figúra sa v nich zacloňuje. Pravda, v súčasnosti už takéto dvojťažky nemožno odporúčať, lebo v jednej fáze je podobná tematika vyčerpaná. Jedinou možnosťou – a upozornil na ňu v komentári sám rozhodca – je rozšírenie témy na viac fáz, t. j. formou zámeny hier, zvodností alebo viacerých riešení. Veríme, že naši skúsení skladatelia dvojťažiek nájdu v tomto smere zaujímavé schémy a podarí sa im zložiť hodnotné diela s tematickými variantmi vo dvoch alebo troch fázach...

Juhoslovan Fadil Abdurahmanović pripravil pre dvojťahové pomocné maty oveľa "dôkladnejšiu" tému: v základnej pozícii existuje väzba. Viažuca figúra opustí väzbové usporiadanie a vytvorí inú väzbu. Biely využije v mate prinajmenšom dvojitú väzbu. Odporúčajú sa dve fázy. Rozhodcovým príkladom je schéma na druhom diagrame s týmto riešením: 1.Ke1 Sh4! (viažuca figúra – Sg5 – opúšťa väzbu De3 a vytvára novú väzbu, tentoraz veže f2) 2.De2 Jf3 mat (v ktorom sa využívajú väzby Vf2 a De2).

Rozhodca pripustí zrejme aj iné schémy (napr. s využitím bielej dámy, ktorá priviaže iný čierny kameň, pričom sa čierny kráľ nepohne), ale podstatné bude spracovanie v dvoch riešeniach s analogickou motiváciou (pravdepodobne budú dovolené aj dvojníky, resp. zdanlivé hry, pokiaľ je predpísaná téma spracovaná v každej fáze; spresnenia uverejníme neskôr). Nie je vylúčené, že pomocný mat s touto témou dosiaľ nebol uverejnený.

Podľa propozícií súťaže môže každá strana do každého oddelenia poslať najviac 12 skladieb (od jedného autora maximálne po 2 skladby v oboch oddeleniach) a vo výsledku bude uverejnených v bodovanom poradí najlepších 6 skladieb oboch strán. Celkový výsledok zápasu sa stanoví súčtom bodov z oboch oddelení. Skladby treba posielať do konca februára 1992 na adresu kapitána nášho družstva (B. Formánek, Zimná 2, 821 02 Bratislava), pričom oficiálnou zasielacou lehotou pre organizátora súťaže (A. Koldijka z Holandska) je 31. marec 1992.

Prosíme všetkých našich šachových skladateľov, aby tomuto medzištátnemu zápasu (prvému po 22-ročnej prestávke) venovali všetky sily pre úspech družstva ČSFR!

Riešenie dvojťažky pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2452 b. Kh4 Dg5 Vf8 Vh3 Sa6 Se3 Jb3 Jh2 Pc2 d3 f2 (11), č. Ke2 De8 Vd6 Ve1 Sd1 Sd8 Jf6 Jg8 Pb2 c7 g4 h5 h7 (13), biely začne a dá mat druhým ťahom, schéma b. Ke8 Ve7 Sg5 Jh2 (4), č. Kd2 De3 Vf1 Vf2 Jd1 (5), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom).

* Knihy za riešenia problémov č. 2436-2438 vyhrávajú: Ján Bábeľa, Palárikova 1, 040 01 Košice, Richard Gerbery, Štefánikova 52, 071 01 Michalovce a Maroš Zaťko, Bernolákova 25, 960 01 Zvolen. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred