Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.8.1991)


Problém č. 2447 – originál

Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Mat 2. ťahom


Problém č. 2448 – originál

Ján Michalko, Važec

Mat 3. ťahomProblém č. 2449 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely vyhráSlovenská a česká škola

Aby nevzniklo nedorozumenie, ide o dve celkom samostatné a nezávislé školy v kompozičnom šachu: prvá oslávila v minulom mesiaci 25-ročné jubileum a jej zakladateľ sa nám prihlásil dvojťažkou na výsosť "slovenskou", spracúvajúcou cyklickú zámenu obranných motívov po zvodníku 1.Kb6? a v riešení. Česká škola prekvitala už za časov Antonína Dvořáka, ale má svojich ctiteľov aj dnes, ako ukazuje trojťažka s modelovými matmi na druhom diagrame. K pridanej štúdii uvádzame celý hlavný variant, ale podvarianty iba stručne: 1.Kd6 tempo 1...Dd1+ (1...De8 2.Dg5+, 1...Dh1 2.Se6+, 1...De2 2.Dg5+ a vždy vyhrá) 2.Ke7 De1+ (2...Dh1 3.Dg5+, 2...Dh5 3.Se6+, 2...De2+ 3.Se4 a v.) 3.Se6+ Kh7 4.Kf7 Dh1 5.Sf5+ a vyhrá. Riešenia prvých dvoch problémov a doplnky alebo pripomienky k riešeniu tretieho pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2447 b. Ka5 Df8 Sa6 Sa7 Jb5 Pa3 b4 c2 c6 d2 e4 (11), č. Kc4 Dh5 Vb1 Vb3 Sc8 Pd4 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2448 b. Kg5 Jc4 Je3 Pe2 f2 (5), č. Ke4 Jf1 Pb5 c5 c6 d6 e5 e6 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom, 2449 b. Ke5 Df4 Sf5 (3), č. Kg8 Dh5 (2), biely začne a vynúti výhru.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2431 a 2432 vyhrávajú: Dominik Béreš, Hlboká 2/18, 934 01 Levice, Július Pašiak, Berehovská 1522, 075 01 Trebišov a Arnold Timko, J. Palárika 11, 052 01 Spišská Nová Ves.

Problém č. 2432 (Kekely) z 28.6.1991 mal vedľajšie riešenie 4.c5+ K:c5 5.Ja6+ K:d6 6.J:c7 K:c7 s prechodom do intencie, alebo 4...D:c5 5.Jd7+, resp. 4...Ka5 5.e7 D:e7 6.Jc6+, 5...D:c5 6.Jb7+ a biely vždy remizuje. Na túto nekorektnosť upozornil iba Ladislav Milder, Česko-slovenskej armády 4, 040 01 Košice, ktorý za to získava knižnú prémiu. Autor štúdiu opravuje pridaním čierneho pešiaka d4, po čom by mala vyjsť len intencia.

Riešenie problému č. 2442 (Janočko): Zdanlivá hra 1...c4 2.Sb6 mat, 1. riešenie 1.c4 tempo 1...b3 2.Se1 mat, 2. riešenie 1.Se1 tempo 1...b3, b:c3, c4 2.c4, S:c3, c:b4 mat. V súhrne zámena dvoch matov a výmena prvého ťahu s druhým, navyše ešte jedna malá zvodnosť 1.c:b4+? c:b4 2.Sb6 mat (zámena obrany), 1...K:b4!

Riešenie problému č. 2443 (Lupták): 1.Se6 hrozí 2.Jg5+ Kd4 3.Jc2 mat, 2...Kf4 3.Jd5 mat, 1...Kf4 2.Jd5+ Ke4 3.Jc3 mat, 1...D:e3+ 2.S:e3 Jh7 3.Jd2 mat, 1...Jh7 2.Sd5+ Kf4 3.g3 mat, 1...S:f3 2.g:f3+ Kd4 3.Jc2 mat, 2...Kf4 3.Jd5 (Jg2) mat. Tento duál vôbec nezaváži vzhľadom na pestrú hru. Autor už dosiahol techniku, pri ktorej by sa mohol odvážiť na náročnejšie strategické trojťažky s výraznou témou...


* * *

Dvaja víťazi

Finále súťaže družstiev o Pohár Európy medzi domácim Solingenom Mníchov a CSKA Moskva sa skončilo nerozhodne 9:9. Stojí pritom za zmienku, že na prvých dvoch šachovniciach Solingenu hrali Angličan Short a teraz Francúz Spasskij... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred