Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.7.1991)


Problém č. 2439 – originál

Alexander Pituk

Banská Štiavnica

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2440 – originál

Ján Skubák, Topoľčany

Mat 2. ťahom (Cd3)Problém č. 2441V. Onitiu

Die Schwalbe 1929

Mat 6. ťahom (Cf2)Cvrček na šachovnici

Stále svieži majster Pituk (nar. 26.10.1904) nám poslal tentoraz klasickú dvojťažku so 6-násobným spracovaním známej strategickej témy. Na druhom diagrame mladého autora sa nachádza "obrátená dáma", v ktorej skúsení riešitelia ihneď spoznajú cvrčka. Pravda, pre tých menej skúsených musíme podať širšie vysvetlenie. Cvrčka (pod názvom grasshopper) vymyslel a zaviedol do kompozičného šachu T. R. Dawson pred takmer 80-imi rokmi. Ide o figúru, ktorá sa pohybuje v smeroch ako dáma, ale len na pole bezprostredne za kameňom stojacim jej v ceste (pričom na tomto poli môže brať súperov kameň, alebo dávať šach). Tak napr. Cd3 na diagrame môže ťahať na d6, g3, f1, a3 – a kryje Jb5 (keby stál č. kráľ na a6, nemohol by ho brať). Dvojťažka obsahuje dve zvodnosti: 1.g3? (hrozí 2.Kf4 mat, varianty 1...Je6 2.S:e6 mat, 1...Se5 2.Ke3 mat, vyvrátenie 1...a1D!) a 1.g4? (hrozí 2.Kf4 mat, 1...Je6, Se5 2.Ke3, V:e5 mat, 1...a1D!) – v riešení to vyjde ináč, žiaľ, funkcia cvrčka je ten pomocná. Aby sme predviedli túto zaujímavú exofigúru v plnej činnosti, pridávame ešte tretí diagram od známeho rumunského skladateľa Valeriána Onitiu (1872-1948) – je zrejmé, že prvé ťahy sú 1.g3 Ch4, lebo po 1.g4? alebo 1.K:f2 by bol pat... Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2439 b. Ka2 Da4 Vh4 Vh5 Sd6 Sh7 Jb5 Je2 Pb4 d3 (10), č. Kd5 Dg3 Ve3 Ve6 Sb2 Sc6 Jc4 Jg4 Pd7 e5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2440 b. Kf3 Dh1 Ve2 Sh2 Sh3 Ja5 Jb5 Pb4 f2 g2 Cd3 (11), č. Kd5 Sb3 Sh8 Jd8 Pa2 c4 h4 h5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2441 b. Kf1 Pg2 (2), č. Kh1 Ph2 Cf2 (3), biely začne a dá mat najneskôr šiestym ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2424 a 2425 vyhrávajú: Katka Ondrišová, 053 05 Jablonov č. 219, Milan Ondruš, L. Svobodu 5/62, 010 08 Žilina a Vladimír Trangoš, Jilemnického 41, 974 01 Banská Bystrica.

Riešenie problému č. 2433 (Janočko): Zvodnosti 1.Dg6? tempo 1...a:b4, b:c4, b:a2 2.Da6, Dc6, Dc2 mat, 1...e3~!, 1.Dg5? hrozí 2.D:b5 mat, 1...b:c4 2.D:a5 mat (1...a:b4, e3~ 2.Db5 mat), 1...b:a2!, riešenia 1.D:e3 hrozí 2.D,P:b3 mat, 1...a:b4, b:c4, b:a2 2.Da7, De8, Da3 mat, 1.Df3 tempo 1...a:b4, b:c4, b:a2, e3~ 2.Da8, Dc6, Dd1, D,P:b3 mat. Cvičná štvorfázová dvojťažka s jednoduchými motívmi.

Slovenský šach č. 3/1991 prináša na 50 stranách formátu A5 opäť bohatý obsah: Rejtingy čs. praktických šachistov, 30 partií z turnaja Pan-Pacific 91 (San Francisco), referáty a partie z ďalších turnajov (Grandmaster Classic Sydney, Bad-Ragaz, Slovan Open, Katowice Open, Majstrovstvá ČSFR žien v rapid-šachu, Majstrovstvá ČSFR dorastencov – všetko z r. 1991), teoretické články o pešiakových koncovkách a škótskej hre, biografiu Ignáca Kolischa, slovenské skladby z turnaja k 29. šachovej olympiáde, riešiteľskú súťaž atď. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred