Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.7.1991)


Problém č. 2436T. R. Dawson

Chess Amateur 1920

Mat 2. ťahom


Problém č. 2437H. H. Staudte

Die Schwalbe 1963

Mat 2. ťahom, pozri textProblém č. 2438P. A. d'Orville

Problèmes d'échecs 1842

Mat 2. ťahom, pozri textTri miniatúry

Na horúce prázdninové dni sme pre našich riešiteľov pripravili ľahší žáner: tri dvojťažky s materiálom do 7 kameňov, teda miniatúrky, ale obsahovo skutočne zaujímavé. Kráľ exoproblémov, Angličan Thomas Rayner Dawson (1889-1951) zložil pred 71 rokmi sympatickú "núdzovku", v ktorej na jediný ťah čierneho 1...K:e8 je pripravený mat 2.b8D. Ale biely je v núdzi o ťahy... Unikátna je dvojníková skladba nemeckého autora Hansa Hilmara Staudteho (1911-1979): najľahšie sa rieši diagramová pozícia, ďalšie vznikajú postupným "odstreľovaním" Jd7, Jd4, Sd2, takže v d) sú na šachovnici už iba 4 kamene. Nemec Peter August ďOrville (1804-1864) bol jedným z hlavných predstaviteľov tzv. starej školy, v časoch, keď sa pripravoval nástup novodobého kompozičného šachu. Jeho dvojťažka je síce (ako to bolo vtedy obvyklé) veľmi jednoduchá, ale ktovie, čo by povedal, keby sa dozvedel, že my sme našli možnosť dvojníka premiestnením Jg5 na h3, pričom oba maty sú modelové! – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2436 b. Ka8 De6 Je8 Pa7 b7 (5), č. Kf8 Pe7 (2), 2437 a) b. Kg4 Da7 Sd2 Jd4 Jd7 Pf7 (6), č. Kg6 (1), b) bez Jd7, c) bez Jd7 a Jd4, d) bez Jd7, Jd4 a Sd2, 2438 a) b. Kh1 Db2 Vd5 Sh2 Jg5 (5), č. Kc4 (1), b) Jg5 na b3; vždy biely začne a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2421 až 2423 vyhrávajú: Martin Berko, J. Palárika 11, 052 01 Spišská Nová Ves, Miroslav Lasch, SNP 533/3, 018 51 Nová Dubnica a Pavol Šuhaj, VVTŠ PS 761/F43, 031 19 Liptovský Mikuláš.

Riešenie problému č. 2431 (Nemček): Zvodnosť 1.V:c3? hrozí 2.De3 mat, 1...Dg5(Dh6), Se6, Jc4, J:c3, e4, Sd3, K:c3 2.J:e2, Dd2, V:c4, Sb6, S:f6, V:d3, Da1 mat, 1...Df3!, riešenie 1.V:e5 hrozí 2.De3 mat, 1...Dg5(Dh6), Se6, Jc4, f:e5, Se4, K:e5, Df3 2.Jf3, Df4, Vd5, Sb6, V:e4, S:f6, J:f3 mat. Zámena siedmich variantov, v jej rámci zámena dvoch obrán. Zaujímavá a obsažná novostrategická dvojťažka, pri tomto štýle však treba rátať s možnosťou predchodcu.

Riešenie problému č. 2432 (Kekely): 1...Dc8+ 2.Jb8+ Kb6 3.Jd6 D:c7 4.Jd7+ Kc6 5.e7 Da5+ 6.Kb8 Db4+ 7.Kc8! (7.Ka8? Da3+ 8.Kb8 D:d6+! a čierny vyhrá) 7...D:d6 8.Jb8+ (8.e8D? Dc7 mat!) 8...Kb6 9.Jd7+ Kc6 10.Jb8+ a remíza opakovaním ťahov. Pozičná remíza vynútená hrozbou matu. Vedľajšie riešenie a oprava.


Lotyšsko – Slovensko

Dňa 23. júna t. r. bolo odoslaných 16 skladieb slovenských autorov pre kompozičný zápas s Lotyšskom. Dúfame, že v súčasnej situácii nič nezabráni juhoslovanským rozhodcom, aby v čo najkratšom čase vypracovali výsledok. Všetci ho budeme s napätím očakávať, ale iste najzvedavejší sú dvanásti priami aktéri: E. Klemanič, Ľ. Lačný, K. Mlynka (ktorí sa zúčastňujú dvoma skladbami), Z. Labai, L. Salai jr. (po 1,5), Brabec, Gvozdják, Lehen, Salai sr., Sovík, Taraba a Vilem (po jednej skladbe). Iba pripomíname, že vo výsledku každého zo štyroch oddelení sa objavia po tri lotyšské a slovenské problémy, celkove bude rozdaných 88 bodov... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred