Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 8. 1965)


Problém č. 200

Konrad Bayer, Rakúsko

I. cena

Era 1856

Mat 9. ťahom (8+10=18)Kontrolná notácia: bKc5 Dd8 Va4 Vb4 Sh5 Jf5 Pd3 f2 (8), čKh7 Df7 Vf3 Sd1 Sh2 Je2 Pd5 e6 f6 g6 (10) – deväťťažka.

V dnešnej najslávnejšej deväťťažke všetkých čias biely postupne obetuje všetky figúry a dá mat celej čiernej armáde jediným pešiakom. Úloha ktorá je vo svete právom nazývaná "nesmrteľná", je iste dôstojným oslávením nášho dvestoproblémového jubilea.

Riešenie problému č. 189 (Amirov) z 1. 7. 1965. Zd. hry 1...Dg8+, Dd5+, Da1(b1) 2.Jg4, Je4, Jd1 mat. Po úvodníku 1.Dd1 hr. 2.Sc2 mat, sa tieto maty zamenia 2.Sg6, Se4, Sb1 mat. Dobrá úloha.

Riešenie problému č. 190 (Bakcsi) z 11. 7. 1965. Zvodnosť 1.Sa6? 1...J~, Jd6! 2.Jb7, Jb3 mat, viazne na 1...Jc7! Preto 1.Vb1 tempo, 1...J~, Jd6! 2.Se7, Sb6 mat. Zaujímavá zámena dvoch matov po zvodnosti.

Riešenie problému č. 191 (Livšic) z 18. 7. 1965. Zvodnosť 1.Dh5? 1...0-0, Vhf8 2.Vh8, J:g7 mat, viazne na 1...g6! Zvodnosť 1.De6? 1...0-0, Vhf8, Je5 2.J:e7, Jd6, D:c8 mat, viazne na 1...V:f5! Rieši 1.Dg6 hr. 2.D:f7 mat, 1...0-0, Vhf8, Je5 2.Jh6, J:g7, V:h8 mat. Jedna z najlepších úloh na trojfázovú zámenu matov, uverejnených v Ľude. I. G.


Vzad << >> Vpred