Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(1. 7. 1965)


Problém č. 189

Talip Ch. Amirov, SSSR

Originál pre Ľud

Mat 2. ťahom (8+4=12)Kontrolná notácia: bKg2 Dg1 Vb5 Vh3 Sd3 Sh4 Ja3 Jf2 (8), čKd4 Da2 Pc3 e5 (4) – dvojťažka od známeho sovietskeho autora.

Riešenie problému č. 183 (Sovík) z 27. 5. 1965. Autor opravil úlohu preložením čSh3 na d1 (inak by bola pozícia B neriešiteľná): bKf2 Dd2 Vg1 Se8 Jd8 Jg4 Pc4 (7), čKe5 Sd1 Jc5 Jf1 Pd5 (5) – mat 2. ťahom. Pozícia B: bKf2 na b8. Riešenie: Pozícia A: Zvodnosť 1.Jc6+? viazne na 1...Kd6! Preto 1.Jg6+ 1...Kd6, Ke4, Kf6 2.Df4, D:d5, Dd4 mat. Pozícia B: Zvodnosť 1.Jg6+?, viazne na 1...Ke4! Preto 1.Jc6+ 1...Kd6, Ke4, Kf6 2.D:d5, Dd4, Df4 mat. Cyklická zámena troch matov (téma Lačný) vo forme dvojníka + zámena zvodnosti a riešenie – to je mimoriadne veľký výkon, pravda, až na tie šachujúce úvodníky, ktoré schému úlohy značne zľahčujú.

Riešenie problému č. 184 (Réti) z 27. 5. 1965. 1.Kd7 (hrozí 2.Ke7) 1...Vh8! 2.Kd6 a6 (nič lepšie čierny nemá) 3.a3 a5 4.a4 Kc4 5.c6! b:c6 6.Ke5! (nie 6.Ke6? Kc5 7.Ke5 Va8 a remíza alebo 7.Kf6 Kd6 8.Kg7 Ke7 a remíza) 6...Kc5! 7.Ke6! s výhrou, lebo čierny kráľ sa už včas na pole e7 nedostane. Štúdia, ktorá právom patrí k tým "nesmrteľným". I. G.


Vzad << >> Vpred