Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(29.12.2001)


Skladba č. 117 – originál

Miroslav Brada, Zvolen

Pomocný mat 1. ťahom, žart (2–2)Existuje iste vyše stovky autorov, ktorí sa pokúsili vytvoriť takzvané žartovné skladby. Azda prvý bol Arnold Pongrácz z Trnavy (1863), neskôr sa na tomto poli angažovali z tých naozaj významných napríklad L. Kubbel (Rusko), E. Palkoska (Česko), T. R. Dawson (Anglicko), A. Guľajev (Rusko), K. Fabel (Nemecko), V. Koroľkov (Rusko), V. Kotěšovec (Česko). Ale ani Slováci nezaostali: B. Formánek, J. Valuška, M. Nemček, M. Brada a ešte niekoľko ďalších. A aké boli ich nápady? Začalo sa to rošádou bez veže, potom boli premeny pešiakov na súperove figúry alebo druhého kráľa (dokonca aj súperovho!). Vyskytli sa aj deviati pešiaci (takže jedného bolo treba vyhodiť), figúry, ktorých otočením vznikli iné (napríklad z dámy cvrček), otáčanie celej šachovnice, alebo jej natočenie na valec, rozdeľovanie ťahov na časti (napríklad pri rošáde najprv kráľ, potom veža), prípadne dokončovanie ťahov (napríklad brania mimochodom), branie vlastných kameňov, strihanie šachovnice a ešte séria rozličných podobných alebo iných fígľov. Dnes je už pomerne ťažké vymyslieť originálne žartovné „témy“, ale občas sa niečo podarí. Známy zvolenský skladateľ Miroslav Brada nám poslal doslova chutnú maličkosť na „čokoládovej šachovnici“. Čierny urobí taký „ťah“, aby biely mohol ďalším „ťahom“ dať mat. Ale aké tu už môžu ťahy byť, keď aj figúrky sú z čokolády?

Kontrolná notácia: b. Ke8 Vg6 (2), č. Kg8 Vg7 (2), čierny začne a pomôže bielemu dať mat prvým ťahom, žartovná skladba. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 116 (Salai – biely vyhrá): 1.Sf6 c1D+ 2.Kh2 Da3! 3.V:c7+ Kg8 4.Vc2 S:f2 5.Se5! Se3 6.Kg2 Sd2! 7.Kf3 Sc3 8.K:f4 Kh7 9.Kf5! S:e5! 10.K:e5 Kg6 11.Kf4 Kh5 12.Kg3 a6! 13.Vc5+! Kg6! 14.h5+! Kh6 15.Vc2 K:h5 16.h4 Kg6 17.Kg4 Kf6 18.h5! Ke5 19.h6! Kf6 20.Kh5 a5! 21.h7! Kg7 22.h8D+! K:h8 23.Kg6 a 24.Vc8 mat. Bohužiaľ, nemáme dosť miesta na kompletné riešenie s hodnotiacim komentárom. (ff)


Vzad <<  >> Vpred