Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(22.12.2001)


Skladba č. 116Ladislav Salai jr.

1. miesto

SVK UKR

C 31.5.2001

Biely vyhrá (9–7)Slovensko Ukrajina v polčase 30:13! Historický medzištátny zápas v kompozičnom šachu sa vyvíja pre naše družstvo mimoriadne úspešne. Po víťazstve 16:5 v oddelení trojťažiek sme tesne pred uzávierkou rubriky dostali výsledok štúdií (na tému „väznenia" bielej alebo čiernej dámy), ktorý vypracoval ruský rozhodca A. Selivanov. Víťazom sa stal Martinčan Ladislav Salai jr. Na ďalších miestach sú títo autori: 2. V. Tarasiuk a S. Tkačenko (Ukrajina), 3. L. Salai jr. a Ľ. Širáň (Bratislava), 4. L. Salai jr. a Ľ. Kekely (Žilina), 5. V. Vlasenko, 6. A. Bezgodkov a V. Samilo (všetci Ukrajina). Pri bodovaní 7-5-4-3-2-1 to znamená, že slovenské družstvo zvíťazilo v oddelení štúdií 14:8, v súčte bodov za prvé dve disciplíny vedie o 17 bodov a je na najlepšej ceste k vysokému víťazstvu v celom zápase. (Zatiaľ chýbajú výsledky z oddelení samomatov a exodvojťažiek.)

Víťazná štúdia (na diagrame) sa začína prirodzene 1.Sf6 c1D+ 2.Kh2, ale v tejto pozícii čierny zahrá najlepšie 2...Da3! (po 2...Dc6? by prišlo 3.Sa1 a napríklad 3...Da8 4.h5! S:f2 5.V:c7+ Kg8 6.h6 De4 7.h7+ s výhrou). Biely pokračuje 3.V:c7+ Kg8 4.Vc2 S:f2 5.Se5! (nie 5.Kg2? Se1! 6.Se5 Sc3 7.S:f4 Sb2!) 5...Se3 6.Kg2 Sd2! 7.Kf3 Sc3 8.K:f4 Kh7 9.Kf5! S:e5! 10.K:e5, ale až v 22. ťahu definitívne rozhodne o svojom víťazstve.

Kontrolná notácia: b. Kg1 Vg7 Sd8 Pa2 a4 b3 f2 h3 h4 (9), č. Kh8 Sb6 Pa7 b4 c2 c7 f4 (7), biely začne a vynúti výhru. Dokončenie riešenia prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 115 (Vladimirov – mat tretím ťahom): 1.Sh7! hrozí 2.Jb5! K:d5 3.Jfd4 mat, 1...c3 2.Jg7+ Kd4 3.Je6 mat, 1...V:a3 2.D:d2 Ke5 3.Dd4 mat, 1...K:d5 2.Jd4+ K:d4 3.Jb5 mat. Autor, známy skôr svojimi modernými strategickými a novostrategickými dielami, občas dokazuje, že mu nie je cudzia ani klasická česká škola, kde sa všetko točí okolo modelových matov. (Vedľajšie varianty sme neuviedli.) (ff)


Vzad <<  >> Vpred