Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(15.12.2001)


Skladba č. 115Jakov Vladimirov

I. cena

Memoriál Kubbel 1992

Mat 3. ťahom (6–8)Svetová organizácia kompozičného šachu (PCCC – Stála komisia FIDE pre kompozičný šach) sa významnou mierou podieľa na celkovom rozvoji tohto odvetvia. Na pôde PCCC vznikla napríklad myšlienka vydávať Albumy FIDE, organizovať svetové súťaže a majstrovstvá sveta v skladaní a riešení jednotlivcov i družstiev. Pre všetky tieto vrcholné podujatia organizácia pripravuje a vydáva podrobné pravidlá, menuje ich usporiadateľov a rozhodcov. Zásluhou PCCC boli zavedené klasifikačné poriadky a tituly pre skladateľov a riešiteľov (veľmajster, medzinárodný majster, majster FIDE), najnovšie aj rating riešiteľov. Treba tiež spomenúť vytvorenie Kódexu kompozičného šachu.

PCCC bola založená pred 45 rokmi v Budapešti. Dnes združuje 38 štátov a na jej čele sa vystriedalo sedem prezidentov. V súčasnosti má túto funkciu náš delegát Bedrich Formánek (od r. 1994) a viceprezidentmi sú postupne Jakov Vladimirov (Rusko), Kjell Widlert (Švédsko) a Milan Velimirović (Juhoslávia). Ďalšie voľby predsedníctva budú v lete 2002 na svetovom kongrese kompozičného šachu v slovinskej Portoroži.

Dnešným diagramom predstavujeme prvého viceprezidenta PCCC a vynikajúceho moskovského veľmajstra.

Kontrolná notácia: b. Ke8 Dg5 Sg8 Ja3 Jf5 Pd5 (6), č. Ke4 Va2 Pa5 b3 c4 d2 f2 f3 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom v hrozbe a jednotlivých variantoch sa objavia štyri modelové maty. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 114 (Klemanič – mat druhým ťahom): Prvá zvodnosť 1.Vb5? hrozí 2.Dd4 mat, 1...Kc4, Jc6 2.Je3, Se6 mat, 1...Jb3!, druhá zvodnosť 1.d4? hrozí 2.Je3 mat, 1...Kc4, c:d4 2.Se6, D:d4 mat, 1...Jc4!, riešenie 1.Vc8 hrozí 2.Se6 mat, 1...Kc4, Vg6 2.Dd4, Je3 mat. Zaujímavé cyklické striedanie hrozieb a matov (ABC-BCA-CAB), pričom jedna z obrán (Kc4) sa opakuje, ale ďalšie nie. (ff)


Vzad <<  >> Vpred