Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(11. 4. 1986)


Problém č. 1143

Vladimir A. Bron, ZSSR

2. čestné uznanie

"64" 1926

Biely remizuje (3–3)Kontrolná notácia: b. Kc5, Jh1, Pf6 (3), č. Kb2, Je8, Pe2 (3), biely začne a remizuje.

Dnešným problémom si pripomíname pamiatku veľkého šachového skladateľa – V. Brona (zomrel 1. októbra 1985). Vybrali sme štúdiu z jeho skladateľských začiatkov. V nej snahy bieleho smerujú k modelovému matu v strede šachovnice. Za úplné riešenie bude priznaných 5 bodov. Svoje riešenia zasielajte na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1137 (Klemanič): Zvodnosť: 1.Se4 (A)? hrozí 2.Vc1 (B) mat. Vyvracia 1...e:d5!. Zvodnosť: 1.Vc1 (B)? hrozí 2.Se4 (A) mat. 1...e:d5 (a) 2.Sd3 (C) mat. Vyvracia K:d5 (b)! Rieši 1.Sd3 (C)! hrozí 2.Sb5 mat. Obrany: 1...e:d5 (a), K:d5 (b) 2.Vc1 (B), Se4 (A) mat. A ešte netematické 1...J:d5 2.D:d7 mat. Organické trojfázové spojenie Dombrovskisovej, Banného a Salazarovej témy.

Žiaľ, úloha s rovnakým mechanizmom už existuje. D. Bannyj, Šachmaty 1978. Biely: Kf7, Va6, Ve1, Sd2, Sh1, Je5, Je6, Pc3. Čierny: Kd6, Sa1, Sc6, Ja7, Pf6, f5, g7. 1.Sf4? S:c3!, 1.Vd1? Jb5!, 1.Se3!. Tu je ale spracovaná téma zámeny funkcie ťahov bieleho, vystupovali ako úvodníky, hrozby a maty.


Okruhová súťaž štúdií

Pred niekoľkými rokmi sa zrodil pekný nápad, prostredníctvom viacerých krajských a okresných denníkov zorganizovať dvojročnú skladateľskú súťaž štúdií. Organizátorom súťaže bol Ján Ševčík, rozhodoval Vladislav Buňka. Do akcie sa zapojilo množstvo šachových rubrík: Východoslovenské noviny, Úder, Zemědělské noviny, Průboj, Jiskra a iné.

Medzi desiatkami skladateľov z celej ČSSR sa najviac darilo Michalovi Hlinkovi z Košíc, ktorý získal I. cenu (Zemědělské noviny), IV. cenu (Východoslovenské noviny) a III. pochvalnú zmienku (Průboj). K peknému úspechu blahoželáme!

Prosíme skladateľov z nášho kraja, aby nás informovali o svojich výsledkoch v medzinárodných zahraničných súťažiach.


Vzad <<  >> Vpred