Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(23. 5. 1986)


Problém č. 1149 – originál

MUDr. Vladimír Pribylinec

Štrbské Pleso

Mat 2. ťahom (7–7)Kontrolná notácia: b. Kb8, Dh3, Vc1, Vf4, Sf2, Jb7, Jc6 (7 (kameňov), č. Kd5, Vc2, Sh2, Pb5, b3, c7, d4 (7), biely začne a dá mat 2. ťahom.

Autor dnešného originálu, MUDr. Pribylinec, sa tohto roku predstavuje v Šachovom okienku už druhýkrát. V úlohe spracoval zámenu matu a hry medzi zdanlivou fázou a riešením. Svoje riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1143 (Bron): 1.f7 Jc7! 2.Jf2! (2.Kc4 e1D 3.e8D Dc3 mat.) Obidve strany pripravili jazdcové vidličky. 2...Kc2 3.Jd3! K:d3. Zmysel obete jazdca sa ukáže po šiestom ťahu bieleho. 4.Kd6 e1D 4...Je6!? 5.K:e6 e1D 6.Kf6 Da1 7.Ke7 Dg7 8.Ke8 De5 9.Kd7 Df6 10.Ke8 De6 11.Kf8 Ke4 12.Kg7! Dd7 13.Kh8! (Nejde 13.Kg8? Kf5 14.f8D Kg6 a čierny vyhrá). Biely dosiahol známu teoretickú remízu. 5...Db4 6.Ke5! Dd4. Po 6.D:f8 je pat. 7.Kf5 Df2 8.Ke5! s pozičnou remízou. Najkrajším prvkom štúdie je modelový mat v centre šachovnice. Zaujme aj jemná hra obidvoch strán. Táto klasická miniatúra sa právom zaradila medzi skvosty šachovej štúdie.


Odkazy skladateľom

Durst (P2x). V pozícii je vedľajšie riešenie: 1.Vf4 Kc7 2.Se6 Vc5 mat. (B pozícia, Sd4-Vd4). Vyriešenie pozície E pokladáme za neprijateľné.

Kubáni (13x, pat). Intencia je neriešiteľná. 1.Db6 Ka8 2.Dc6 Ka7 3.Dc5 Ka8 4.Da3 Ja4 5.D:f3 Ka7 6.De3 Jb6!.

Borovský (2x). Úloha má vyvrátenie 1...Sh6!. "Vedľajším riešením" intencie by mohlo byť napríklad 1.Sc3!?.

Kurjan (2x). Žiaľ, obsah nezodpovedá množstvu použitého materiálu. Bude nutné úlohu prepracovať.

Gvozdják (2x). Úloha pripomína skladateľskú rozcvičku. Autor už zložil aj kvalitnejšie problémy, originál nepokladáme za vhodný na uverejnenie.


Vzad <<  >> Vpred