Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(30. 5. 1986)


Problém č. 1150

Dr. Adolf Krämer, Nemecko

American Chess Bull 1948









Mat 3. ťahom (5–5)



Kontrolná notácia: b. Ke1, Sa2, Jb5, Jc3, Pe2 (5), č. Kc1, Sa1, Pa4, b2, c2 (5), biely začne a dá mat 3. ťahom.

Už takmer 40 rokov má klasická úloha Dr. Krämera, ale ešte aj dnes z nej dýcha sviežosť, nápaditosť a vtip. Je to problém v pravom slova zmysle a niet pochýb, že ostane "večne mladým". Svoje riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1144 (Janočko): Pokus: 1.J1d3 Ke4 2.Jb4 mat. Vyvracia 1...e1D! Pokus: 1.Jc6 tempo?. Obrany: 1...K:c6, Kc4 2.Se4, Sa2 mat. Vyvracia 1...d:c6!. Riešenie: 1.J5d3 tempo! Obrany: 1...Ke4, Kc6, Kc4 2.Jb4, Jb4, Sa2 mat. Pokus mladého autora o spracovanie Lehenovej témy 1-2-3. Žiaľ, vyvrátenia sú trochu hrubé a ani zámeny matov nevyšli v čistej podobe, nie sú dostatočne pestré. Téma je veľmi vhodná pre zdokonaľovanie sa mladých skladateľov.


Lehenova téma

Je pomenovaná podľa známeho bratislavského skladateľa, akademického maliara Ľudovíta Lehena. Jej princíp spočíva v tom, že biely v najmenej troch fázach uvoľňuje čiernemu kráľovi polia v matovej sieti. Nutné je dodržať postupnosť 1-2-3-n. Samozrejme, aby efekt bol čo najvyšší, v riešení musí byť najviac voľných polí. Zaujímavosťou je, že autor vypísal súkromný turnaj na danú tému. Ceny boli skutočne atraktívne – vlastné originálne obrazy. V nasledujúcej ukážke autor rozšíril tému aj o nulu v prvej zvodnosti. Ľudovít Lehen, I. cena, Szachy 1983. b. Ke1, Dh2, Va5, Vd6, Sc7, Sd3, Je4, Jg2, Pa3, a4, b6, d5, e5, e6, g4 (15), č. Kd4, Jb5, Pa6 (3). 2x. 1.Dg3? 1.Vc6? 1.Jf4? 1.Jg3!


Vzad <<  >> Vpred